Annonce
Annonce

Den værdifulde forskel

billede

Måden erhvervlivet måler performance og succes på ændrer sig i takt med at kvinder indtager flere lederposter, og det er en fordel, mener ekspert i executive search. Men der mangler stadig forståelse for den værdi forskellighed repræsenterer.

Troels Gjerrild, managing partner i rekrutteringsfirmaet Odgers Berndtson, understreger sin pointe med et klassisk, stereotypt, men ikke nødvendigvis usandt, billede: Når mennesker bliver fyret, handler de to køn forskelligt:

”Mænd går alene ud og kløver brænde. Kvinder går ud og drikker te med veninderne”.

Mænd handler, kvinder søger relationer! Og det er der ikke noget i vejen med – begge dele kan endda være på sin plads. Problemet er bare, at når det brænder på, er det ikke nok at kunne svinge øksen. Det er heller ikke nok at drikke te, men alt for ofte mangler anerkendelsen af, at begge stereotyper rent faktisk har rod i virkeligheden og værdiskabende potentiale, når de kombineres. Og derfor går ”toppen af erhvervslivet” og de ”ambitiøse kvinder” ofte galt af hinanden.

”Forståelsen for, at mænd og kvinder er forskellige, tror jeg faktisk er et vigtigt udgangspunkt for at få flere kvinder helt til tops,” siger Troels Gjerrild og peger på, at det ganske enkelt handler om at sikre godt samspil i et team.

”Spiller teamet sammen, kan det have op til 20 pct. impact, har en amerikansk Phd. påvist. Derfor handler executive search ikke kun den optimale kandidat – Det skal være den optimale spiller i teamet, og hvis teamet er domineret af mænd, kan det meget ofte være en kvinde.”

Som en af branchens mest erfarne oplever Troels Gjerrild en udvikling, der ”uden tvivl” går mod øget andel af kvinder i toppen af erhvervslivet, men som også kræver, at der skubbes lidt på.

Politik eller bundlinje
”Det er ikke alle stillingskategorier i dag, der har oplagte kvindeprofiler, og det er stadig indenfor eksempelvis HR og økonomi, at kvinderne er stærke,” siger Troels Gjerrild og fortsætter:

”Men vi udfordrer også vores klienter lidt på det i forhold til, om de udnytter den ressource, øget diversitet kan udgøre,” siger han. Samtidigt understreger han, at mange virksomheder efterspørger kvinder i feltet, når jagten går ind på nye talenter.

”Når vi får en opgave, får vi faktisk ofte at vide, at der gerne må være en kvinde i feltet. Så kan man jo spørge sig selv om, hvor vidt det er udtryk for politisk korrekthed eller et større forretningsmæssigt mål. Forhåbentligt, og det er også min oplevelse, handler det om det sidste, om at sikre dynamikken i ledelsen,” siger Troels Gjerrild.

Kønsdiversitet i ledelsen giver nemlig – også forretningsmæssig – mening, og Odgers Berndtson har selv altid haft kvindelige partnere, understreger Troels Gjerrild. Han peger samtidigt på, at kvindernes indtog allerede har – og i stigende grad vil få – indflydelse på, hvordan virksomheder arbejder og måler succes.

”Kvinder tænker netværk. Mænd tænker hierarki, så der er forskellige spilleregler, og det betyder, at vi i dag bliver tvunget til at være lidt mere fælles om tingene, og virkeligheden bliver stadigt mindre KPI-præget, end den har været,” siger Troels Gjerrild.

Flere karrieremænd?
Samtidigt er kvinder de seneste årtier både globalt og i Danmark blevet mere veluddannede, mere økonomisk selvstændige og den udvikling ser kun ud til at fortsætte. Det mener Tine Arentsen Willumsen, direktør i Above & Beyond, og initiativtager til den internationale erhvervskonference Womenomics, der afholdes på Børsen i morgen. Hun peger blandt andet på, at kvinderne repræsenterer en
helt ny målgruppe med markant og stigende købedygtighed. For virksomhederne betyder det blandt andet, at de skal lære at henvende sig til kvinderne – med ledere, der kender målgruppen. Dertil kommer den værdi, diversiteten beviseligt skaber. Men alligevel ligger Danmark langt nede af ranglisten, når det kommer til kvinder i topledelse og bestyrelser.

”I vores samfund tager vi det for givet i familierne, at der er to voksne, der har et job. Men den ligestilling afspejler sig i dag ikke i karriereforløbet for mænd og kvinder,” siger Tine Arentsen Willumsen.

Derfor er der, mener hun, blandt andet brug for gode rollemodeller, øget fokus på mulighederne – og generelt større accept af, at det – som i mange andre lande – er naturligt at tilkøbe sig hjælp til rengøring og andet, mens man fokuserer på sin karriere. Samtidigt understreger hun, at alle kvinder ikke er ens. Argumentet om, at biologiske forskelle skulle afholde kvinder fra at vælge at gøre karriere, giver hun dog ikke meget for.

”Alle mænd er altså heller ikke ens, og lad os lige huske, at der er masser af mænd, der ikke tager en videregående uddannelse og ikke orker 60 timer om ugen på kontoret,” siger Tine Arentsen Willumsen og fortsætter:

”Det er som om, debatten om karrierekvinder mangler begrebet karrieremænd – hvorfor hører vi aldrig om dem?”