Annonce
Annonce

De internationale forbindelser

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her

Af Michael Svane, DI Transport

Eksporten har fået stigende betydning for dansk økonomi. Eksportens andel af produktionen ligger nu på mere end en tredjedel. Samtidig går en større del af eksporten til mere fjerne markeder. En DI analyse viser, at før finanskrisen blev varerne i gennemsnit transporteret knap 2.400 km ud i verden, mens de nu i gennemsnit sendes 2.900 km ud i verden.

Hvis danske virksomheder i højere grad skal gøre sig gældende på mere fjerntliggende markeder, kan de internationale transportforbindelser få større betydning, idet virksomhederne har brug for, at der er gode transportmuligheder for både personer og varer, når de skal ud i verden.

Regeringen har i juni 2017 lanceret en luftfartspolitisk strategi med en række fokusområder, der skal gøre det mere attraktivt at etablere flyruter til og fra Danmark. Fokusområderne tæller eksempelvis udbygget infrastruktur til lufthavne, styrket ruteudvikling og regulering af takster i Københavns Lufthavn.

I luftfartsstrategien understreges, at flyforbindelser har stor betydning for samfundsøkonomien, idet flyforbindelser sikrer tilgængelighed, der understøtter grundlaget for aktivitet i Danmark. Værdien af denne tilgængelighed vurderes at udgør 30-57 mia. kr. Luftfartsstrategien sætter også fokus på luftfragt, som har stor betydning for mange danske virksomheder. Selvom luftfragten målt i ton udgør under 1 pct. af godstransporten til og fra Danmark, vurderes luftfragten at udgøre 20-30 pct. af den samlede værdi af Danmarks eksport.

Københavns Lufthavn har i dag over 160 destinationer på rutekortet. Der er behov for flere ruter. På erhvervslivets ønskeseddel står Seoul, Vancouver og Mexico. Alle vigtige destinationer og de er vitale for dansk eksport. Rutenettet i Københavns Lufthavn udgør sammen med ruterne fra de jyske lufthavne en væsentlig brik i Danmarks internationale tilgængelighed.

Michael Svane, DI Transport

»Regeringen har i juni 2017 lanceret en luftfartspolitisk strategi med en række fokusområder, der skal gøre det mere attraktivt at etablere flyruter til og fra Danmark«


En anden lige så væsentlig del af Danmarks infrastruktur og internationale tilgængelighed udgøres af erhvervshavnene. Tre fjerdedele af den danske import og eksport (målt i ton) kommer ad søvejen. De danske erhvervshavne er derfor vigtige knudepunkter, der skal fungere så effektivt som muligt.

Havnesektoren, som udgøres af havnene og de mange private virksomheder inden for shipping, logistik, stevedoring m.v., bidrager til den internationale tilgængelighed. Havnesektoren er i hård konkurrence med havne i vores nabolande. Det er vigtigt, at der er politisk fokus på at styrke den samlede havnesektor ved at sikre samfundsøkonomisk forsvarlige investeringer i den nødvendige infrastruktur. Samtidigt er det afgørende, at de private virksomheder ikke udsættes for urimelig konkurrence.

Sammen med de faste forbindelser som Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen samt den kommende Femern-forbindelse har vi i Danmark en god international tilgængelighed. Den skal vi naturligvis værne om og helst også udbygges.

I DI anser vi de internationale forbindelser i luften, til vands og til lands som en vital del af den trafikale infrastruktur, der understøtter danske virksomheders evne til at skabe vækst og job.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her