Annonce
Annonce

2017 har været et gennembrudsår for automatiseret transport

Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister

Der foregår en teknologisk landvinding overalt på transportområdet i øjeblikket. Digitalisering, automatisering og førerløs teknologi baner vejen for økonomiske og effektive løsninger indenfor logistik- og vejgodstransportbranchen, hvor højteknologiske lagercentraler forenkler logistikken og gør det hurtigere og billigere for virksomhederne at få deres varer bragt ud.

I 2017 er førerløs teknologi for alvor blevet sat på den danske transportdagsorden. Folketinget har blandt andet vedtaget en lov, som giver tilladelse til forsøgsordninger med førerløse biler.
Når vi inden for en tiårig periode forventeligt kommer til at se de første førerløse biler på de danske veje, betyder det, at vi kan udnytte det eksisterende vejnet endnu bedre, end vi gør nu. For ud over behov for mindre plads på vejbanerne vil førerløse biler formentlig også skabe grobund for helt nye måder at tænke i delebiler på.

Også på jernbaneområdet er der spændende nye perspektiver i den øgede automatisering. Vi ser det allerede med metroen i København, hvor metrolinjerne kører førerløst og med høj frekvens døgnet rundt til stor glæde for københavnerne.


Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister. PR-foto

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre netop indgået en ny aftale for udbud af S-togsnettet i hovedstadsområdet. Med aftalen bliver ansvaret for togdriften og for Banedanmarks infrastruktur på S-banen udbudt og lagt sammen i én organisation i forbindelse med omlægningen til automatisk drift.

Automatisk togdrift på S-banen vil give mulighed for at tilbyde passagererne en mere effektiv service end i dag. Automatisering af S-togsdriften kan – sammenlignet med den nuværende drift - betyde en økonomiforbedring i S-togsdriften på 1,3 mia. kr. samlet set over investeringshorisonten, som kan omsættes til en øget betjening for op til 13 mio. ekstra passagerer om året.

Med automatiske tog på S-banen vil man kunne køre flere S-tog uden, at driftsomkostningerne stiger på samme måde som i dag. Det vil f.eks. være muligt at lade S-togene køre om natten, sådan som vi kender det fra metroen. Netop fleksibiliteten i, hvordan den fremtidige S-togstrafik skal afvikles, vil være en stor gevinst for passagererne, som får et helt nyt mobilitetstilbud.

Som transportminister ligger det mig meget på sinde at være med til at sikre gode og fleksible transportløsninger til danskerne, som hver dag skal til og fra arbejde, og til transportbranchen og erhvervslivet, som sørger for, at danskerne kan få mad på bordet og tøj på kroppen. For et veludviklet transportsystem er helt afgørende for, at vi skaber sammenhængskraft, vækst og velfærd i Danmark.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Transport og Logistik'. Se alle artikler her