Annonce
Annonce

Det har økonomiske konsekvenser når trafikken snegler sig af sted

Arkivfoto Scanpix
Læs mere
Fold sammen

Det er frustrerende at køre forbi et vejarbejde, hvor maskinerne holder stille. Det er også frustrerende, når toget bliver forsinket eller man sider fast i bilkøen på vej til arbejde.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Fremtidens Infrastruktur'. Se alle artikler her

Af Annette Christensen, DI Transport

Man siger, at ”tålmodighed er en dyd”. Men er det rimeligt at være utålmodig, når et vejarbejde ser ud til at trække i langdrag?  Eller når man dag efter dag sidder fast i bilkøen?
Vejarbejde tager tid og kan ligesom andre byggerier blive forsinket. I de senere år er det dog lykkedes Vejdirektoratet at blive færdige med langt de fleste projekter til tiden eller tidligere end planlagt.

Det tager typisk et par år at anlægge en større vej. Det kan føles som lang tid. Det er dog ret hurtigt set i  forhold til, hvor lang tid det tager at planlægge og få truffet beslutning om en ny vej. Det tager typisk 6 år fra vedtagelse af anlægslov til en ny motorvej åbner. Ofte tager det også mange år at få truffet en politisk beslutning om at gennemføre projektet.

Det er helt fair at blive frustreret, når et vejarbejde trækker i langdrag. Vi burde dog nok i lige så høj grad være frustrerede over de projekter, der ikke bliver sat i gang. Rundt om i landet er der nemlig en lang række trafikprojekter, der på forskellig vis ville kunne bidrage til, at trafikken glider meget bedre.

Vi spilder rigtig meget tid i trafikken. Trængselskommissionen har opgjort, at trafikanterne i hovedstadsområdet årligt spilder 9,3 mio. timer i trafikken. Andre opgørelser viser, at antallet af spildtimer i hovedstadsområdet er 3-4 gange så højt. De bilister, der dagligt oplever tæt trafik på den østjyske motorvej E45 og den vestfynske motorvej, mener nok også, at trængsel ikke kun er noget man oplever i København.

Det er frustrerende, når trafikken snegler sig af sted. Det har også økonomiske konsekvenser. Når virksomhederne spilder tid i trafikken, forringer det deres konkurrenceevne. Det bliver også sværere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, for der er nemlig grænser for, hvor lang tid de fleste af os vil bruge på at pendle.

Det kan betale sig at investere i gode trafikprojekter. Finansministeriets tommelfingerregel siger, at et projekt skal have et samfundsøkonomisk afkast på mindst fire procent. Det lever en lang række trafikprojekter op til. Det gælder eksempelvis etaper af Frederikssundmotorvejen og motorvejen på Fyn. Folketinget har allerede vedtaget anlægslov for disse projekter, men det er endnu ikke lykkedes at finde finansiering til disse helt nødvendige projekter.

Det er selvfølgelig ikke realistisk, at alle ønsker til investeringer i den trafikale infrastruktur kan opfyldes på én gang. Derfor kan det være relevant med en plan, der skitserer, hvilke ønsker, der kan opfyldes hvornår.

I både Norge, Sverige og Tyskland laver man langsigtede planer for trafikale investeringer. I Norge og Sverige laves en ny plan hvert fjerde år. Den kommende norske ”Nasjonal transportplan 2018-2029” har en horisont på 12 år og det samme er tilfældet for den kommende svenske “Nationell transportplan 2018-2029”. Den seneste tyske transportplan “Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030“ har en tidshorisont på 10-15 år.

Der er en klar sammenhæng mellem økonomisk vækst og trafik. I forbindelse med finanskrisen var der et fald i både BNP og trafikken. På tilsvarende vis faldt både BNP og trafikken i forbindelse med den første (1973-74) og den anden oliekrise (1978-1980), hvor højere brændstofpriser også lagde en dæmper på trafikken.

I disse år stiger trafikken på motorvejene kraftigt. I 2015 var der seks procent mere trafik på motorvejene end i 2014. Desto hurtigere trafikken stiger, desto langsommere kommer trafikken til at snegle sig af sted de steder i landet, hvor biltrafikken allerede er tæt.

Flere steder i landet går det alt for langsomt, når pendlerne skal på arbejde og virksomhederne skal have transporteret varer ud til kunderne. Der er behov for at udbygge den trafikale infrastruktur for at understøtte fortsat økonomisk vækst.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Fremtidens Infrastruktur'. Se alle artikler her