Annonce
Annonce

Bedre plads på veje, i busser og tog

Et stort erhvervsnetværk og en vifte af initiativer skal skabe bedre mobilitet i Loop City, altså mere plads på vejbanerne og i den kollektive transport.

Af Nils-Ole Heggland

En bred vifte af ideer og initiativer skal sammen med erfaringer fra et stort netværk af virksomheder og andre arbejdspladser bane vej for bedre mobilitet i Loop City, så der bliver bedre plads på vejbanerne og i de kollektive transportsystemer i kommunerne langs Hovedstadens Letbane. Det fortæller Vibeke Linde-Strandby, programleder i Loop City.

”Vi har etableret Smart Mobility in Loop City, et netværk med foreløbig 43 virksomheder og offentlige arbejdspladser med i alt 28.000 ansatte. Det er samtidig et fyrtårnsprojekt i Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi. Byerne vokser, og der sker en urbanisering i Danmark, så vi er nødt til at forbedre vores mobilitet,” forklarer Vibeke Linde-Strandby.

Forkæl cyklisterne
I netværket udveksler arbejdspladserne ideer og leverer information til kommunerne, så de kan udbygge deres kompetencer inden for transport og mobilitet. Fx er transportvanerne for de mange ansatte blevet kortlagt.

”Vi ser sammen med virksomhederne på en vifte af ideer og forslag. Nogle arbejdspladser har måske mulighed for at indføre forskudte arbejdsdage, så ikke alle møder og går stort set samtidig. Andre ønsker at vurdere mulighederne for at indføre hjemmearbejdsdage. Og nogle vil gerne fremme, at medarbejdere cykler – det kan handle om helt enkle ting som bedre badeforhold eller måske tilbyde eftersyn og reparation af cyklerne i arbejdstiden,” siger Vibeke Linde-Strandby.
Arealerne ved de kommende stationer skal også granskes. Måske kan der etableres gangstier, så det er hurtigere at komme frem, og så skal passagerer i højere grad løbende have at vide, hvornår næste bus eller letbanetog afgår – så de ikke er overladt til uvished i ventetiden.

Apps og delebiler
Loop City håber også at kunne udbrede samkørsels-apps, så fx kolleger på samme arbejdsplads kører sammen. Men det er nu ikke helt enkelt, påpeger en ekspert fra Rambøll:

”Det er rigtig svært og er ikke lykkedes rigtig godt nogen steder endnu. Bilen er stadig et individuelt transportmiddel og ikke et kollektivt, og bilisterne lægger jo vægt på, at de kan ankomme og køre igen, når det passer dem, uafhængigt af andre. Til gengæld er GoMore og andre deletjenester på vej, og jeg tror, at vi vil se en eksplosion,” siger Jens Egdal, markedsdirektør for byudvikling.

Løft med letbanen
Letbanen vil automatisk give et løft i mobiliteten, for den vil fra start få 13-14 millioner årlige passagerer – og tallet vil stige, når områderne langs banen bliver udbygget. En del af de rejsende vil sikkert være (tidligere) bilister, mens andre før har taget bussen – og mange kan spare en tur ind over København, fordi de med letbanen kan køre på tværs af S-togslinjerne.
Mange passagerer vil kombinere letbanen med fx cykel, og derfor vil Loop City også fokusere på at forenkle den såkaldte multimodalitet – det skal være så nemt som muligt fx at stille cyklen på stationen tæt på hjemmet, hoppe på letbanetoget og køre til arbejde.

Under anlægsarbejdet af letbanen er information til de store arbejdspladser alfa og omega. I perioder vil trafikken nemlig blive påvirket af byggeriet, så der er færre vejbaner, lavere fartgrænser, måske lukkede veje eller forbud mod bestemte sving – alt sammen noget, som kan have stor betydning for områdets arbejdspladser, når de skal have leveret og fragtet varer, og når kunder, ansatte, patienter og studerende skal frem.