Annonce
Annonce

Digital selvbooking vinder frem i danske regioner og kommuner

Køen i borgerservice skrumper og medarbejderne slipper for rutinepræget administrativt arbejde i takt med at flere kommuner tager digital borgerbetjening til sig.

En tur i borgerservice for at forny passet, har de fleste oplevet som en langsommelig affære. Ventetiden bliver trukket i langdrag, mens man blot kan sidde og observere, hvordan nummeret på displayet langsomt nærmer sig det, der står på ens seddel.

Sådan har situationen været i mange kommuners borgerservice, job- og sundhedscentre indtil for få år siden. For i takt med digitaliseringen af kommunerne og regionerne har især én vigtig funktion gennemgået en rivende udvikling og er i dag nået til et vendepunkt: Digital selvbetjening.

I mange tilfælde kan borgere i dag selv booke tid hjemmefra via pc eller smartphone, når de for eksempel skal forny passet, til konsultation i sundhedscentret eller booke en byggesagsmedarbejder.

På den måde kan de springe køen over og få klaret deres ærinde uden unødig ventetid. Samtidig slipper medarbejdere i kommunerne for at bruge deres tid på trivielle opgaver som at taste hver enkelt borgers aftaler manuelt ind i systemerne.

»Man giver borgerne magten tilbage, så de selv kan tage hånd om deres situation og aftale møde med kommunen, når det passer dem,« siger forretningsanalytiker Peter Rask Jensen hos softwareleverandøren Edora.

Han ser tilbage på dengang, hvor eksempelvis jobcentrenes it-systemer udelukkende kunne foretage indkaldelser manuelt:

»I sin tid var der ikke meget, der var overladt til borgeren. Skulle en borger fx flytte en aftale, måtte medarbejderne bruge tid på manuelt at ændre tiderne i flere systemer og sørge for, at der ikke opstod dobbeltbookinger.«

Borgere glade for digital selvbooking
I dag er selvbooking godt på vej til at blive en ny standard i det offentlige. I jobcentrene blev det den 1. september i år for første gang obligatorisk for eksempelvis dagpengemodtagere selv at booke tid med deres sagsbehandler via Jobnet. Og softwareleverandøren Edora oplever, at flere og flere kommuner vælger at tilbyde digital borgerbetjening - ikke kun i jobcentre, men også i borgerservice, sundhedscentrene mv.

Samtidig er patienter, der får mulighed for selv at booke tid på hospitalet, entydigt glade for muligheden, viser et pilotprojekt fra Danske Regioner, der blev afsluttet i foråret.

Nogle kommuner har desuden valgt også at opsætte fysiske standere i borgerservice, hvor der kan bookes tider. På den måde får kommunen eksempelvis ældre borgere, der har svært ved at booke tid via smartphone, med på løsningen.
»Det handler om at gøre selvbooking mere brugervenligt, så man får de borgere med, som ikke forstår sig på digitale løsninger,« siger Peter Rask Jensen.

Data-analyse fra selvbooking sparer kommunerne penge
Digital selvbooking har samtidig en afledt effekt, der kommer det offentlige til gavn. Flere kommuner har nemlig begrænset viden om, hvad medarbejderne bruger deres tid på. Det er viden, som de fleste større virksomheder allerede har sat i system med business intelligence-løsninger, der kan optimere arbejdet og arbejdsprocesserne samtidigt med at der spares økonomiske ressourcer.

Men når kommuner bruger en digital selvbooking-løsning, som eksempelvis Edoras WorkForce Planner, så får de indsigt i værdifulde data, der før var utilgængelige.

Systemet kan eksempelvis registrere, at flere borgere vælger at forny deres pas hen over sommeren, når de booker sig ind i systemet. Den viden kan lederne i borgerservice bruge til at sætte ekstra bemanding på i perioden for at undgå ventetider. Samtidig får kommunen præcis indsigt i, hvor lang tid en arbejdsopgave som at forny et pas tager og kan således planlægge medarbejdernes tid herefter.

»Det betyder, at kommunen kan ressourceplanlægge medarbejdernes tid langt mere effektivt,« siger Peter Rask Jensen.