Annonce
Annonce

At være, eller ikke være, klar til implementering af forretningssystemer. Det er spørgsmålet

Risikoen ved implementering af ERP systemer har aldrig været større for virksomhedernes topledelse. Der er ikke alene store budgetoverskridelser eller driftsforstyrrelser på spil. Det er det første store skridt mod overgangen til den digitale økonomi, som er i fare.

billede
CEO Henrik N. Vester, iGrafx Nordic ApS Fold sammen
Læs mere

Af Michael Fahlgren

Der er mange eksempler på at virksomheder er blevet tvunget i knæ af den meget store forandringsproces en ERP implementering i virkeligheden indebærer. Eksempler på at kerneydelser som varelevering, kundeservice m.v. er blevet stoppet i uger og måneder, med store tab af såvel image som omsætning til følge, er der mange af. Men også kerne processer som fakturering af kunder eller betaling af vitale leverandører er fejlet igennem lange perioder – igen med store konsekvenser for virksomheden.

– Langt de fleste fejl i forbindelse med ERP implementeringer opstå på grund af den store kompleksitet der ligger i forståelsen af den totale berøringsflade mellem strategi, system og ikke mindst organisation. Det er derfor essentielt for alle organisationer at få skabt en fælles forståelse for disse berøringsflader, således at der ikke er usammenhængende øer af forståelse og data i organisationen, fortæller CEO Henrik N. Vester, iGrafx Nordic ApS.

Forandringsprocesser sætter strategier under pres
Denne øvelse kræver to elementer en solid Business Process Management metodik, der understøttes af en robust og let anvendeligt IT platform, der understøtter en lang række discipliner i forbindelse med den forandringsproces der forestår.

– iGrafx Nordic er specialister i at understøtte både de tunge IT metodikker i forbindelse med SAP eller AX implementeringer, men også de mere organisatoriske forandringsledelses metodikker som LEAN og Six Sigma. Dette sætter os i stand til at hjælpe vores kunder på hele rejsen fra definition af ERP strategier, over valg af leverandør, udvikling og test, uddannelse og udrulning til Go live og løbende organisations-forandringer, uddyber Henrik N. Vester.

Case
Da en større dansk virksomhed (hvis identitet er redaktionen bekendt) for nogle år siden besluttede sig for at konsolidere og optimere virksomhedens forskellige ERP-systemer, dels på grund af forskellige virksomhedsopkøb gennem tiden, dels på grund af en forventning om kraftig vækst, besluttede man sig også for at gøre det helt rigtigt fra starten af. Derfor gik man i gang med en systematisk gennemgang af de mange forskellige processer – med hjælp fra en konsulentvirksomhed, der er eksperter i netop denne opgave, hvor en optimering af hele virksomhedens værdikæde stod øverst på agendaen.

Procesforbedring på tværs af forretningen
Allerede inden implementering og idriftsættelse foretog man en analyse af hvilke tværgående processer, der kunne forbedres. Var der basis for sammenlægning af dobbeltfunktioner? Med flere brands på virksomhedens forskellige europæiske markeder gik man efter at deles om de gode elementer i leverings- og værdikæden, mens man fokuserede på at opretholde forskelligheden mellem de enkelte brands. Derfor stod det forholdsvis hurtigt klart, at der måtte et nyt ERP-system til.

Dokumenteret procesmodel som resultat
Et af de første, helt håndgribelige resultater af samarbejdet mellem virksomheden og konsulentvirksomheden iGrafx Nordic var udarbejdelse af en dokumenteret procesmodel. Med den blev det muligt at implementereløsningen, idet det med denne blev muligt at forklare den skitserede løsning overfor forretningen og teste såvel proces som systemunderstøttelse og foretage træning og uddannelse inden go live.

Yderligere værdi tilføjes, når projektet efter udløbsperioden skal leve videre på en hensigtsmæssig måde. For nu bliver det pludseligt muligt at bygge videre og yderligere optimere på selve forretningen og det it-landskab, som håndterer implementeringen. Dermed er der ikke alene sparet mange penge ved selve implementeringen af ERP-systemet – man er tillige sikret den helt rigtige løsning til fremtidig optimering af værdikæden i den pågældende virksomhed.