Løkke – svækket favorit til Statsministeriet

I Gallups nye præsidentmåling haler Helle Thorning-Schmidt markant ind på Lars Løkke Rasmussen, som skraber bunden, når det handler om moral og troværdighed. Men Venstres formand er fortsat favorit til at vinde valget og distancerer Thorning på vigtige politikområder.

Helle Thorning-Schmidt slår Lars Løkke Rasmussen, når det gælder troværdighed og moral, viser ny Gallup-rundspørge. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Tallene i Gallups nye måling over styrkeforholdet mellem Helle Thorning-Schmidt (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) illustrerer sort på hvidt, hvor meget goodwill Lars Løkke Rasmussen har sat over styr. I løbet af ét katastrofalt år.

Fra at have været danskernes klart foretrukne statsministerkandidat, og manden, som langt de fleste vælgere anså for at være den bedste til at lede Danmark efter næste valg, er han blevet sat voldsomt tilbage. Først på grund af balladen om hans arbejde for klimaorganisationen GGGI og de eksorbitant dyre rejser. Dernæst på grund af sagen om det kostbare indkøb af tøj på Venstres regning.

Tidligere var Lars Løkke Rasmussens førerposition overvældende i forhold til en ramponeret Helle Thorning-Schmidt, hvis anseelse havde lidt et voldsomt knæk i befolkningen efter kritikken af løftebrud og vælgerbedrag oven på regeringsdannelsen i 2011. Dertil kom, at de mange kriser og rokader samt de konstante opgør med Enhedslisten smittede negativt af på regeringschefens status, for når en regering konstant er omgærdet af turbulens, falder det ofte tilbage på chefen.

Da Løkke toppede i Gallups præsidentmåling, anså 55 procent af danskerne ham for at være den bedst egnede til at lede Danmark, mens kun sølle 26 procent af vælgerne pegede på Thorning som den bedst egnede.

Glæde i S-lejren

I dag har Thorning overtaget føringen, hvilket selvklart skaber glæde i S-lejren.

Her peger man håbefuldt på, at Thorning vil kunne få overhånden i de kommende direkte dueller mod Løkke i valgkampen. Rationalet er, at vælgerne alt andet lige vil være mere parate til at lytte til en statsministerkandidat, som de fatter sympati for og anser for at have størst troværdighed.

Derudover hæfter S-strategerne sig ved, at Løkkes forspring på væsentlige områder i undersøgelsen er skrumpet mærkbart ind. Sidste år lå Lars Løkke Rasmussen markant bedre end Helle Thorning-Schmidt inden for kategorierne »bedste lederevner«, »bedste beskæftigelsespolitik« og »højeste troværdighed«, men her har Thorning taget et stort spring fremad.

Alligevel må der være grænser for begejstringen i S-lejren.

For ser vi på de aktuelle målinger over styrkeforholdet mellem de enkelte partier i Folketinget og på forskellen mellem rød og blå blok, er Løkke fortsat storfavorit til at blive Danmarks statsminister efter det kommende valg. Alle løbende målinger viser, at Helle Thorning-Schmidt og Morten Østergaard (R) skal præstere intet mindre end et comeback af historiske dimensioner, hvis de skal have en chance for at kunne indhente blå bloks langvarige, solide og stabile forspring.

En nærmere granskning af tallene i Gallups nye præsidentmåling viser ligeledes, at den er meget langt fra »at være hjemme« for statsministeren. Sagen er, at Thornings føring kun er minimal, når danskerne skal svare på, hvorvidt de anser Thorning eller Løkke for at være den bedste til at lede nationen efter valget.

Mens 36 procent i dag peger på, at Løkke vil være bedst, får Thorning støtte fra 37 procent af vælgerne, hvilket må siges at være en føring på den yderste marginal.

Dernæst har Thorning det problem, at hun igen er på vej ned, mens Løkke er på vej op fra sit absolutte bundniveau lige efter forsommerens skandale om tøjindkøbet.

Dermed kan den nye måling meget vel være et varsel om, at Løkke snart stryger forbi Thorning igen, præcis som Venstre har vundet en del af det tabte tilbage i de generelle landspolitiske målinger og i dag står til at vinde næste folketingsvalg sammen med de øvrige partier i blå blok.

I den situation bliver den overordnede konklusion den triste for S-lejren, at selv når Løkke begår eklatante fejl og i stor skala skuffer vælgernes tillid, fremstår Thorning kun i korte glimt som en mere attraktiv og kompetent statsministerkandidat.

Flossede kandidater

Set ud fra et demokratisk synspunkt er denne konklusion på Gallups præsidentmåling ikke særligt løfterig.

Ingen af de to statsministerkandidater har således grund til at føle den store stolthed over deres respektive placeringer, for studerer man tallene mere nøje, vil man opdage, at hele 28 procent af danskerne simpelthen er ude af stand til at pege på enten Thorning eller Løkke som deres foretrukne regeringschef efter næste valg.

Næsten 30 procent af vælgerne befinder sig i kategorien »ved ikke«, og det er et vidnesbyrd om, at de ikke føler sig tiltrukket af hverken den ene eller anden statsministerkandidat.

Samlet set repræsenterer disse mange tvivlrådige danskere en ørefigen til Thorning og Løkke, som på hver deres måde har skuffet så mange vælgere.

Når Kristian Thulesen Dahl bliver sat ind ved siden af Thorning og Løkke, og når Gallup i den situation spørger danskerne om, hvem de så anser for at være den bedste til at lede landet efter næste valg, reagerer hver femte vælger ved at pege på DF-lederen.

Det er ret bemærkelsesværdigt. Og det er endnu et bevis på det dramatiske ryk fremad, som Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti er i gang med. Statsminister bliver Thulesen næppe, i det mindste ikke ved det kommende valg, men formår han at holde kampformen, vil han kunne føre sit parti frem til et kanonvalg. Og som landet ligger, er han Lars Løkke Ramussens stærkeste garant for at kunne generobre Statsministeriet. DFs styrke har på lange strækninger opvejet den nedtur, som Løkke og Venstre har gennemlevet.

Straf for dårlig moral

Ser vi nærmere på Løkkes position i vælgernes øjne, er der en tydelig tendens til, at han især bliver straffet på de parametre, som handler om moral, troværdighed og sympatisk udstråling.

Det ligger uden tvivl i direkte forlængelse af mange danskeres store skuffelse over V-formandens ageren i GGGI- og tøjsagen. Løkkes score ligger helt i bund, når danskerne skal vurdere hans moral, troværdighed og grad af sympatisk udstråling i direkte konkurrence med Thorning, og det fortæller ganske meget om, at mange vælgere anser hans sager for at være udtryk for et personligt og moralsk svigt. Når det derimod kommer til de hårde politiske parametre, har Løkke grund til at glæde sig over, at han på vigtige felter stadigvæk står stærkest. I danskernes øjne vil han kunne føre den bedste udlændingepolitik og skattepolitik. Han vil også være den bedste til at lede Danmark gennem en alvorlig krise, ligesom han bliver anset for at være den bedste garant for en ansvarlig økonomisk politik. Endelig scorer han højest, når det handler om at have de bedste lederevner.

På vej tilbage?

Sammenlignet med sidste år har Løkke, samlet set, sat meget over styr.

Det kan S-lejren som sagt glæde sig over, men det må samtidig gøre ondt og vække bekymring hos S-ledelsen, at Thorning ikke har kunnet flyve direkte forbi en konkurrent, der har taget så mange stød i massemedierne i løbet af de seneste 12 måneder, og som i forsommeren var ganske tæt på at miste lederskabet i sit eget parti.

Mareridtet for S-ledelsen er selvfølgelig, at Løkke – hvis han formår at holde sig på afstand af nye sager – stille og roligt vil kunne forbedre sin position frem mod valget, når fokus flyttes væk fra hans personlighed og over til hans politik.

Sker det, kommer Thorning ikke til at kunne kapitalisere nævneværdigt på, at hun anses for at have den bedste moral, den højeste troværdighed og den mest sympatiske udstråling. Den slags vil ikke hjælpe ret meget, hvis hun bliver udmanøvreret i den afgørende kamp om politikken.

Danskerne anser hende ganske vist for at være den bedste til velfærd, og det vil være en styrke, hvis hun kan kreere en valgkamp, hvor hun kan samle danskerne om sit ønske om at investere i velfærd og skræmme vælgerne væk fra Venstres mål om at gennemføre et udgiftsstop.

Men foreløbigt har S-holdet ikke været i nærheden af at kunne fastholde denne dagsorden, og Galllups nye måling giver hende heller ikke det nødvendige afsæt for en sejrrig valgkamp.