Voldsom nedjustering fra Morsø Bank

Der er langt flere bomber i Sparekassen Spar Mors end Morsø Bank troede, da man i november 2008 overtog sparekassen. Det giver yderligere milliontab, der sammen med øgede betalinger til Det Private Beredskab vil føre til et samlet 2009-underskud på mellem 30 og 40 mio. kr. mod et forventet plus på 5 mio. kr.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Morsø Bank kommer officielt først med halvårsregnskab 11. august, men det står allerede klartt, at banken vil få et underskud i første halvår på 36,8 mio. kr. før skat.

Det vil presse bankens solvensprocent ned i 12,9 og kernekapitalprocenten helt ned i 6,5 pct. Lovens minimumskrav er en kernekapitalprocent på 4 pct., og den svage polstring betyder, at Morsø Bank skal låne endog rigtigt mange penge, relativt til bankens størrelse, fra Bankpakke 2, fordi kravet er at bankens kernekapital skal op på 12 pct.

Store tab på Sparekasse
I november overtog Morsø Bank den nødlidende Sparekassen Spar Mors, og der blev i den forbindelse foretaget store nedskrivninger på nødlidende udlån. Men det har vist sig ikke at være nok, og Morsø Bank er nu nødt til at foretage yderligere store nedskrivninger.

Det belaster bankens halvårsresultat med ikke mindre end 18 mio. kr., hvilket er meget for den relativt lille bank. Hertil kommer, at udgifterne til Det Private Beredskab alene i første halvår kommer til at koste banken 14,7 mio. kr.

Hidtil havde Morsø Bank forventet et overskud på 5 mio. kr. i 2009 før kursreguleringer og skat, men den forventning er nu ændret til et minus på mellem 30 og 40 mio. kr.

Banken vil ikke skyde på årsresultatet for kursreguleringer af egne værdipapirer, som i første halvår gav et plus på 5 mio. kr.