Timer kan fyldes med tilfældigt indhold

Mål. Lærer Jette Ahm Kristiansen undrer sig over, hvordan nogle timer kan indeholde hvad som helst uden at skulle evalueres, og uden at elverne kan vælge dem fra.

Lærer Jette Ahm Kristiansen på Vindinge Skole. Foto: Niels Ahlmann Olesen Fold sammen
Læs mere

I dette indlæg skal den understøttende undervisning have et par ord med på vejen. Den understøttende undervisning kaldes UUV-, fokus-, studie-, eller ekstra timer til emneuger – kort sagt de lektioner, der kunne bruges til at »slagte en ged«, som undervisningsministeren før reformstart udtalte.

Lad mig være helt tydelig: Der er ikke noget galt med begrebet »understøttende undervisning«! Det er rigtig godt at understøtte en boglig indlæring med noget kreativt, gerne forbundet med en fysisk aktivitet. Det er ikke nogen ny idé. Det er noget, vi har gjort i årevis, for selvfølgelig skal vi belyse og indlære så mangfoldigt og så forskelligt som muligt. Vi kan have en tidsmæssig udfordring, altså mangle tid til at nå alt det, vi skal i forhold fælles mål, men det er en anden historie. Det er omstændighederne i forhold til disse lektioner, der er lidt pudsige.

Hvis jeg skal se positivt på det, og det kan jeg trods alt stadig (klap/ja-hatten sidder stadig på hovedet, nu bundet fast, så jeg er sikker på, den ikke falder af!), så er det jo fantastisk at have nogle lektioner om ugen, hvor politikerne og andet godtfolk har tillid til, at vi lærere og pædagoger kan finde ud af at give disse UUV-timer et undervisningsmæssigt, understøttende og pædagogisk indhold, og som ovenikøbet bringer eleverne læring. Ligesom i gamle dage, da alle lektioner blev tildelt med denne tillid!

Sikr mål og evaluering

Det er omvendt dette, der er lidt pudsigt. Disse timer har nemlig ikke nogen lovhjemmel på indholdssiden. Ingen mål for, hvad eleverne skal lære i disse timer – eller for den sags skyld evalueringspligt, men eleverne kan ikke fravælge dem. Det kan de heller ikke med lektietimerne fra næste år, som også indgår under kategorien UUV-timer. Jeg undrer mig over, at vi i nutidens skole har nogle lektioner, hvor indholdet kan være helt tilfældigt og op til hver enkelt lærer eller pædagog, men eleverne kan ikke fravælge dem, uanset hvor formålsløse de eller omstændighederne er. Vi lever jo i en tid, hvor alle andre lektioner og aktiviteter helst skal være målstyrede og evaluerbare.

Hvad skal vi stille op med dette dilemma?

Jeg vil foreslå, at fagene får nogle flere timer, så har man sikret forudsigelighed, indhold, mål og evaluering. Dette vil også være godt for de inkluderede elever, der jo trives bedst med forudsigelighed og tydelig struktur. Hvad angår lektierne – ja, hvis man absolut skal have dem, kan de jo laves i fagtimerne med den lærer, eleverne plejer at have, hvorved elverne kan få kvalificeret lektiehjælp.