Annonce
Annonce

Bedemandseffekten kan knække uløst problem med digital selvbetjening

It-leverandøren EG har fundet en løsning, der gør det unødvendigt for ældre borgere at søge om dispensation for ikke at bruge digitale selvbetjeningsløsninger.

billede
Læs mere
Fold sammen

Danmark satte for nylig verdensrekord, da digital selvbetjening og digital post blev obligatorisk. Når du skal ansøge om alt fra EU-sygesikring til navne- og adressebeskyttelse, skal det foregå online. Slut med at skrive under på papirer og sende fysiske breve.

Så massiv har indsatsen været, at 87 pct. af ansøgninger, blanketter mv. i det offentlige i dag bliver udfyldt online af borgerne. Et pænt stykke over målsætningen på 80 pct.

»Det er ekstremt imponerende og højere, end jeg havde forventet,« siger kontorchef hos Digitaliseringsstyrelsen Louise Palludan Kampmann.

Alligevel gnaver skoen på nogle enkelte områder. For når det kommer til at ansøge om eksempelvis hjælpemidler for handicappede og helbredstillæg for pensionister, så er det snarere undtagelsen end reglen, at det sker digitalt. Et mindretal af 17 forskellige kommunale selvbetjeningsløsninger lider således under en lav digitaliseringsgrad langt under 80 pct. Enkelte bliver endda kun benyttet digitalt ned mod 20 pct. af gangene.

It-leverandør fandt genvej til at aktivere ‘digitaliseringsudfordrede’
Der er især én årsag til, at nogle selvbetjeningsløsninger halter bagefter ifølge Louise Palludan Kampmann:

»Nogle løsninger og serviceområder har grupper af befolkningen som målgruppe, der ikke er lige så digitaliseringsparate som befolkningen som helhed, fx ældre,« siger hun.

Denne oplevelse deler it-virksomheden EG, som har stået for at levere en stor del af de digitale selvbetjeningsløsninger til det offentlige. Virksomheden har derfor taget utraditionelle metoder i brug for at få især ældre borgere og digitale løsninger til at mødes.

I stedet for at tvinge borgerne til at gå online og udfylde blanketterne, indgår EG nu samarbejde med mange af leverandørerne  til det offentlige og får dem til at gøre arbejdet. Når en borger sidder hos en ydelsesleverandør, kan leverandøren blot med en underskrift på en tablet få fuldmagt til udfylde ansøgningen om hjælpemidler eller helbredstillæg på vegne af borgeren. På den måde undgår borgeren helt at udfylde noget.

Fænomenet har siden fået øgenavnet ‘bedemandseffekten’, fordi det i 2013 lykkedes EG at få stort set samtlige bedemænd i Danmark med på en tilsvarende ordning. Resultatet udeblev da heller ikke: Hvor andelen af digitale ansøgninger om begravelseshjælp lå på 13 pct. i efteråret 2013, steg tallet hurtigt til over 80 pct.

»Vi har set, at det virker, når vi klæder leverandørerne på, så de kan give borgerne en ekstra serviceoplevelse,« siger senior forretningsudvikler hos EG Mikkel Winther.