Vestas får ordre men nedjusterer

Læs mere
Fold sammen
Men trods udeblivelsen

kan koncernen samtidig melde om en mindre amerikanske ordre.Nedjusteringen betyder, at Vestas nu venter en omsætning i

størrelsesordenen 2,6 mia. euro (19,3 mia. kr.) mod tidligere mellem 2,7-2,8 mia. euro. Samtidig ventes marginalerne at falde.

Således justeres EBIT-marginalen ned med 1 pct.point til 6 pct. for så vidt angår marginalen inklusive effekten

af forventede omkostningssynergier på 4 mio. euro, men før integrations- og restruktureringsomkostninger og før

amortisering af goodwill vedrørende sammenlægningen med NEG Micon.Efter fradrag af integrations- og restruktureringsomkostninger,

men før amortisering af goodwill vedrørende sammenlægningen med NEG Micon, ventes nu en EBIT-margin på ca.

4 pct. mod tidligere 5 pct.Det er igen den amerikanske skatterabatordning, der har spillet Vestas et puds. Koncernen havde ventes,

at ordningen, som en del af Vestas-leverancerne er afhængig af, ville blive forlænget i løbet af sommerenen i år,

men nu må det ses i øjnene, at det er mest sandsynligt, at forlængelsen først vedtages i 2005. Der er dog

fortsat en mulighed for, at PTC''en kan blive forlænget i september, anfører Vestas.Til gengæld kan vindmølleproducenten

annoncere en amerikansk ordre til en værdi af 40 mio. euro ( knap 300 mio. kr.).Ordren er givet af Crescent Ridge LLC,

oplyser Vestas.RB-Børsen