Vestas-topchef venter kæmpe vækst i Kina

Den danske vindmøllekoncern Vestas venter næsten en fordobling af antallet af medarbejdere i 2009 i Kina. Tre spritnye fabrikker vil forøge medarbejderstyrken markant. Samtidig skal Vestas-chefen i Kina i fremtiden referere direkte til topchef Ditlev Engel.

Foto: Bo Amstrup. »Allerede i 2005 tog vi den beslutning at investere massivt i Kina. Vi har investeret over 18 milliarder kroner fra 2005 til 2009 i hele Vestas, og her er en stor del gået til investeringer i netop Kina,« siger Vestas-chef Ditlev Engel.
Læs mere
Fold sammen
Den globale finansielle krise og en markant større usikkerhed om finansiering af vindmølleprojekter ryster ikke Vestas-topchef Ditlev Engel. I 2009 fortsætter vindmøllekoncernen den voldsomme vækst, der på få år har skabt en af Danmarks største virksomheder med over 20.000 ansatte.

Specielt i Kina venter Vestas en markant vækst i det kommende år.

»Vores fokus på Kina er stærkt stigende, og det vil det også være i 2009. Vi investerer meget store beløb i Kina, da vi har store forventninger til det kinesiske marked«, siger Vestas-topchef Ditlev Engel til Berlingske Business.Vestas bygger i øjeblikket tre nye fabrikker i Kina, som alle vil stå færdige i 2009. Vestas har i dag 1.800 medarbejdere i Kina, men vindmøllekoncernen regner med en samlet medarbejderstyrke i Kina på over 3.000 ved udgangen af året. »Allerede i 2005 tog vi den beslutning at investere massivt i Kina. Vi har investeret over 18 milliarder kroner fra 2005 til 2009 i hele Vestas, og her er en stor del gået til investeringer i netop Kina,« siger Ditlev Engel.

På grund af det store fokus på Kina har Vestas taget konsekvensen og udskilt Kina som et selvstændigt forretningsområde.

Dermed signalerer Vestas-topchefen helt tydeligt, at Kina i lighed med USA fremover vil være de to vigtigste forretningsområder for vindmøllekoncernen. »Kina er så vigtigt et forretningsområde for os, at det skal være en selvstændig forretningsenhed,« påpeger Ditlev Engel.

Det betyder, at Vestas’ øverste chef i Kina, Lars Andersen, fremover skal refere- re direkte til Ditlev Engel i lighed med den øverste chef for Vestas Americas Jens Søby. Derudover bliver Lars Andersen medlem af den øverste ledelse af Vestas - den såkaldte Vestas Government.

Enorm efterspørgsel
De seneste års økonomiske boom i Kina har øget efterspørgslen efter energi enormt.

Derfor ventes det kinesiske marked for vindenergi i de kommende år at udvise hidtil usete vækstrater.

'Det er Vestas dog ikke alene om at have opfanget. Samtlige af Vestas’ store internationale konkurrenter opruster ligeledes på det kinesiske marked. Samtidig har de kinesiske myndigheders forkærlighed for lokalt producerede vindmøller givet sig udslag i en hastigt voksende gruppe af lokale kinesiske vindmølleproducenter.

»Konkurrencesituationen i Kina er krævende, og det er et benhårdt marked. Vi regner med, at vi har omkring 35 lokale kinesiske konkurrenter, men det skifter hele tiden. Derudover har vi de konkurrenter, som vi kender fra andre steder i verden,« siger Ditlev Engel.

Selv om Vestas afviser enhver snak om finanskrise og problemer med finansiering af vindmølleparker, så er ambitionsniveuaet for 2009 blevet skruet en anelse ned. Det betyder blandt andet et stop for mange nyansættelser, men Ditlev Engel understreger, at han ikke mærker tøven eller vaklen hos kunderne.

»Vi mærker ikke en usikkerhed som sådan, og kunderne kører tingene igennem som planlagt,« konstaterer han.

Stor optimisme
Han begrunder den store optimisme for det kinesiske marked med to primære faktorer.

Det skyldes dels, at Kina har et ekstremt fokus på at blive frigjort for brugen af fossile brændstoffer, hvilket vil drive udbygningen af vindenergi.Samtidig er langt størstedelen af Vestas’ kunder i Kina store statsejede virksomheder med meget aggressive mål for vindenergi. De store energiselskaber har snabelen direkte ned i den kinesiske statskasse, hvilket sikrer dem mod finanskrise og finansieringsvanskeligheder.

Derfor har Vestas rent strategisk satset på at opbygge relationer til de fem største statsejede energiselskaber i Kina.

I en ny rapport »Made in China« fra det internationalt anerkendte konsulenthus BTM Consult slås det fast, at udbygningen af vindkraft i Kina i de kommende år kommer til at ske i et omfang, verden aldrig før har set.

»Set i lyset af den internationale finans- og økonomikrise er det sandsynligt, at udviklingen i Kina så at sige vil bidrage til en udjævning af de negative tendenser, der på kort sigt måtte vise sig på de etablerede markeder i USA og Europa,« påpeger direktør Birger T. Madsen fra det Ringkøbing-baserede BTM Consult. BTM Consult skønner, at Kina via de hovedsageligt statsejede energiselskaber over de næste fem år vil opstille vindmøller med en kapacitet på 36.500 megawatt. Det vil cementere Kina som det største globale marked for vindkraft til strømproduktion næst efter USA. BTM Consult skønner, at USA i samme periode udbygger sin vindkapacitet med 43.500 megawatt.

Massiv fokus rigtig
Netop derfor er Vestas’ massive fokus på Kina helt rigtigt, påpeger aktieanalytiker Torben Sommer fra den internationale investeringsbank Piper Jaffray. »Der er ingen tvivl om, at det kinesiske marked bliver et vigtigt marked - specielt for de mindre vindmøller. Kina er en vækstplatform for Vestas. De etablerede sig tidligt i Kina, så de har nu også nogle politiske fordele i og med de var de første,« siger Torben Sommer.

Kort før nytår fik Vestas en ordre på levering af 116 vindmøller af typen V52-850 kW til China Guangdong Nuclear Wind Power.