Annonce
Annonce

Bankerne får større konkurrence fra de uafhængige rådgivere

Peter Kubicki, direktør for fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning. PR-foto Fold sammen
Læs mere

Når en formue skal investeres, er det nærliggende at gå til sin bank. Men der findes alternativer til bankrådgiveren, som er mere specialiserede. Uafhængig rådgivning har længe været traditionen i udlandet, en tendens som sniger sig mere og mere ind på det danske marked.

Sponseret af IRG

Af Simone Okkels

Det er kunden, der er i fokus, når man får uafhængig økonomisk eller finansiel rådgivning. Ikke bankens egne interesser eller produkter. De uafhængige rådgivere kan give kunden et overblik over lånemuligheder, rådgive om investering, pension og formuer. De har ingen afhængighedsforhold til andre fonde og får ikke provision for at anbefale én fond frem for en anden.

Men i Danmark findes der ikke ret mange uafhængige rådgivere. Det har der ikke været tradition for, men det er måske ved at ændre sig. Det fortæller Peter Kubicki, direktør for fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning.

“Mellem 90 og 95 procent af markedet sidder de store banker på. Der har i Danmark historisk været tradition for, at når man bliver velhavende, går man til sin bank for hjælp. Men ser vi på udlandet, Tyskland og England eksempelvis, så har specialisterne mellem 20 og 30 procent af markedet. Der er en tendens mod, at bankerne ikke længere er eksperterne, men at det typisk er nogle de af uafhængige spillere. De perfomer bedre, og de kan tiltrække talentet med høj kompetence på specielle områder. Det er vi ved at få øjnene op for i Danmark,” siger han.

InvesteringsRådgivning blev formelt stiftet i 2009, men parterne har mere end 25 års erfaring med deres investeringsstrategi. De er højt specialiserede og tager også egne penge og investerer sammen med kunderne.

“Vi lider og glæder os sammen med vores kunder. Vi er dedikerede og har de samme interesser som vores dem,” siger Peter Kubicki.

Matematik frem for mavefornemmelser
Noget af det, der skiller InvesteringsRådgivning ud, er, at de bruger den matematiske formel IR-kvotienten og ikke er bange for at trække sig helt ud af aktiemarkedet på baggrund af matematikken.

“Folk ved tit ikke, hvor velhavende de er, fordi de har investeret i mange indpakninger. Vi kan hjælpe dem med investering i specialområder, men i modsætning til de fleste andre, kan vi godt lide at være 100 procent i aktier, når vi er inde. Men når vi ikke er, har vi en model, hvor vi sælger risikoen og går kontant. Den rådgivning kan du ikke få i bankerne,” fortæller Peter Kubicki.

Den strategi har givet dem et stort merafkast over en lang årrække og fanget mange af nedturene. Her er der ikke noget, der hedder mavefornemmelse og grådighed. Fondsmæglerselskabet blev trods alt også stiftet oven på en af verdensøkonomiens mest turbulente perioder, som ifølge InvesteringsRådgivning i høj grad skyldtes netop grådighed og inkompetence hos finanshusenes rådgivere. Der blev ikke skruet ned for blusset tids nok, og pludselig havde finanskrisen bredt sig over store dele af kloden.

“Vi bruger de offentlige nøgletal, som virksomhederne indberetter månedligt, og kigger på de underliggende komponenter. Når sandsynligheden er størst for, at det går godt, tager vi høj risiko. Når det går den anden vej, tager vi ikke risiko, men venter på, at vi igen har en periode, hvor erhvervslivet har det godt. Det er en ganske almindelig, sund købmandstilgang til aktiemarkedet ud fra mange års erfaringer,” siger Peter Kubicki:

“Kunderne skal have mulighed for at vælge det bedste for dem selv. Derfor er der en tendens væk fra bankerne over mod specialisterne.”

Små skuldre skal bære det samme ansvar som store
Og der er brug for flere uafhængige rådgivere. Også for at holde kvaliteten og sikre transparens i omkostninger og gebyrer, mener Peter Kubicki.

“Men den komplicerede skattestruktur og reguleringsbyrde holder Danmark fast i traditionerne. Det begrænser den risikovillige kapital. Fik vi mere risikovillig kapital ud i samfundet, ville vi kunne starte flere virksomheder op, og det ville give bedre afkast. Men vi er stadig lidt forsigtige i Danmark,” siger Peter Kubicki.

Det er svært for nye finansielle spillere at komme ind på markedet, fortæller Ossian Nilsson, partner i den skandinaviske finansielle rådgivningsvirksomhed FCG. Han laver en hurtig udspecificering af markedet i hovedet, cirka 40 fondsmæglerselskaber, som henvender sig til de mest formuende danskere, og benytter de ikke fondsmæglere, er der to andre typer rådgivning, nemlig finansielle rådgivere og investeringsrådgivere, og dem der der cirka 80 af.

“Der er samlet set omkring 120 virksomheder, der tilbyder formuerådgivning. Tager du de 120 holdt op mod antallet af borgere, svarer det til én rådgiver pr. 50.000 borgere sådan cirka. Så der er et kæmpe potentiale i markedet for nye spillere, så branchen kan vokse. Men spørgsmålet er, hvorfor det så ikke sker,” siger han og fortsætter:

“Traditionen har ikke før været til det. Det er en holdningsændring, som er i gang. Men det, vi ser, er en betydelig regulatorisk byrde, som de uafhængige rådgivere møder. En lille fondsmægler med ti ansatte skal afhængigt af sine aktiviteter efterleve samme krav som de store banker. Blandt de regler, som udgør en betydelig regulatorisk byrde for nuværende, er eksempelvis de reviderede MiFID-regler.”

MiFID II-reglerne er den største revision af kapitalmarkedet gennem 25 år herhjemme.  Regelsættet i sig selv fylder mere end 5000 sider og kan deles ind i tre niveauer. Dels selve rammelovgivningen, det man kalder niveau ét, hvor de overordnede regler og principper er fastsat.

Niveau to er de underliggende selvstændige regler, der uddyber rammelovgivningen, som man skal kende, i dette tilfælde omkring 50 love. Til slut indeholder niveau tre vejledninger til hvordan disse udrulles i praksis med hundredevis af sider, hvor reglerne eksemplificeres.

“Det er svært at forstå, og de forordninger, som ikke findes i dansk ret, skal man vide, hvor man kan finde i europæisk ret. Har man ti ansatte, og den ene bruger halvdelen af sin tid på compliance, skal han læse alle 5000 sider, og selv hvis han forstår det hele, skal han dernæst også have styr på alle de andre regelsæt, som henvender sig til finansielle virksomheder fx hvidvaskreglerne, markedsmisbrugsreglerne og snart de nye persondataregler. Der, mener jeg, man har kimen til, hvad der kan være af barrierer,” siger Ossian Nilsson.

Forbrugerne skal beskyttes - men også sikres gode afkast
Selvfølgelig beskytter den tunge regulering forbrugerne og markederne, men udfordringer er, at når det er så tungt, kan de små ikke følge med. Derfor vælger mange af dem at outsource deres compliance til folk som FCG, som rådgiver finansielle virksomheder og hjælper dem med at leve op til og overholde reglerne.

Både Peter Kubicki og Ossian Nilsson er enige om, at der vil komme en konsolidering. Ossian Nilsson er også enig med Peter Kubicki i, at specialisterne er kommet for at blive og for at vokse sig stærkere.

“Bankerne er mere generiske. De er en sikker måde at investere på, for risikoen for at tabe penge er meget lille. Men fondsmæglere og uafhængige rådgivere har gerne brugt hele livet på at blive dygtige og har så slået sig ned i et dybt specialiseret hjørne af investeringsverdenen. Nogle outperformer helt markedet, fordi de er så specialiserede,” siger han.

 

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Investering og Formuepleje'. Se alle artikler her