Annonce
Annonce

De rigtig tunge køretøjer skal være grønne

Københavns Kommune startede allerede i 2013 med at introducere gasbiler til renovationskørsel. Disse kører på 100% biogas med 90% CO2-reduktion, halvering af partikeludslippet ift de nyeste dieselmotorer og mærkbar støjreduktion. Afhentningsomkostningen stiger marginalt med ca. 6% ift traditionel dieseldrift ifølge Scania. Foto: Scania
Læs mere
Fold sammen

Der er mange, som skæver mod transportbranchen, når de skal finde achilleushælen i den grønne omstilling. Men hos en af landets største producenter mener man, at vi kan komme langt uden, at det skal koste ret meget.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Et bæredygtigt samfund'. Se alle artikler her

Af Marie Torp Christensen

Der kører allerede busser rundt i landet med skyer stigende op på siden, mens de reklamerer med, at de kører med reduceret forurening. Men der er langt igen før, at alle landets busser og lastbiler udleder mindre CO2 og færre partikler. Branchens mål er, at øge forbruget af el og biobrændsel til 10 procent i 2020, mens transportbranchen i 2030 skal have reduceret CO2-udledningen med 30 procent. Hos Scania, der producerer lastbiler, mener man, at der skal større ambitioner på bordet.

»Vi kunne allerede have nået de nuværende mål i dag. Reduktionen på 10 procent kan løses ved, at vi er smartere. Målene er simpelthen for uambitiøse, og vi er bange for, at de bliver en sovepude,« mener Anton Freiesleben, der er salgsdirektør hos Scania i Danmark.

Der er forskel på den tunge transport
Hos Dansk Energi er man enig i, at der skal ambitioner på bordet før, at den grønne omstilling virkelig kommer i gang inden for den tunge transport med busser og lastbiler. Alligevel er der stor forskel på de to typer. I København har man en målsætning om, at alle byens busser i 2031 er el-busser og i dag er omstilling i gang både til el og grøn gas.

»Det er umuligt at overse, hvor meget lastbilerne fylder i den tunge transports CO2-regnskab. Byerne og bybusserne er rimeligt i gang,« vurderer Morten Stryg, der er chefkonsulent hos Dansk Energi.

»Men på lastbilområdet går det forholdsvist langsomt. Der er behov for, at det bliver gjort attraktivt for investorerne at vælge de grønne transportløsninger, og det kan kræve krav om, at den tunge transport skal være grøn.«

Opmærksomhed og krav er ikke noget, som skræmmer lastbilproducenten Scania. Tværtimod håber de på, at mere opmærksom fra politikerne og erhvervslivet kan sætte gang i udviklingen.

»Mange mener, at det er svært og dyrt at reducere CO2-udledningerne fra lastbiler og busser, men til at starte med, kan man typisk reducere brændstofforbruget og CO2-udledningen med 10 til 15 procent ved at optimere lastbilens specifikationer og betjening,« forklarer Anton Freiesleben og fortsætter:

»Dernæst kan CO2-udslippet reduceres med 60 til 100 procent ved at bruge biobrændstoffer, der typisk gør transporten 15 til 20 procent dyrere. Men da transport er relativt billigt, gør det ikke varens slutpris særlig meget dyrere, eksempelvis vil et syltetøjglas kun koste 2 øre mere hvis det er distribueret med biobrændstof.«

Grænseoverskridende løsninger er nødvendige
Der kører danske lastbiler med varer i hele Europa og lastbiler fra andre europæiske lande i hele Danmark. Derfor er det ikke nok, at de danske politikere sætter ambitionerne op. Det kræver en indsats, hvor EU er med.

»Jeg håber, at der kommer politisk vilje til at håndtere den grønne omstilling inden for transport. Der er behov for, at der bliver taget store beslutninger, som skubber på. Samtidig er der behov for at udvikle de grønne teknologiske løsninger og infrastruktur som skal i spil inden for tung transport,« mener Dansk Energis chefkonsulent Morten Stryg.

Hos Scania er man enig i, at det er afgørende, at tiltag og lovkrav ikke kun gælder inden for de enkelte landes grænser, men går på tværs.

»Det kan blive konkurrenceforvridende, hvis der ikke gælder de samme krav for eksempelvis tyske og danske vognmænd, der kører i Danmark. Derfor mener vi, at lovkrav på miljøområdet bør indgåes på et international plan og gælde for alle de vognmænd og lastbiler, som kører i Europa,« forklarer Anrton Freiesleben fra Scania.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Et bæredygtigt samfund'. Se alle artikler her