USA/ambassadør: Store muligheder for Novozymes og Danisco

Den ny amerikanske energipakke, der i sidste uge blev vedtaget i Kongressen og også ventes at få præsident Bush' underskrift, åbner for nye muligheder og kan få stor betydning for danske selskaber med interesser i energisektoren. Det er vurderingen på den danske ambassade i Washington over for RB-Børsen.

- Den her pakke giver nogle meget bedre perspektiver for de virksomheder, der er direkte involveret i produktion af ethanol som Danisco og Novozymes, siger ambassadør Friis Arne Petersen, der ud over ledelsen af den politiske side af de officielle danske interesser i USA også er formand i American-Danish Business Council.

- Det er klart, at når man vedtager, at der skal være et forbrug på 36 mia. gallons ethanol i 2022, så vil hele den amerikanske økonomi vide, at nu skal den lægge om i den retning. Det vil betyde, at de to danske virksomheder - Danisco og Novozymes, som jo er verdensledende på lige præcis det her område - vil få nogle meget, meget store udfordringer i at komme ind i flest muligt af de aktiviteter, som de i forvejen satser på i USA, siger Friis Arne Petersen.

Energipakken indeholder et kraftigt incitament til produktion af bio-fuel og en produktion på 36 mia. gallons bio-benzin om blot 15 år skal ses i lyset af den nuværende produktion på 5 mia. gallons årligt. Og det skal ske ikke mindst gennem andengenerations-metoden på basis af cellulose.

- Hele processen i Kongressen vidner om, at den bevægelse, der har været i USA gennem de seneste år i retning af mere vedvarende energi, er meget stærk, vurderer den danske ambassadør i USA og peger på, at den endnu mere ambitiøse energipakke der dannede baggrund for den nu vedtagne pakke, havde flertal - blot ikke stort nok og teknisk var blot een stemme fra at blive vedtaget i Senatet.

- Det bliver taget op igen. Og der er ingen tvivl om, at det peger i retning af, at det bliver endnu større i fremtiden. Ud over den nuværende pakke, vil der utvivlsomt blive gjort nye forsøg på at få forslaget om, at 15 pct. af al amerikansk energiproduktion skal komme fra vedvarende energi, gennemført, siger Friis Arne Petersen.

Hos såvel Novozymes som Danisco er der da også glæde over energipakken.

- Det er bestemt gode nyheder for os. Både fordi man skruer op for ambitionsniveauet for første generations bioethanol, og specielt fordi man er meget aggressiv på anden generations ethanol, siger koncerndirektør Peder Holk, der sidder med det øverste ansvar for enzymaktiviteterne hos Novozymes til RB-Børsen. Han bider især mærke i langtidsudsigterne for ethanol, produceret på basis af cellulose.

- Hvor andengenerationsteknologien i går var en "mulig" ny teknologi, er det i dag en måde, som amerikanerne satser på. Så den usikkerhed, der tidligere lå i det, er elimineret, fastslår Peder Holk.

Ses der på den øjeblikkelige påvirkning, vil pakken stabilisere de høje vækstrater i den nuværende produktionsform og eliminere en risiko for, at væksten i første generations bioethanol kunne stoppe tidligere, siger enzym-chefen, der ser vækstrater på 20-25 pct. på området frem til 2012.

For anden generations produktionsmetodens vedkommende giver energipakken ro i forhold til udviklingsarbejdet som også Daniscos enzymenhed, Genencor, lægger mange penge i.

- Det beroliger os i forhold til de tiltag, vi allerede har foretaget. Vi har allerede lavet det første andet generationsprodukt, og den vej fortsætter vi ad, siger kommunikationschef i Genencor Ana Maria Angel.

- Det er en seksdobling af målet fra 2012, understreger hun.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )