V: TDC-sagen bør udløse øget åbenhed

Venstre er klar til en gennemgribende modernisering af det børsretlige område. Det sker efter Berlingskes afsløring af ulovlighederne, systemfejlene og hemmelighedskræmmeriet i TDC-sagen. »Vi kan ikke lade det her ligge,« siger Venstres erhvervsordfører Jacob Jensen.

Skatterådets formand Lida Hulgaard ser intet problem i at lade offentligheden få kendskab til rådets afgørelser. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere
Et nyt børstribunal vil Venstre formentlig ikke stemme for. Men en omfattende modernisering af det børsretlige system vil partiet arbejde for i det nye år. Dermed står det klart, at TDC-sagen ikke kommer til at gå upåagtet hen på Christiansborg, hvor erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) 8. januar skal redegøre for sagens forløb for Folketinget Erhvervsudvalg.

»TDC-sagen tyder på en række problemer. Der kan være behov for en øget åbenhed på afgørelsessiden og en større retssikkerhed for de virksomheder, der først undersøges af Finanstilsynet og senere får en sag for Fondsrådet. Det er et område, hvor vi har forventning om, at erhvervsministeren vil spille med i arbejdet på at modernisere området,« siger Jacob Jensen, erhvervsordfører for Venstre.

Tidligere har andre partiers erhvervsordførere set positivt på et forslag om et børstribunal, en helt ny funktion, der kan adskille Finans- tilsynet og Fondsrådet, der i dag arbejder som én myndighed.

Så vidt er Venstre ikke villig til at gå i første omgang.

»TDC-sagen giver os en mulighed for at få klarlagt, hvor problemerne med den eksisterende struktur findes. Herefter må vi se, om vi kan justere på den. Det kunne eksempelvis være i forhold til øget åbenhed om afgørelser. Er der erfaringer fra andre råd – det kunne være Skatterådet – eller fra udlandet. Man skal ikke gøre tingene mere komplicerede, hvis man kan gøre en vigtig forskel ved at ændre det eksisterende system. Jeg er meget lydhør over for åbenhed om afgørelser og virksomhedernes mulighed for at blive hørt. Det vil være en fordel for offentligheden at have adgang til begrundelser for afgørelser, mulighed for adgang til mindretalsudtalelser m.m.,« siger Jacob Jensen, der ud over sin post på Christiansborg er cand.merc.jur. af uddannelse.

Minister er tavs
Bendt Bendtsen ønsker ikke at sige noget om TDC-sagen, før han har redegjort for sagen over for Erhvervsudvalget i januar. Men Venstre har forventning om, at ministeren vil være med til at videreudvikle det børsretlige område.

»Vi skal ikke lave det hele om på baggrund af en enkeltsag. Men hvis en sag peger på, at der kan være problemer, må de undersøges og rettes. Det er fint, at TDC-sagen er kommet frem. Jeg forstår, at ministeren ikke har kunnet kommentere på sagen indtil videre. Men jeg forventer af ministeren, at han lytter til alle de kompetente folk, der har udtalt sig i sagen og bruger det fremadrettet og stiller spørgsmålet: Er det nuværende et optimalt system? Jeg tror, at sagen over de næste måneder vil føre til en løbende snak i erhvervsudvalget om, hvordan vi kan optimere området.«

Jacob Jensen var medlem af Erhvervsudvalget i sommer, da erhvervsminister Bendt Bendtsen viderebragte udvalget en redegørelse fra Finanstilsynet om nye, skærpede oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder. Reglerne, der var blevet skærpet med et notat fra tilsynet i april, var et direkte resultat af TDC-sagen.

Notatet var udskældt overalt, da det tvang virksomhederne til at offentliggøre oplysninger langt tidligere end hidtil. Men Erhvervsudvalget fik intet at vide om, at TDC ifølge Fondsrådet havde brudt reglerne med Fondsbørsens blå stempel i optakten til Danmarkshistoriens største virksomhedshandel.

»Det er selvfølgelig et problem. Men jeg er mere optaget af, hvad vi kan lære af sagen, og hvad vi kan forbedre,« siger Jacob Jensen.