VT Holding fik fremgang i drift

Det viser koncernens regnskab, der blev offentliggjort fredag.Tilbagegangen i såvel omsætning som resultat skal

ses i lyset af frasalg i årets løb, hvilket i bund og grund er hele formålet med industri-investeringsselskabet.Omsætningen

blev på 1732 mio. kr. mod 2273 mio. kr., og overskuddet før skat løb op i 54 mio. kr. mod 290 mio. kr. Men når

der korrigeres for frasolgte virksomheder og de regnskabsmæssige avancer/tab på dette, er det ordinære overskud

før skat forbedret med 59 mio. kr. Og samtidig var der fremgang på driften fra 38 mio. kr. i 2002 til 72 mio. kr. i 2003.

Til gengæld faldt nettooverskuddet til 26 mio. kr. fra 278 mio. kr. i 2002.VT Holding kanaliserer løbende de værdier

tilbage til aktionærerne, som realiseres ved frasalg af porteføljeselskaber og der foreslås et udbytte på

20 kr. pr. aktie, da der ikke - i modsætning til de foregående år - er tilbagekøbt aktier i 2003. Året

før var udbyttet 6,40 kr.For 2004 venter ledelsen i VT Holding en omsætning på 1,5 mia. kr. og et overskud

før skat på 60-80 mio. kr.Ved udgangen af 2003 havde VT Holding ejerskab i fem aktive selskaber, og arbejdet med

at udvikle disse ved at tilføre industriel og ledelsesmæssig kompetence fortsætter, noterer VT Holding.I

Denka Lift blev omsætningen 69 mio. kr. mod 93 mio. kr. året før primært pga. faldende efterspørgsel

efter lifte. Selskabet opnåede et ordinært underskud før skat på knap en mio. kr. mod et minus på to

mio. kr. i 2002.I Gram Commercial, der blandt andet producerer og sælger køle- og fryseskabe til det kommercielle

marked, løb omsætningen op i 218 mio. kr., mod 228 mio. kr. i 2002, og det ordinære overskud før skat blev

knap en mio. kr. mod et underskud året før på knap ni mio. kr.Virksomheden Schades, der producerer og sælger

dokumentationsruller til elektroniske kasseapparater, regnemaskiner og bankterminaler, fik en omsætning på 357 mio. kr.

mod 348 mio. kr. og et ordinært resultat før skat på 30 mio. kr. mod 31,0 mio. kr. 2002.

SKAKO-underskud

Betonmaskinekoncernen

SKAKO opnåede en omsætning på 337 mio. kr. mod 361 mio. kr., og det ordinære resultat før skat blev

et underskud på fem mio. kr. mod et underskud i 2002 på en mio. kr. Den lavere omsætning og det forringede resultat

kan primært relateres til moderselskabet, der er hårdt ramt af de dårlige konjunkturer i branchen, men der er igangsat aktiviteter

for at forbedre indtjeningen.Det 63 pct.s ejede SDC DanDisc, der årligt kopierer næsten 100 mio. DVD''er, CD''ere

mv. havde en omsætning på 552 mio. kr. mod 598 mio. kr., og selskabet fik et overskud før skat på 33 mio.

kr. mod et underskud på 16 mio. kr. i 2002.RB-Børsen