Nu begynder dramaet om grænsekontrollen

Hvis den svenske grænsekontrol fører til, at immigranter og asylansøgere i stort tal strander i Danmark, vil Lars Løkke Rasmussen svare igen ved at indføre grænsekontrol til Tyskland.

Lars Løkke Rasmussen (V) er, som man kunne høre i nytårstalen, fuldt ud klar over, at foråret kommer til at byde på hårde forhandlinger og slagsmål om flygtninge- og skattepolitikken. Foto: Henning Bagger
Læs mere
Fold sammen

I sin nytårstale 1. januar gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at 2016 meget vel kan få en dramatisk åbning med indførelse af grænsekontrol til Tyskland.

Årsagen er indlysende: I morgen går svenskerne i gang med at kontrollere tilrejsendes ID i et forsøg på at bremse tilstrømningen af flygtninge og immigranter til landet. Hvis kontrollen fører til, at immigranter og asylansøgere i stort tal strander i Danmark, vil Løkke svare igen ved at indføre grænsekontrol til Tyskland.

Samme mønster ses i store dele af Europa, hvor alle forsøger at give Sorteper videre til nabolandene – uden at tilstrømningen ved Europas ydre grænser ser ud til at stoppe af den grund.

Set i et større europæisk perspektiv kommer hvert eneste nye grænsehegn og grænsekontrol derfor til at stå som et symbol på EUs fallit i forhold til at få skabt fælles løsninger. Lykkes det ikke at skabe større europæisk samling i løbet af 2016, behøver man ikke at være spåmand for at forudse, at EU-kritiske partier vil vinde yderligere styrke, mens EU vil blive stadigt sværere at sælge som en nødvendig institution til millioner af skeptiske borgere.

Herhjemme vil den fortsatte flygtninge- og immigrantkrise med stor sandsynlighed komme til at trække lange og dybe spor i det politiske landskab.

Siden folketingsvalget er det langtfra alt, der er gået efter Løkkes drejebog – hvilket blandt andet Carl Holsts abrupte afgang og den tabte EU-folkeafstemning vidner om.

Men læg mærke til én ting: I modsætning til dommedagsprofetierne om den smalle V-regerings svaghed, sidder Løkke fortsat i Statsministeriet. Bid også mærke i, at blå blok har fastholdt flertallet i målingerne, mens Thorning-regeringen i 2011 mistede sit flertal allerede på valgnatten og dernæst så titusinder af vælgere forlade SRSF-regeringen i skarpt trav.

Ser vi ind i det nye år, vil Lars Løkke Rasmussen og de øvrige borgerlige partiledere sandsynligvis have mulighed for at fastholde støtten fra et flertal af danskerne af den simple grund, at en stor del af befolkningen nægter at følge den kurs i udlændinge- og asylpolitikken, som anvises af de Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten.

Selv om Løkke ingenlunde har kunnet leve op til sit uforsigtige valgløfte om, at han ville kunne gennemføre en »straks-opbremsning« af tilstrømningen til Danmark, bakkes hans stramninger af udlændinge- og asylpolitikken op af de fleste danskere.

Ser vi på Dansk Folkeparti, er det ligeledes karakteristisk, at partiet har kunnet fastholde sin position som Danmarks næststørste. Trods alle forudsigelser om, at DF ikke ville kunne holde fast i så mange nye vælgere, ja så støttes DF af 21 procent af danskerne, og et godt gæt er, at partier vil kunne befæste sin stilling og dermed udgøre en livsforsikring for Lars Løkke i 2016.

Det store paradoks er imidlertid, at flygtninge- og immigrantkrisen samtidig vil gøre det vanskeligt for Løkke at indfri sine vigtigste løfter. Og den erkendelse synes at brede sig i Statsministeriet.

Lyttede man nøje til nytårstalen, var det tydeligt, at Løkke bevidst nedtonede forventningerne til forårets reformer. Og det skyldes navnlig to ting:

Dels havde Løkke forudset, at det kommende drama ved Danmarks grænser mod Sverige og Tyskland ville komme til at fylde så meget, at det ville have været tåbeligt at forsøge at introducere andre politiske initiativer i talen.

Dels er Løkke ved at tage bestik af, at det langt fra er sikkert, at hans planer om skattelettelser og trepartsforhandlinger vil blive succesrige. I nytårstalen skar han selv udfordringen ud i pap, da han konstaterede, at stigende udgifter til flygtninge vil gøre indhug i de penge, der ellers skulle være brugt til at investere i velfærd og sikre skattelettelser.

I forhold til hans plan om at invitere de politiske partier til forhandlinger om at lette skatten på arbejde er sagen, at det bliver stadigt sværere at finde finansiering til skattelettelser, ligesom det politisk bliver uhyre svært at udvirke et kompromis mellem Dansk Folkeparti – som vil lette skatten for danskere med lave lønninger - og Liberal Alliance, der ønsker et opgør med topskatten. Viser det sig, at afsættet for forhandlingerne reelt ikke er til stede, kan Løkke ende med at udskyde dem. I modsat fald åbner han for et risikabelt og ukontrollabelt spil på Christiansborg.

I forhold til trepartsforhandlingerne tårner udfordringerne sig også op. Det vil således være synd at sige, lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne står i kø for at komme med holdbare bud på, hvordan det skal lykkes at få flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet.

Dansk Industri, som i efteråret blev til grin for at oprette en hotline, hvor virksomheder kunne få råd om bedre integration, men som ingen ringede til, har lanceret et nyt forslag om, at flygtninge skal i job inden for rengøring, transport, detailhandel og restauration.

DI foreslår også, at flygtningene kan gøre rent og ordne haver for private. Disse forslag vil man tage pænt imod fra regeringens side, velvidende at de slet ikke vil kunne løse de grundlæggende udfordringer med at få løftet tusinder af flygtninge væk fra overførselsindkomster og ind i job.

Her og nu overskygges disse bekymringer dog helt ved udsigten til dramaet om de danske grænser, for ingen kan med sikkerhed forudsige følgerne af Sveriges nye ID-kontrol og en kommende dansk grænsekontrol til Tyskland. Løkke er – igen – på vej ud i ukendt terræn.