Annonce
Annonce

Danskerne må selv få den offentlige service til at hænge sammen

billede

Nye tal viser, at det står sløjt til med at få den offentlige service til at hænge sammen på tværs af myndigheder og afdelinger. Bedre digitale løsninger er vejen frem, men de kan ikke stå alene. Telefonen, det personlige møde og den almindelige mail har også en rolle at spille i en stadig mere digitaliseret offentlig sektor, lyder det fra Rambøll og DANSK IT.

Hvis en opgave kræver, at andre afdelinger eller myndigheder kommer ind over, må langt de fleste danskere selv sørge for at få tingene til at hænge sammen. Det fremgår af undersøgelsen IT i Praksis, som Rambøll og Dansk IT for nylig offentliggjorde.

I undersøgelsen fortæller 56 procent af de mere end 2.000 adspurgte, at de ikke kunne få løst opgaven ét sted, sidst de var i kontakt med den offentlige sektor. De havde brug for yderligere kontakt til andre afdelinger eller myndigheder. Hele af 69 procent af dem var selv nødt til at få tingene til at hænge sammen på tværs af afdelinger/myndigheder.

”Man har i mange år talt om, at mange patienter oplever, at sygehuse, afdelinger og kommuner ikke taler sammen på tværs, og at patienten selv må skabe sammenhæng. Nu viser det sig, at samme problem gør sig gældende på tværs af hele den offentlige sektor. Det er bekymrende. Ikke mindst fordi taberne ofte er de ressourcesvage borgere,” siger Rikke Hvilshøj, adm. direktør, DANSK IT.

Digitalisering kan ikke klare hele opgaven
Undersøgelsen peger på, at der er et stort potentiale i at anvende de digitale løsninger til at skabe en mere sammenhængende offentlig service. Men den peger også på, at de digitale løsninger ikke kan skabe sammenhæng alene. Traditionelle kanaler som telefonen, mailen eller det personlige møde spiller også en vigtig rolle.

”Fordi man sætter strøm til én offentlige service, betyder det ikke nødvendigvis, at man kan lukke én analog service. Tværtimod er det personlige møde eller telefonen ofte en vigtig støttefunktion til de digitale kanaler. En god og effektiv service over telefonen kan fx sørge for, at borgerne og myndigheden ikke behøver at bruge tid og ressourcer på at mødes personligt. De store gevinster må findes i at få løsningerne til at spille sammen, hvilket kræver gennemgribende ændringer af den offentlige administration,” siger Rikke Hvilshøj.

Behov for at se på tværs
Ifølge undersøgelsen er der dog problemer med den service, borgerne får på de mere traditionelle kanaler som mail og telefonen. 27 procent var utilfredse med den service, de fik på mail, sidst de var i kontakt med det offentlige. 34 procent var utilfredse med servicen over telefonen.

”Noget tyder på, at mange myndigheder har haft meget travlt med at digitalisere, men i processen har forsømt at få de mere traditionelle kanaler som telefonen til at spille sammen med de digitale. Det vidner om, at en af de helt store udfordringer er, at der sjældent er nogen i den offentlige sektor, der har et ansvar for at se på tværs og koordinere hele servicerejsen set fra borgerens synsvinkel”, slutter Chefkonsulent Peter Pietras fra Rambøll Management Consulting.