Annonce
Annonce

Digitaliseringen kalder på ny tilgang til ledelse

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Såvel private som offentlige organisationer er i dag truet på deres eksistens, hvis de ikke er i stand til at udnytte de teknologiske muligheder. Det kalder på en ny tilgang til ledelse, lyder det fra topledere i bogen Ledelse i d-land, som DANSK IT udgav tidligere i år.

Skrevet af Dansk IT

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Digitalisering'. Se alle artikler her

I bogen beskriver 12 ledere fra både den offentlig og private sektor, hvordan digitaliseringen har gjort det nødvendigt at ændre den måde, de leder deres organisation på.

”Som leder handler det i dag i endnu højere grad end tidligere om hurtigt at kunne tilpasse sig. Den teknologiske udvikling går så hurtigt, at det man fandt på i går ikke nødvendigvis er rigtigt i morgen,” fortæller Ejvind Jørgensen, medforfatter til Ledelse i d-land.

Nødvendigt at tage risici
Han peger på, at et af de budskaber, der går igen blandt de interviewede ledere, er, at de har måttet opgive forestillingen om, at de kan styre sig til succes, når de digitaliserer.

”I mange år har ledere naturligt nok forsøgt at styre sig til gode resultater, og det især i den offentlige sektor. Man har fx ofte pålagt medarbejderne en skarpt defineret styringsramme, og man har iværksat store projekter, hvor man har forsøgt at definere og tage højde for alt på forhånd. Den tilgang er sjældent god. Den tager for lang tid, budgetterne holder ikke og projekterne kører som regel af sporet. Men meget tyder på, at flere offentlige ledere nu begynder at tage en mere eksperimenterende tilgang i brug,” siger Ejvind Jørgensen.

Thomas Jakobsen, direktør, Kultur- og fritidsforvaltningen, Københavns Kommune, beretter i ”Ledelse i d-land” således, hvordan han giver plads til, at der tages risici, da innovation ellers ikke er mulig.

”Et af vores principper er, at man gerne må begå fejl, og at man gerne må tage risici […] Vi bruger en simpel business-case model, som stiller skarpt på, hvad vi skal stoppe med at gøre, når vi vil gøre mere af noget andet. Desuden har vi i mange år haft et ledelsesgrundlag, der opfordrer til at handle med kraft, risikovillighed og ikke mindst gøre det i tværgående fællesskab,” siger han.
Samme erkendelse er man nået til i Roskilde Kommune.

”Udgangspunktet er, at vi ikke nødvendigvis har svarene. Vi skal øve os. Der skal være plads til fejlskud, så vi lærer. Vi skal blive klogere. Vi skal søge nye steder. Vi styrer ikke – det gør markedet og borgerne. Det er en fundamental anden måde at tænke på”, fortæller Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune i bogen.

Behov for opgør med nulfejlskultur
Det er dog langt fra alle steder i den offentlige sektor, at lederne har specielt stor lyst til at tage risici. Ifølge rapporten IT i Praksis® 2016 fra Rambøll og DANSK IT har hele 84 procent af de offentlige ledere en risikoaversion.

”Det er forståeligt, at mange har en risikoaversion, for det bliver ikke belønnet at løbe en risiko. Tværtimod. Men det fører til en forstærkning af en nulfejlskultur, og det er farligt. Der er brug for ledere, som går tæt på, som stiller spørgsmål, som er åbne nysgerrige og eksperimenterende, som leder efter muligheder og løsninger og som ikke låser sig fast for tidligt, men ”prober” sig frem. Og som giver organisationen et mentalt kosteskaft i ryggen og fremmer en kultur, hvor man tager kalkulerede risici og lærer løbende. En nøglekompetence i digitalt lederskab er i den forbindelse evnen til at kunne udfordre og reformulere problemstillingen: Er det det rigtige problem, vi adresserer,” slutter fra Ejvind Jørgensen.

Bogen Ledelse i d-land er skrevet af Ejvind Jørgensen, Per Tejs Knudsen og Peter Pietras, der udgør styregruppen for DANSK IT’s Danmark 3.0-projekt. Per Tejs Knudsen har børsnoteret to it-virksomheder med succes, Peter Pietras har arbejdet som digital innovatør i statsadministrationen, universitetsverdenen, den kommunale verden og nu i den private sektor, og Ejvind Jørgensen har været rådgiver og leder gennem 32 år.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Offentlig Digitalisering'. Se alle artikler her