Valutaer er presset

De stigende forventninger til en rentenedsættelse fra Den Europæiske Centralbank presser den fælles valuta - euroen - ned i forhold til dollar.

Dermed er også kronen presset mod dollaren og ydermere - og måske lidt overraskende - også i forhold til euro.

Euro er siden mandag morgen faldet fra 1,3950 dollar til 1,3350 dollar mens det for kronens vedkommende betyder en stigning i dollarkursen fra 5,34 kr. til 5,58 kr. Samtidig er kronen skredet over for euro fra 7,4480 kr. til 7,4535 kr.

Bag svækkelsen af euro - og kroner - ligger udsigten til en kraftigt indsnævring af rentespændet både for euro mod dollar og for kroner i forhold til euro, lyder vurderingen fra en valutahandler. Og så peges der på mangel på likviditet i den større sammenhæng.

For likviditets-situationens vedkommende er der dog intet i de europæiske aktie- eller obligationsmarkeder, der tyder på, at baggrunden skal findes her. Kun mindre udsving - absolut i den almindelige afdeling - præger markederne tirsdag, og der er ingen tegn på usædvanlig aktivitet.

- Det virker lidt "overdone" - men vi ser ikke noget specielt i det, lyder det fra handleren. For kronens vedkommende vurderer han, at visse europæiske storspillere har viklet sig ud af rentearbitrage-forretninger i forventning om en indsnævring af spændet mellem danske kroner og euro. Og det samme kan være tilfældet for så vidt angår euro/dollar forholdet, idet dagens inflationstal fra de europæiske myndigheder peger i retning af en massiv rentenedsættelse i "Euroland" - mindst 0,50 pct.point. Det er vurderingen hos Handelsbanken.

- Faldet i inflationen (fra 2,1 pct. til 1,6 pct., red.) må siges at være markant. På bare fem måneder er inflationen blevet mere end halveret fra niveauet på 4 pct., som blev nået i juli måned i år, noterer cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken. Efter hans mening har ECB travlt med at få renten sat ned i scenariet med risikoen for decideret deflation.

- Selv en rentenedsættelse på 0,50 pct.-point fra ECB's side næste torsdag blot vil medføre en uændret realrente, og dermed ikke medvirke til øget pengepolitisk stimulans, fastslår cheføkonomen.

Med en forventet ECB-reduktion på 0,5 pct.point er der lagt endnu mere pres på Danmarks Nationalbank, der ventes ikke bare at følge ECB's kommende træk, men tilmed øge reduktionen med en indsnævring af de dansk-europæiske rentespænd i forlængelse af mandagens meget positive valutareserve-tal. Dermed synes en dansk rentereduktion på 0,75 pct.point inden for rækkevidde.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )