Thomas Larsen: Propaganda vil ikke redde Venstre og DA

Det er dybt ironisk, at Venstre og DA med deres snak om fortællinger indirekte bekræfter den hårde kritik, som Pia Kjærsgaard retter mod en verdensfjern og talende klasse, der ikke tager befolkningens bekymringer alvorligt.

Thomas Larsen foran Christiansborg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Politisk analyse: Når Pia Kjærsgaard taler om udsigten til et stadigt mere polariseret Danmark, er der grund til at lytte. For meget er den tidligere DF-leder og nuværende formand for Folketinget blevet anklaget for, men hendes evne til at »læse« sine landsmænd og mærke folkestemningen har aldrig fejlet noget.

Som det fremgår af søndagens interview i Berlingske Magasin, er Pia Kjærsgaard dybt bekymret for det danske folkestyre anno 2016. Med EU, globalisering og det multikulturelle samfund som temaer, der deler, er nationen ved at blive splittet i faretruende grad, lyder hendes vurdering. Det er provins over for by, elite over for folket, globalt indstillede over for nationalt bevidste og venligboere over for en ny højrefløj.

Den udvikling, som Pia Kjærsgaard taler om, er reelt i fuld gang og har allerede fået enorme konsekvenser. Ser vi ud over Europa, svækkes de klassiske partier, mens nye bevægelser på yderfløjene vinder frem. Millioner af vælgere har også vendt sig mod EU. Briterne er stået af, og et flertal af danskerne og hollænderne har demonstreret deres modstand mod EU ved folkeafstemninger inden for det seneste år.

Ifølge Pia Kjærsgaard kan næste skridt blive, at vælgere i stort tal vil begynde at droppe politik og holde op med at stemme, eftersom de ikke føler, at deres stemme bliver hørt, og at deres protester nytter. Hun foreslår derfor, at flere beslutninger lægges ud til folkeafstemning for at inddrage vælgerne og tvinge partierne til at tage bestik af, hvad majoriteten af vælgerne mener.

Om det er vejen frem, vil uden tvivl blive heftigt diskuteret. Men ser man på den »elite«, som Kjærsgaard angriber, er det tankevækkende, hvor svage og verdensfjerne dens svar er på de trusler, hun taler om.

I forhold til det EU, som har fejlet i forhold til at styre strømmen af flygtninge og immigranter, lægger Venstre op til, at ja-siden skal samles for at »tale EU op«. Hør blot, hvad Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Morten Løkkegaard, siger til Politiken: »Vi vil tage initiativ til, at det pro-europæiske Danmark mødes for at lægge en strategi for at gøre fortællingen om EU moderne og relevant for mennesker i det 21. århundrede.«

Ikke overraskende er der varm opbakning fra EU-kommissær, Margrethe Vestager, som siger: »Nu har vi talt og talt og talt om Storbritanniens forhold til Europa. De vil så ikke være med mere. Fair nok. Men skulle vi så ikke finde ud af, hvordan vi andre 27 får det bedst mulige ud af det?,« lyder det fra kommissær Vestager, der ikke viser den helt store eftertanke over, at Storbritannien er på vej til at ryge ud af samarbejdet .

I de øvrige partier på Christiansborg er der til gengæld sund skepsis over for tanken om nye »fortællinger«.

I Politiken fastslår den socialdemokratiske EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, at det slet ikke handler om at snakke EU op eller ned.

»Vi skal hellere fokusere på, hvad der går galt rent politisk,« siger han, og samme budskab kommer fra Christina Egelund fra Liberal Alliance, som synes, at hun har hørt sangen fra Venstre før.

Hun nævner, at det nye initiativ minder betænkeligt meget om »A New Narrative for Europe«, som blev finansieret af EU, og som Morten Løkkegaard også var involveret i. Uden ret stor positiv effekt for EU.

Fra Dansk Folkeparti fastslår EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth kort og godt, at EU er blevet alt for stort, ufolkeligt og omfangsrigt, og det er næsten overflødigt at sige, at han heller ikke er fan af nye fortællinger.

Det er dog ikke kun Venstre, der godt kan lide fortællinger. I en kronik i lørdagens udgave af Jyllands-Posten skriver Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA), at det er vigtigt, at Danmark åbner døren for udenlandsk arbejdskraft:

»Vi skal turde tale udlændingene op. Vi skal tale deres arbejdsindsats op. Og vi skal tale perspektivet ved at have udlændinge på arbejdspladserne op,« lyder det.

Det er interessant, at Venstre og DA har denne tyrkertro på, at fortællinger, kommunikation og propaganda vil flytte danskernes holdninger. Ser man tilbage, har læssevis af dyre kampagner allerede fejlet i forsøget på at få danskerne til at holde mere af EU. Et godt gæt er derfor, at Venstre og Løkke­gaard kører i grøften, hvis de ikke får adresseret de ting, som danskerne vender sig imod.

Det samme gælder for DA, som vil få stadigt sværere ved at få befolkningen og politikerne til at sige velkommen til udenlandsk arbejdskraft, når mange danskere mærker, at der er store omkostninger ved at få så mange mennesker udefra til Danmark.

En stor del af den danske befolkning vil gerne sige velkommen til flittige og kompetente internationale kolleger, men de bliver dybt bekymrede, når de kan se, at så mange flygtninge og immigranter ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet og ender med at leve på overførselsindkomst. Hvis disse problemer ikke løses – bl.a. med bedre hjælp fra erhvervslivet – vil DA ganske enkelt tabe sin dagsorden om at tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet på gulvet.

Alt i alt er det dybt ironisk, at Venstre og DA med deres snak om fortællinger indirekte bekræfter den hårde kritik, som Pia Kjærsgaard retter mod en verdensfjern og talende klasse, der ikke tager befolkningens bekymringer alvorligt.