Vild vækst i indtjeningen hos ØK´s kødforretning

Det er EAC Foods, kød-producenten fra Venezuela, der er duksen i det imponerende halvårsregnskab fra ØK.

Duksen i ØK-regnskabet for første halvår er Foods, der gennem de seneste kvartaler har overrasket til den positive side både ØK og markedsdeltagerne.

Omsætningen steg fra 928 mio. kr. til 1189 mio. kr. i halvåret.

"Omsætningsvæksten skyldtes først og fremmest øget salg af premium-kategorier som skinke og pølser samt dyrefoder. Udviklingen afspejler en forsat positiv respons på ændringen i fokus til produkter med højere avancer og produkter med en højere kilopris. Markedets efterspørgsel efter forarbejdede kødprodukter var i høj grad påvirket af manglen på okse- og kyllingekød," forklarer ØK.

Det primære driftsoverskud er tæt på tredoblet, da det er steget fra 68 mio. kr. første halvår 2006 til 160 mio. kr. i første halvår år. Overskudsgraden er steget til 13,5 pct. mod 7,3 pct. I dollar er stigningen 157 pct. og i kroner 135 pct.

"Den væsentlige stigning skyldes en kombination af en ændret salgssammensætning med en højere andel af premium produkter og en stor efterspørgsel i markedet," lyder det fra ØK.

I lyset af resultaterne for første halvår samt den forventede økonomiske udvikling ventes EAC Foods at opnå en omsætningsvækst på ca. 35 pct,. i dollar mod 25 pct. i de hidtidige forventninger. Overskudsgraden opjusteres til 14 pct. fra tidligere ca. 10 pct.

ØK ledelsen påpeger tre risikoforhold for udviklingen.

1) Sammenbrud i forhandlingerne om nye arbejdsmarkedsaftaler med transportarbejdernes fagforening. De nuværende aftaler udløber i august.

2) Indførelse af nye omfattende priskontroller.

3) Devaluering af bolivaren fra det aktuelle niveau på VEB/USD 2150.
(RB-Børsen)