Socialdemokratiets optur er ovre

Socialdemokratiets vælgeropbakning falder efter en god periode med det bedste resultat i syv år.

Mette Frederiksen (S) under Landdistrikternes Fællesråds årsmøde i Vejle fredag d. 16. marts 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Michael Drost-Hansen

Var der folketingsvalg i dag, ville Socialdemokratiet få 26,8 procent af stemmerne, hvilket er den laveste tilslutning siden november sidste år. Det viser Berlingske Barometer, der er et vægtet gennemsnit af den seneste måneds politiske meningsmålinger.

Efter de seneste måneders positive målinger for S, hvor partiet i februar på Berlingske Barometer lå til at få det bedste resultat siden 2011, er S nu tilbage på samme niveau som ved Folketingsvalget i 2015.

Vægtet gennemsnit af meningsmålinger fra 30. marts 2018 sammenlignet med valget 18. juni 2015. Fold sammen
Læs mere

Ved valget i juni 2015 satte 26,3 procent af de danske vælgere kryds ved liste A. Tager man højde for den statistiske usikkerhed, der ligger på 1,2 procent, er Socialdemokratiets vælgertilslutning dermed tilbage på samme niveau som ved valget i ’15.

Socialdemokratiet i modvind

De seneste uger har dele af fagbevægelsen angrebet Socialdemokratiet og især dets ledelse for dets optræden i forbindelse med den truende konflikt på det offentlige område. Særligt har det vakt opsigt, at fagbevægelsen i Aalborg ikke ønsker, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, skal tale ved fagbevægelsens 1. maj-møde i Aalborg, hvor hun voksede op, og hvor hun ønsker at opstille til fremtidige folketingsvalg.

Anledningen til kritikken er Socialdemokraternes holdning til den truende konflikt, hvor partiet ifølge kritikerne dels har støttet kommunernes omfattende lockoutvarsel - dels ikke taget afstand fra statens ligeledes omfattende lockout-varsel.

Dødt løb mellem blokkene

Hvis man vender blikket mod fordelingen af vælgere mellem blokkene, står rød blok ifølge Berlingske Barometer til at få 50,9 procent af stemmerne og 91 mandater, mens blå blok må nøjes med 49,2 procent og 84 mandater.

Blokkenes vægtede gennemsnit af meningsmålinger den 30. marts 2018 sammenlignet med valget 18. juni 2015. Fold sammen
Læs mere

Forskellen på vælgertilslutningen til de to blokke er dog så lille, at den ikke er statistisk signifikant. Ugens Barometertjek kan derfor ikke give et bud på hvilken blok, der ville løbe med sejren ved et folketingsvalg i morgen.