Gemt, men ikke glemt

Når valget nærmer sig, rykker statsministerpartierne sammen i alle geledder. Også selv om dagpengesag og tøjindkøb til formanden stadig plager plakatforpligtede partisoldater hos Socialdemokraterne og Venstre.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, løb i maj 2014 ind i et mediestormvejr i forbindelse med den såkaldte tøjsag. Her møder han presssen på hotel Crowne Plaza på Amager i København. Foto: Linda Kastrup Fold sammen
Læs mere

Det er en særegen mekanisme, der begynder at snurre i partiapparater, når et folketingsvalg nærmer sig.

I foråret 2014 havde dele af det socialdemokratiske bagland fået nok. Af DONG-salg, konkurrencestat, reformamok og ikke mindst det dagpengesystem, som stadig stod i sin grundform trods to et halvt år med Helle Thorning-Schmidt (S) som statsminister. På generalforsamlinger i de lokale partiafdelinger blev der sagt fra.

»Der har været mange reformer, men det er, som om det er de arbejdsløse, de syge og almindelige mennesker, der skal betale gildet,« lød opsangen fra lokalformand Annette Stæhr, da de bornholmske socialdemokrater mødtes i marts sidste år.

Få måneder senere havde også Venstre-folkene fået nok. Af bilagsballade, GGGI-sag og af at partiet skulle betale for tøj, rygeværelse og Mallorca-billetter til formanden. En stribe af Venstres lokalformænd sagde så klart fra, som det kan gøres, og krævede Lars Løkkes afgang.

Men i valgåret 2015 er kritikken fra egne rækker stilnet af. Den bliver nu gemt godt væk, alt imens socialdemokrater og Venstre-folk retter skytset mod den fælles modstander.

»Når valget rykker tættere på, rykker magtpartierne sammen,« konstaterer et folketingsmedlem fra Venstre. Eller som en socialdemokrat på Christiansborg udtrykker det:

»Socialdemokrater er gode til at kritisere hinanden i starten af en valgperiode, når der ikke er så meget på spil. Men nu er det pludselig inden for rækkevidde at kunne vinde valget. Det har en selvdisciplinerende effekt.«

Det må siges.

På dette års generalforsamling var den oprørte S-lokalformand fra Bornholm mildere stemt.

»Det går den rette vej. Økonomien er fin nu, der er skabt flere arbejdspladser, der er færre ledige, og der er taget hånd om de svageste i Danmark. Der har været mange reformer, nødvendige reformer, men ikke alle lige rare,« bemærkede Annette Stæhr.

Sådan et stemningsskifte har vist sig flere steder de seneste måneder, hvor der er blevet afholdt generalforsamlinger og gjort status i partiforeningerne.

For eksempel medgav den socialdemokratiske kredsformand Finn Østergaard fra Haderslev, at »på rigtig mange områder har vores regering gjort det godt«:

»Så må vi se igennem fingre med skønhedsfejlene.«

Til sammenligning skældte hans forgænger i 2012 partitoppen ud for ikke at have »gennemført noget som helst af det, man lovede i valgkampen«.

Læser man sig ned i rækken af referater fra generalforsamlingerne rundtomkring i landet, virker mange af de menige medlemmer i dag som derbyheste, der står og stamper i startboksen: Pamfletterne er printet, plakaterne påklistret, vi er klar, kom så med det valg og hejahejahejsasa.

»Det hele er klar, og vi sover med støvlerne på og venter kun på, at der bliver trykket på knappen,« heppede Henrik Christiansen, Venstres lokalformand i Brande.

Sådan en iver er alfa og omega for ethvert parti, der er på vej til valg. På trods af en stram topstyring udgør de tusindvis af medlemmer fortsat rygraden i enhver valgkamp. Det er dem, der bestiger lygtepæle, stripser valgplakater fast, uddeler brochurer på gågaden og anbefaler deres parti til venner og bekendte.

»Hvis vi skal genvinde regeringsmagten, er det helt afgørende, at alle medlemmer yder en indsats – stor eller lille,« skriver en V-lokalformand i en intern e-mail til sine medlemmer.

Men det gør partimedlemmer selvsagt kun, hvis de er tilfredse med partiet, og her virker den særegne snurremekanisme i partiapparaterne altså effektivt.

Men selv om kritikken bliver gemt, er den langtfra glemt. Både hos Venstre og Socialdemokraterne suppleres hejaheja med et hovsasa, der ligger og lurer under den kampklare overflade.

For eksempel nager dagpengespørgsmålet stadig flere steder i det socialdemokratiske bagland. Bedst illustreret af en scene fra Sundby-Hvorup lige nord for Limfjorden, hvor S-lokalformand Allan Næs Gjerding havde ordet.

»Ser vi på det hjemlige, vil jeg også godt rose regeringen,« sagde han under generalforsamlingen og kiggede ned på det lokale folketingsmedlem Orla Hav.

»Nu ser Orla helt chokeret ud, for jeg plejer ikke ligefrem at rose regeringen.«

Allan Næs Gjerding fremhævede regeringens klimapolitik, Togfonden og sundhedsmilliarderne. Men et problem udestod: dagpengene.

»Her har vi jo valgt at pantsætte vores frihed hos en dagpengekommission,« sagde han:

»Det bliver en udfordring at føre valg uden et klart svar på, hvad vi vil gøre med dagpengesystemet og ikke mindst de mange tusinder, der nu er faldet ud af systemet.«

Blandt Venstre-folk var det Lars Løkke Rasmussens embedsførelse, der blev omtalt og påtalt på mindst ti generalforsamlinger.

»Den krise, som Lars Løkke Rasmussen bragte Venstre ud i, kunne vi godt have undværet. Men sket er sket, og jeg er sikker på, at der var mange, der lærte meget i de dage,« lød det fra kommunalformanden i Ringkøbing-Skjern, Jens Nicolai Vejlgaard.

På Langeland bemærkede lokalformand Bjarne Møller Petersen, at »vi skal huske, at Lars Løkke Rasmussen vel er den dygtigste politiker i Folketinget«.

»Men på nogle punkter har Lars Løkke Rasmussen altså været lige dygtig nok,« sagde han, men tilføjede så:

»Det vigtigste er, at vi nu står sammen om at vinde det kommende folketingsvalg«.