Her er opgaverne, der venter alle de nye ministre

Hvem er de nye ministre? Og hvilke opgaver møder de ind til i morgen, når ministerierne overdrages? Politiko.dk gennemgår det nye ministerhold ledet af Lars Løkke, der har skullet tage hensyn til mange faktorer. Også et gammelt opgør.

Lars Løkke præsenterer sin nye regering på Amalienborg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Som Venstres formand får Lars Løkke Rasmussen sin anden periode i Statsministeriet.

Hans overordnede og svære opgave bliver at skaffe opbakning til regeringens politik i et nyvalgt folketing, hvor DF kan lave flertal uden om Løkke med rød blok om f.eks. velfærd og dagpenge.

Ikke siden Poul Hartlings korte tid som statsminister i 70erne har en regering haft så få sikre mandater i ryggen, som det er tilfældet med Løkkes nye regering.

Foto: SIMON LAESSOE.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen
Han har siddet der før, og nu sidder han der igen. Venstres stærke mand får til opgave at lande finanslove og økonomiske aftaler i en parlamentarisk vanskelig situation, hvor Dansk Folkeparti vil presse på for vækst i den offentlige sektor, mens Liberal Alliance og de Konservative vil kræve nulvækst og topskattelettelser. Det sidste er DF inderligt imod. Løkke har brug for en garvet politiker i sådan en situation.

Claus Hjort kommer til at sidde tungt på den økonomiske politik, idet Løkke nedlægger Økonomi- og Indenrigsministeriet, som blev oprettet i 2011 til daværende R-formand Margrethe Vestager som en magtmæssig modvægt til Finansministeriet.

Som finansminister er han selvskreven til en plads i regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg, hvor den overordnede kurs bliver stukket ud, og hvor ministre allernådigst skal møde op og få et nik fra Claus Hjort, hvis de vil bruge flere penge.

Foto: Nils Meilvang.

Udenrigsminister Kristian Jensen
Dagens store overraskelse. Ingen havde forudset, at Lars Løkke ville gøre sin næstformand til udenrigsminister. I Venstre har man længe talt om, at Søren Gade, Søren Pind eller Lykke Friis var i spil til den post, men den gik altså til Kristian Jensen, der tidligere har været skatteminister.

Som udenrigsminister får han også ansvaret for Danmarks linje i EU, som blå blok tegnede op under valgkampen i et fælles udspil om f.eks. optjeningsprincipper på velfærdsydelser. Her venter også nogle politiske slagsmål med Dansk Folkeparti, der allerede på ministerholdets førstedag kræver en folkeafstemning om grænsekontrol og Schengen-samarbejdet.

Kristian Jensen får en plads i det centrale koordinationsudvalg sammen med Løkke og Hjort.

Foto: Keld Navntoft.

Kulturminister og kirkeminister Bertel Haarder
Han var der under Schlüter, han var der under Fogh, og nu får Venstres veteran sin tredje omgang som minister og bliver altså ikke formand for Folketinget, hvilket ellers har løbet i vandrørene på Christiansborg længe. Den post kan meget vel gå til Pia Kjærsgaard (DF), efter Haarder nu er blevet en del af ministerholdet.

Som kulturminister får Bertel Haarder bl.a. ansvaret for DR, som ifølge Venstre har vokset sig for stor. F.eks. ønsker partiet at slukke for DR3. Ellers er kultur- og kirkepolitikken ikke præget af mange sprængfarlige sager, men det kan hurtigt dukke op. Se bare debatten om DR’s Underholdningsorkester eller kirkelige homovielser. Det sidste stemte Haarder i øvrigt for.

Foto: Keld Navntoft.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt
Det mangeårige folketingsmedlem for Venstre vender tilbage til Transportministeriet, som han stod i spidsen for fra 2010 til 2011. Her får han ansvar for den togfond, som Thorning-regeringen vedtog sammen med rød blok og Dansk Folkeparti, men som Venstre var i mod, fordi fonden fyldes op af penge fra udenlandske Nordsø-selskaber

Det bliver spændende, om V-regeringen har tænkt sig helhjertet at adoptere togfonden, der skal sikre elektrificering af jernbanenettet og timedrift mellem landets fire store byer.

Foto: Thomas Lekfeldt.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen
Enhver statsminister vil søge at sikre, at sin regering er nogenlunde ligeligt repræsenteret kønsmæssigt og geografisk. Med Eva Kjer Hansen får Løkke en jysk kvinde på holdet, som oven i købet kender det område, hun nu skal stå i spidsen for. Eva Kjer Hansen var fødevareminister fra 2007 til 2010.

Hendes opgave nummer et bliver at liberalisere planloven, så kommuner og virksomheder kan etablere virksomheder, hvor det før var forbudt af hensyn til naturen.

Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen
Han brugte al sin politiske kapital på at forsvare formanden og kastede sig ind i kampen, da Lars Løkke var lige ved at vælte som leder sidste år. I dag kommer belønningen. Troels Lund Poulsen overtager det tunge økonomiske ministerium fra Henrik Sass Larsen (S).

Opgaven bliver at lette livet for erhvervslivet, når det kommer til afgifter og bureaukrati og indføre et såkaldt byrdestop for de danske virksomheder.

Den tidligere skatteminister og miljøminister får i sin nye funktion en plads i det vigtige økonomiudvalg.

Foto: SIMON LAESSOE.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg
Venstres hardhitter bliver politisk chef for udlændingeområdet, idet Løkke trækker integrationspolitikken ud af Justitsministeriet og genopretter en pendant til Integrationsministeriet fra 00erne.

Støjberg skal hurtigt i gang med arbejdet og få hastebehandlet en »straksopbremsning« af antallet af asylansøgere inden sommerferien. Ydelserne skal sænkes til SU-niveau, asylansøgere skal afskæres muligheden for at bo og arbejde uden for asylcentrene, og så skal resten af Thorning-regeringens ændringer af udlændingepolitikken rulles tilbage sammen med blå blok.

Som boligminister får Inger Støjberg også ansvaret for indsatsen i de belastede boligområder.

Foto: Søren Bidstrup.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann
Også her er der tale om en genganger. Fra 2009 til 2010 var Karen Ellemann netop social- og indenrigsminister i Løkkes første regering. Her brugte hun meget tid på at tumle med den obligatoriske madpakkeordning i daginstitutionerne, som senere blev frivillig. Det skal hun ikke bruge krudt på denne gang, eftersom Løkke-regeringen får en børneminister.

Som indenrigsminister får hun ansvaret for reglerne, der styrer kommuner, og som socialminister skal hun årligt forhandle med Folketingets partier om satspuljepengene til samfundets svageste.

Sammen med den nye sundhedsminister får Ellemann også til opgave at holde øje med om regionerne leverer på syv konkrete punkter om ventetider og lighed inden for fire år. Ellers skal de lukkes, mener Venstre.

Foto: Keld Navntoft.

Justitsminister Søren Pind
Den jurauddannede eksudviklingsminister bliver politisk førstemand for lov og orden og får nu ansvar for det område, hvor han har kritiseret Thorning-regering for at være for slap. Bl.a. når det kommer til tiltag om at bremse radikaliserede unge, der er på vej til hellig krig i Syrien. Venstre gik til valg på, at man skal kunne straffes med op til seks års fængsel, hvis man tager til konfliktfyldte områder såsom Syrien uden en forhåndstilladelse fra myndighederne.

Som justitsminister skal Søren Pind også forestå en evaluering af den udskældte offentlighedslov.

Foto: Keld Navntoft.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt
Endnu en mand, som deltog i redningsarbejdet på Løkkes side under formandsopgøret, og som nu belønnes med en ministerpost.

Lars Chr. Lilleholt har været energi- og klimaordfører for Venstre siden 2005, så han kan stoffet på fingerspidserne. Han var også med, da V gik med i energiforliget fra 2012, som partiet siden har krævet genåbnet, fordi de grønne afgifter udløst af den politiske aftale steg mere, end Venstre synes om. Det kan han meget vel tage fat på, når han sætter sig i ministerstolen.

Foto: Linda Kastrup.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby
Venstres formand og nyslåede statsminister skal ikke kun skabe balance målt på køn og geografi. Efter sidste års oprør i Venstre skal der også sikres en deling mellem dem, der støttede Løkke og dem, der støttede Jensen.

»Det bliver meget vigtigt for ham at tage et fløjmæssigt hensyn på ministerlisten og skabe en balance, så alle er nogenlunde tilfredse,« siger en V-kilde til Politiko.dk.

Her er Ellen Trane Nørby en af Kristian Jensens støtter, som skal være minister for børn, undervisning og ligestilling i den smalle V-regering.

Hun får nu ansvaret for at rulle folkeskolereformen helt ud. F.eks. er der efter valget ikke længere hindringer for at gøre lektiecafeer til en obligatorisk del af skoledagen, hvilket de Konservative har blokeret for indtil nu. Hun skal også gennemføre et eftersyn af inklusionen i folkeskolen. Og så er der børnehaverne og vuggestuerne, hvor rød blok vil kræve flere pædagoger. Allierer de sig med Dansk Folkeparti, kan Ellen Trane Nørby hurtigt komme under pres.

Foto: Nikolai Linares.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde
En regeringsdannelse åbner et vindue for at lave nye ministerier og titler for politiske områder, som regeringschefen mener trænger til et ekstra fokus. Og det har Løkke gjort i tilfældet Sophie Løhde, som bliver Danmarks første ældreminister.

Som ansvarlig for sundhedsområdet skal Sophie Løhde - der har været sundhedsordfører siden 2011 - forsøge at gennemføre Venstres sundhedsudspil, få nedbragt ventetiderne, fjernet patienter fra hospitalsgangene og håndtere de skandalesager, som ofte dukker op i sundhedsvæsenet.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø.

Skatteminister Karsten Lauritzen
Også her er der taget hensyn til fløjene efter formandsopgøret. Karsten Lauritzen kastede sit lod i Kristian Jensens vægtskål og trak sin støtte til Løkke under balladen i Venstre.

Nu skal han være skatteminister og udrulle Venstres store valgløfte om skattelettelser til de lavestlønnede, så det bedre kan betale sig at arbejde. Han skal samtidig håndtere et parlamentarisk grundlag, de Konservative og Liberal Alliance, der vil lette topskatten og stoppe den stigende grundskyld.

Oven i det kommer kaosset om de offentlige ejendomsvurderinger og Skat, som år efter år får hug af Rigsrevisionen for at være for dårlig til at opkræve skyldige beløb hos borgere og virksomheder. Omvendt er skattemyndighederne også blevet kritiseret at bruge bøllemetoder og kompromittere retsikkerheden i jagten på skattekronerne. Der er nok at tage fat på for Venstres hidtidige retsordfører, som er regeringens yngste minister med sine 31 år.

Karsten Lauritzen har også fået en plads i det magtfulde økonomiudvalg, hvor han sidder sammen med Claus Hjort og Troels Lund Poulsen. Også her er der altså en balance ift. dem, der kæmpede med og mod Løkke sidste år.

Han bliver skatteminister nummer ni set over de seneste fem år.

Foto: Keld Navntoft.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen
Den vestjyske Venstre-mand og folketingsmedlem siden 2011 får ansvaret for universiteterne og ikke mindst den udskældte fremdriftsreform, der skal få studerende hurtigere igennem uddannelserne, men som kritiseres for at være en alt for ufleksibel skrivebordsmanøvre, der ikke holder til de unges virkelighed om at tage studiejob og et år i udlandet. Også den såkaldte dimensionering skal han håndtere, altså at antallet af studiepladser, der i ringe grad fører til et job, skal skæres ned.

Foto: Tommy Kofoed.

Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde Carl Holst
Løkkes nære ven og støtte træder ind på ukendt territorium, når han skal være minister for forsvaret og de danske soldater. Den mangeårige amts- og regionsformand skal som noget af det første have nedsat en forsvarskommission, der skal undersøge Danmarks sikkerhedspolitiske behov i en tid, hvor Rusland rasler med atomtruslerne, og hvor internationale konflikter såsom borgerkrigen i Syrien betyder, at unge muslimer vender radikaliserede tilbage til Danmark.

Foto: Claus Fisker.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
En anden af dagens store overraskelser er, at Løkke har valgt at trække Jørn Neergaard Larsen ind som beskæftigelsesminister. Han har hidtil været adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, hvor han har blæst til opgør mod offentlige overførselsindkomster såsom kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

Jørn Neergaard Larsen får til opgave at fastlægge det moderne kontanthjælpsloft, som Venstre aldrig kom med et konkret bud på under valgkampen.

Foto: Jens Nørgaard Larsen.