Vi nærmer os slutspillet på aktiemarkederne

Stadig flere signaler peger i retning af, at vi nærmer os slutspillet efter seks år med stigende aktiemarkeder. Læs Langers Skarpe Aktietips.

Foto: SPENCER PLATT.
Læs mere
Fold sammen

En langsigtet topformation på aktiemarkederne dannes typisk over flere måneder, hvor jubeloptimisterne slås om ”magten” med realisterne. Efter en meget lang stigningsperiode vil det tage et godt stykke tid for jubeloptimisterne at erkende, at aktierne er ved at toppe. Det betyder, at gentagne bratte fald på 2-3 procent dagligt vil blive afløst af næsten lige så store stigninger.

Dette kan godt ske over en længere proces, hvor jubeloptimisterne stille og roligt taber styrke, fordi realisterne bliver stærkere og stærkere. Vendingen kommer for alvor først der, hvor jubeloptimisterne begynder at tvivle på en fortsat optur. Vi er ikke der endnu. Men fredagens kursudvikling på det toneangivende tyske aktiemarked var alligevel tankevækkende. Midt på dagen var det tyske DAX indeks næsten to procent nede, for at slutte knap én procent nede, efter at det amerikanske aktiemarked trak det hele op. Kan dette mønster være starten på den beskrevne dannelse af en langsigtet topformation? Det anser vi for sandsynligt.

De professionelle investorers risikovillighed har toppet: En vigtig indikator på, at aktiemarkederne nærmer sig en langsigtet top, er de professionelle investorers manglende vilje til fortsat at skrue op for risikovilligheden. Velkendt er det, at de stigende aktiekurser mest er drevet af højere risikovillighed (og højere værdiansættelser). Prisen for en overskudskrone i de børsnoterede selskaber er steget og steget, fordi overskuddene i selskaberne ikke har udviklet sig som aktiepriserne.

Et tydeligt signal på den vigende risikovillighed fremgår af det såkaldte Confidence Index. Denne graf viser, at investors risikovillighed er steget hen over de seneste 15 måneder, og at vi nu har nået et historisk toppunkt. De tekniske signaler viser altså klare tegn på et langsigtet vendepunkt, som vil blive be- eller afkræftet de næste uger. Fortsætter de professionelle investorer med at skrue ned for risikovilligheden, kan det ikke undgå at gå ud over aktierne inden for nogle uger.

Sektorrotation over mod defensive sektorer er startet: Med til at understøtte, at de professionelle investorer er ved at trække sig ud af mere risikofyldte aktier, er udviklingen i den såkaldte Sektor Rotation. Defensive brancher som stabile forbrugsvarer, health care og forsyning har de seneste tre uger klaret sig relativt bedre end mere cykliske vækstaktier. Fortsætter denne sektorrotation er det også et klart signal om, at de professionelle investorer skruer ned for risikovilligheden – som på sigt kan ramme det generelle aktiemarked.

Mens det danske aktiemarked de seneste måneder har underperformet i forhold til de fleste andre vestlige aktiemarkeder, kan der være lys forude. Et træk mod defensive sektorer vil nemlig begunstige de fleste store C20 aktier, som er inden for farma, health care og MedTech. Den type aktier kan hurtige blive opfattet som safe heavens. Men de meget høje værdiansættelser på flere danske C20 aktier kan også blive anset for et problem.

AktieUgebrevets Pensionsportefølje er dumpet ned på en tredjeplads blandt de 34 investeringsforeninger med danske aktier: Forklaringen er først og fremmest, at vi kun har halvdelen af kapitalen placeret i aktier lige nu. Vi har besluttet, at vi lige nu ser tiden an, og vi lægger nu mest vægt på at beskytte den opnåede gevinst. Vi har i denne uge solgt Genmab fra porteføljen af to grunde: For det første har meget positive meldinger fra selskabet ikke rykket kursen nævneværdigt, og for det andet er de udenlandske finanshuse begyndt at være nettosælgere.

Nyt analyseelement i AktieUgebrevet: Vi arbejder for tiden på at udvikle en Asset Allocation portefølje baseret på ETF’er som et nyt analyseelement i AktieUgebrevet. Det skal give nye muligheder for investeringer i de meget usikre finansielle markeder, vi ser foran os de næste år.

Formålet med den nye asset allocation portefølje er todelt: For det første vil vi forsøge at introducere EFT’er for vores læsere. De er betydeligt billigere end investeringsforeninger i administrationsomkostninger. Typisk kun en tredjedel af investeringsforeningernes mindst 1,5 procent i årlige omkostninger. Hertil kommer, at kursspændene på handel af ETF’er typisk ligger under 0,1 procent, mod investeringsforeningernes 0,4 procent. Hertil kommer mulighed for meget lave handelskurtager. Samlet kan det give investor besparelser på 2-4 procent årligt, afhængigt af handelsomfang.

For det andet mener vi, at det de kommende år er nødvendigt at se på andre aktivklasser end aktier for at få optimale afkast, blandt andet råvarer, short af statsobligationer, short af aktier, ejendomsaktier, value- og udbytteaktier.

SÆRTILBUD PÅ AKTIEUGEBREVET I 3 MÅNEDER