Annonce
Annonce

Bedre velfærd kalder på virksomhedernes innovation

Topbillede
”Når det offentlige giver plads til virksomhedernes nytænkning, vinder alle parter” Jakob Scharff, branchedirektør, DI Service. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Regeringen og KL indleder i deres politiske udspil om en mere sammenhængende offentlig sektor med at konstatere, at den danske velfærd er under pres.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her

Af Peter Beyer Østergaard

Befolkningen bliver ældre, og en stadigt større andel borgere kommer til at stå uden for arbejdsstyrken i fremtiden. Samtidig stiger borgernes forventninger til den offentlige service . Det stiller ifølge regeringen og KL krav om, at den offentlig sektor i fremtiden bruger pengene klogere, så borgerne får mere for pengene. Ifølge DI er mere og bedre konkurrence om de offentlige serviceopgaver en oplagt kandidat til at imødekomme udfordringerne, da konkurrence giver rum for den innovation, som de private aktører til dagligt udvikler.

”Forestillingen om at selvudviklede offentlige løsninger skulle være bedre end professionelle servicevirksomheder, har vi svært ved at forstå. Vi har en række virksomheder, der er konkurrenceudsatte på et globalt marked, og som investerer massivt i teknologi for at nytænke måden at levere værdi til kunderne”, siger branchedirektør Jakob Scharff fra DI Service.

Behov for dialog og tættere samarbejde
Med den nye udbudslov i Danmark, der trådte i kraft for lidt over to år siden, blev der indført en række udvidede muligheder, som gør det nemmere for de offentlige indkøbere at købe nytænkende og innovative løsninger. F.eks. er der flere muligheder for at anvende dialogbaserede udbudsformer, hvor ordre- og tilbudsgivere i samarbejde kan tale om tilbuddene, så løsningen tilpasses ordregivers behov. Opgørelser fra DI viser dog, at de dialogbaserede udbudsformer kun anvendes i omtrent hver tiende udbud, og at en stor andel udbud alene bedømmes ud fra, hvem der byder ind med den laveste pris . Det ærgrer branchedirektør Jakob Scharff, der ser et stort innovationspotentiale i at søge dialogen med virksomheder.

”Der er behov for et nyt mindset i det offentlig-private samarbejde karakteriseret ved indbyrdes tillid og dialog frem for et traditionelt kunde-leverandørforhold med mange kontrolmekanismer og inputkrav, der ikke giver rum for nytænkende og smartere serviceløsninger. Derfor anbefaler DI, at ordregivere i langt højere grad honorerer evnen til at løse opgaverne på nye og fleksible måder frem for at fokusere på antal timer, laveste pris og bodsbestemmelser”, udtaler Jakob Scharff.

Rengøringsvirksomheden Elite Miljø er enig i, at der er store gevinster at hente, hvis det offentlige udnytter de udvidede muligheder for dialog i samarbejdet. I 2017 vandt Elite Miljø den årlige CSR-pris fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar for deres samarbejde med Ikast-Brande Kommune, hvor parterne i fællesskab tænkte kommunens rengøringsopgave sammen med beskæftigelsesindsatsen. Samarbejdet har indtil videre resulteret i, at flere langtidsledige er kommet i varigt job og millioner af sparede millioner, uden det er gået ud over kvaliteten.

”Samarbejdet viser behovet for nytænkning, når fremtidens udfordringer skal håndteres, og det viser sig, at Ikast-Brande Kommune kan spare langt flere penge, når Elite Miljø bringer 15 borgere fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse, end de kunne have gjort ved at vælge mere traditionelle tilgange”, siger regionsdirektør Annette Vindstrup fra Elite Miljø”.

Win-win situation
Hos DI håber man, at flere kommuner vil lade sig inspirere af Ikast-Brande Kommune og i stigende grad søge dialogen med virksomhederne, så udbuddene og serviceløsningerne indrettes på en måde, der er imødekommende over for borgernes ønsker og behov, samtidig med at det stigende udgiftspres modvirkes.

”Når det offentlige giver plads til virksomhedernes nytænkning, vinder alle parter. Den offentlige sektor kan levere en bedre service og velfærd til borgerne for deres skattekroner, mens virksomhederne får yderligere tilskyndelse til at forfine deres løsninger”, afslutter branchedirektør Jakob Scharff.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Strategisk Outsourcing'. Se alle artikler her