William Demant fik lavere resultat end ventet

Resultatet fra høreapparatkoncernen William Demant Holding (WDH) var lidt lavere end ventet, men på niveau med selskabets forventninger.

Det fremgår af koncernens regnskab for 2003, som blev offentliggjort onsdag.Koncernen opnåede et primært resultat

på 855,5 mio. kr. og et resultat før skat på 827,3 mio. kr. mod henholdsvis 810,2 mio. kr. og 779,4 mio. kr.Analytikere

adspurgt af SME for RB-Børsen havde ventet et primært driftsresultat på 863 mio. kr. og et resultat før

skat på 838 mio. kr.Omsætningen skønnede de blev 3875 mio. kr. Efter tredje kvartal blev ledelsens egne

forventninger fastholdt om et primært driftsresultat i størrelsesordenen 850-900 mio. kr., og det blev lige opfyldt.

Nettoresultatet blev et overskud på 618,3 mio. kr. mod 578,6 mio. kr. Koncernens overskudsgrad (EBIT-margin) er øget

til 22,1 pct. eller med 1,5 pct.point.Omsætningen faldt som følge af valutakursudviklingen til 3869,7 mio. kr. fra

3923,7 mio. kr. Ved uændrede valutakurser ville omsætningen være steget 8 pct., mens den faldt 1 pct. omregnet til

danske kroner som følge af svækkelsen af de vigtigste valutaer for koncernen - dollar, pund og yen.Væksten

i koncernen har samlet set været som ventet. men produktmikset er anderledes, konstaterer selskabet. Væksten i salget

af lidt billigere høreapparater har været større end ventet. På det vigtige amerikanske marked har omsætningen

været som ventet, mens de store europæiske markeder som f.eks. Frankrig, Tyskland og til dels Holland har udviklet sig

mere positivt end ventet.RB-Børsen