Vi investerer uden rådgivere

Især mænd og folk 'oppe i årene' ser kritisk på de forskellige former for rådgivere.

Mange danskere har besluttet at droppe rådgivere, når de investerer, til dels på grund af manglende tillid.

Faktisk foretog over halvdelen , 53 procent, af danskerne med en årlig husstandsindkomst over 800.000 kroner i 2006 private investeringer i værdipapirer, fast ejendom m.v. uden at bruge nogen rådgiver.

40 procent benyttede bankrådgiver, 6 procent benyttede revisor, 6 procent benyttede en uafhængig investeringsrådgiver, og kun 1 procent valgte at få hjælp af en advokat.

Det fremgår af en ny analyse, som er gennemført i et samarbejde mellem analysebureauet GfK, investeringsselskabet Difko A/S og lektor i finansiering ved Handelshøjskolen i Århus, Frank Pedersen. Interviewundersøgelsen er foretaget blandt et bredt udsnit af befolkningen med en årlig husstandsindkomst over 800.000 kr.

I samme analyse - hedder det i en meddelelse - siger 21 procent, at de har ringe tillid til bankrådgivere, ligesom 21 procent har ringe tillid til advokater som rådgivere. 13 procent nærer ringe tillid til revisorer, og 18 procent har ringe tillid til uafhængige investeringsrådgivere.