Fra A til Å: En guide gennem pengestrømmene i politik

Politiko.dk guider dig gennem junglen af tal og begreber i diskussionen om de ofte mørkelagte sponsorkroner i politik. Det gør vi ganske alfabetisk. Fra anonymt til åbenhed. Se f.eks. hvilken blok der modtager flest penge, og hvilket parti der er ubestridt nummer et, og hvem der agerer quarterbacks i det politiske spil (opdateret).

Foto: Linda Kastrup
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Politiko.dk leverer et overblik fra A til Å om de hemmelige penge i dansk politik - oprindeligt bragt i december, men opdateret i dag efter økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) nu har fremlagt regeringens udspil til nye partistøtteregler.

Anonymt. Det er i dag let at støtte partier og politikere anonymt. Enten skal beløbet være 20.000 kr. eller derunder (se også tyvetusindkronersreglen). Eller også kan man skibe pengene afsted til partikontoret uden afsender. Alene i perioden fra 2007 til 2013 modtog partierne mere end 7,2 mio. kroner fra donorer, som blev anført i den katogori. Læs mere om det her.

Boom. De private penge strømmer til de politiske partier i stadigt større omfang, viser en undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4, der har gransket regnskaberne i valgårene 2005, 2007 og 2011. Eksperter vurderer, at det kommende folketingsvalg kommer til at slå alle tidligere rekorder for private donorbeløb.

C-Business. De Konservatives erhvervsklub, som i dag har cirka 50 medlemmer. Et tal, som ifølge klubbens tidligere formand, topchef i rederiet J. Lauritzen Birgit Aagaard-Svendsen, har været for nedadgående de seneste år. Ny formand er Arne Bang Mikkelsen, tidl. direktør for Bella Centret gennem 22 år. Han har sat sig for at fordoble antallet af medlemmer, har han fortalt i et interview med Jyllands-Posten.

De Radikale. Blandt fortalerne for mere åbenhed om partistøtten. Partiet opsagde forliget om partistøtte inden valget i 2011 og offentliggør nu de eksakte beløb over 20.000 kr. modtaget fra private sponsorer. Se side 11 i de Radikales regnskab.

Noterne i de Radikales partiregnskab for 2011 viser præcis, hvor meget partiet har fået fra forskellige sponsorer, der har givet mere end 20.000 kr. Fold sammen
Læs mere

Erhvervsklub. Foreninger oprettet af partier, hvor virksomheder og erhvervsfolk kan indbetale et beløb for at få adgang til møder med ledende politikere. Mest kendt er Den Liberale Erhvervsklub, som støtter Venstre. Modellen kritiseres for at blive brugt, således at donorer kan indbetale mere end 20.000 kr., men forblive hemmelige, fordi de ikke behøver at fremgå af partiregnskabet. Her vil kun navnet på erhvervsklubben optræde. Venstre afviser i regnskabet for 2013, at man benyttede sig af sådan en finte.

Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv (FFKE). En pengeklub stiftet i 2007 af bankernes interesseorganisation, Finansrådet. Danske Bank indbetalte ved sidste valg 500.000 kr. til foreningen, som derefter blev fordelt mellem fem partier. Men Danske Bank fremgår ikke af partiernes regnskaber. Det gør kun FFKE. Selvom det ikke er direkte ulovligt, så er det ifølge eksperter en klar omgåelse af partistøtteloven. Opdatering 25. marts 2015: Finansrådet har netop besluttet at nedlægge FFKE.

»Efter vores opfattelse giver den forening en meget negativ presseomtale set i forhold til, hvad partierne får - relativt små beløb, som vi har bidraget med,« siger foreningens formand Jørgen A. Horwitz til finans.dk.

Greco. Står for Group of States against Corruption. Organet er Europarådets vagthund mod korruption og har siden 2009 kritiseret de danske partistøtteregler. Greco har placeret Danmark under en særlig »procedure«, hvor regeringen skal holde Greco opdateret om tiltag, der gør den private partistøtte mere gennemsigtig. Samme procedure gælder for lande som Bosnien og Tyrkiet.

Højdespringer. Trods sin aktuelle lidenhed i Folketinget var de Konservative det parti, som modtog flest private penge i valgåret 2011.

Indirekte støtte. Særligt de røde partier gør stor brug af indirekte støtte, når f.eks. en fagforening stiller en kopimaskine til rådighed til at kopiere valgpjecer. Politiske kandidater fra hele spektret får også stillet biler, mødelokaler til rådighed og får virksomheder til at betale for politiske annoncer. Hvis værdien af ydelsen overstiger 20.000, skal det også fremgå af partiforeningernes indberetninger. Venstre kritiserer regeringen for ikke at ville sikre, at netop denne slags støtte bliver indberettet og offentliggjort. Se også under kampagner.

Også indirekte støtte skal oplyses, hvis værdien overstiger 20.000. Eksempel fra Socialdemokraternes partiregnskab for 2011. Fold sammen
Læs mere

Jensen. Venstres næstformand, Kristian Jensen, fik ved forrige folketingsvalg stillet 25.000 kroner til rådighed af Saxo Bank. Pengene blev brugt til at indrykke annoncer, men blev aldrig oplyst til myndighederne, hvilket var i strid med loven. Venstre i Region Midtjylland har lovet at rette fejlen.

Kampagner. Fagforbundet 3F kørte op til valget i 2011 en kampagne under overskiften »Skævt«, der bl.a. langede ud efter VK-regeringens skattelettelser og dagpengereform. I samklang med de socialdemokratiske budskaber. Ifølge Venstre bør den slags kampagner kategoriseres som indirekte støtte, der skal fremgå af partiregnskaberne.

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Regelsættet fastslår, at partier, der har deltaget i det seneste valg, har ret til et tilskud på 30 kr. for hver stemme. Som modkrav skal partierne offentliggøre navne på private sponsorer, der donerer beløb over en vis grænse. Se også tyvetusindkroner-reglen.

Mogens Lykketoft (S) har på regeringens opfordring og som formand for Folketinget spillet ind med en stribe forslag, der skal skabe mere åbenhed om pengestrømmene i dansk politik. Han foreslog bl.a. at hæve det offentlige tilskud til partierne for at gøre dem mere uafhængige af private sponsorer, at grænsen på 20.000 kr. sænkes, og at det fulde støttebeløb - og ikke kun navnet på sponsoren - skal offentliggøres. Forslagene blev modtaget med tøven og skepsis fra de to store partier, Venstre og Socialdemokraterne.

Nittenfemoghalvfems. Året, hvor Socialdemokraterne, de Konservative og de Radikale indgik et bredt forlig om partistøtteloven. Reglerne er ikke blevet ændret grundlæggende siden da. De Radikale opsagde dog forliget inden valget i 2011 i protest. Det betyder, at ethvert politisk flertal står frit til at vedtage nye regler. Der behøves derfor ikke - som det er gængs praksis på Christiansborg - at være enighed i den gamle kreds af partiet, idet forliget altså er opsagt.

O. Kendt fra stemmesedlen som Dansk Folkeparti, der i 2011 modtog støtte på mere end 20.000 kr. fra fem stordonorer - heriblandt fra Danske Bank via bankernes forening FFKE. På trods af at næstformand Søren Espersen (DF) havde kaldt netop den metode for »en helt uhyggelig tænkning«, »uærlig snak« og »moralsk angribeligt«. Se også pengeklub.

Udklip fra Dansk Folkepartis regnskab for 2011. Fold sammen
Læs mere

Pengeklub. Foreninger oprettet af erhvervslivet, hvor enkelte virksomheder kan indskyde penge, som derefter kanaliseres videre til partier. På den måde kan de enkelte virksomheder forblive anonyme. Erhvervsklubber kaldes også for pengeklubber. Forskellen på de to er, at en pengeklub ikke nødvendigvis afholder arrangementer, hvor politikere og donorer mødes, men alene indsamler penge til partier og kandidater.

Quarterback. Det angribende holds vigtigste spiller i amerikansk fodbold. I partistøttedebatten indtages rollerne af partisekretærerne hos Socialdemokraterne og Venstre. Den første, Lars Midtiby, har kritiseret Venstre for at omgå reglerne via Den Liberale Erhvervsklub. Den sidste, Claus Richter, punker Socialdemokraterne for at modtage indirekte støtte fra fagbevægelsen i form af kampagner, som støtter socialdemokratiske budskaber. De to spillere står hårdt fast på deres positioner, og det er politisk set en af hovedårsagerne til, at reglerne ikke er blevet ændret grundlæggende siden 1995.

Røde partier som Socialdemokraterne og SF blev i 2011 støttet af fagforeninger som 3F, fødevareforbundet NNF, Malerforbundet, Dansk Elforbund, Serviceforbundet, Dansk Metal og Blik & Rør. De borgerlige partier fik alle penge fra A.P. Møller Mærsk, Danmarks Rederiforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Landbrug & Fødevarer og FFKE.

Saxo Bank. Storsponsor for Liberal Alliance. Investeringsbanken støttede også en stribe borgerlige folketingskandidater i 2007 med 25.000 kr. til hver. Ikke alle indberettede beløbet korrekt, hvilket ifølge eksperter er et brud på loven. Saxo Bank-direktør Lars Seier Christensen plæderer selv for mere åbenhed og ærlighed omkring de politiske pengestrømme.

Tyvetusindkronersreglen. Et af de mest centrale begreber i debatten. Det dækker over, at navn og adresse på en bidragsyder skal fremgå af partiregnskabet, hvis donoren støtter med mere end 20.000 kr. Både i kontanter eller ved f.eks. at stille lokaler til rådighed. Se også indirekte støtte.

Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier. Nedsat af regeringen i marts 2014 med henblik på at komme med forslag til nye regler. Udvalgets betænkning kan læses her og blev præsenteret samme dag, som regeringen kom med sit udspil til nye regler. Udspillet kan sammenfattes i fem punkter.

1) Grænsen på 20.000 kr. foreslås halveret, så partier skal offentliggøre navne på sponsorer, der har betalt mere end 10.000 kr.
2) Det eksakte beløb over 10.000 kr. bør ifølge regeringen offentliggøres
3) Donorer skal oplyses, hvis pengene kanaliseres ind i partierne via en såkaldt pengeklub.
4) Fremover bør også enkeltkandidater og partiernes lokalafdelinger i storkredse, kommuner og regioner indberette regnskaber og private bidragsydere til myndighederne. Hidtil har kun partiets landsorganisation været underlagt det krav.
5) Private bidrag skal i en vis grad modregnes i den offentlige partistøtte

Læs mere om udspillet her.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R) indleder forhandlinger om nye partistøtteregler efter påske. Læs analyse, der kortlægger, hvor de forskellige partier stiller sig.

Venstre. Det store, borgerlige parti er i flere tilfælde kommet i karambolage med reglerne. Københavns spidskandidat, Pia Allerslev, måtte under kommunalvalget beklage lovbrud, ligesom moderpartiet under Lars Løkkes tøjsag erkendte, at et sponsorat fra Kopenhagen Fur på 70.000 kr. ikke var indberettet korrekt. Senest har Berlingske dokumenteret, at trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen modtog 200.000 kr. fra en jysk erhvervsklub, uden det blev indberettet, sådan som reglerne kræver.

X. Tegnet, der skal sættes i den formular, som partierne bruger til at indberette private bidrag til myndigheder. Et flueben går også an. Det gjorde Venstre i Region Midtjylland imidlertid ikke i tilfældet Kristian Pihl Lorentzen.

Aktindsigt viser, at Venstre i Region Midtjylland ikke oplyste omkring 200.000 kr. i partistøtte til Venstre-manden Kristian Pihl Lorentzen korrekt. I stedet blev der sat flueben i »nej«. Fold sammen
Læs mere

Y. Bogstavet som tilhører Liberal Alliance, der modtager store summer fra Saxo Bank, som hyldes under partiets landsmøde. »I to - Lars og Kim - har aldrig stillet modkrav, og I har aldrig mukket eller saboteret eller givet udtryk for, hvis I var uenige i Liberal Alliances linje,« sagde partileder Anders Samuelsen (LA) sidste år henvendt til de to bankdirektører. Se også under Saxo Bank.

Zigzag. Trods stor kritik af modellen har Socialdemokraterne selv oprettet en rød erhvervsklub. Navnet er Erhvervsforum Vækst DK, og formand er den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch. Forummet afholdt deres første møde den 24. november. Pris for at deltage: 15.000 kr. Læs invitationen her. Socialdemokraterne understreger, at de vil offentliggøre navne på virksomheder, som indbetaler mere end 20.000 til den røde erhvervsklub.

Æg. Sportmetafor for tallet 0. Antallet af myndigheder, som fører tilsyn med om partistøttereglerne bliver overholdt.

Ø. Partibogstav for Enhedslisten, der som det eneste parti er gået skridtet videre end de Radikale og offentliggør beløb under 20.000 kr. - herunder partiskattebetalinger fra folketingsmedlemmer. Se fra side 13 i Enhedslistens regnskab.

Noterne i Enhedslisten partiregnskab for 2011 er endnu mere detaljerede end de Radikales. Fold sammen
Læs mere

Åbenhed. I Danmark skal man gennemgå de enkelte partiers regnskaber og noter eller søge aktindsigt i kommuner og regioner for at finde navne på politiske storsponsorer. I Norge er der en åben database over alle partier, deres underafdelinger, deres sponsorer og de præcise, donerede beløb over 35.000 kr. Gå selv på opdagelse på partifinansiering.no.

Serie: Læs den undersøgende serie om de politiske pengestrømme

Publiceret første gang 5. december 2014. Opdateret 25. marts 2015

LÆS MERE