Underliggende nervøsitet på aktiemarkederne er stigende

Læs Langers skarpe aktietips til ugen der kommer.

Foto: Søren Bidstrup. Lars Fruergaard Jørgensen
Læs mere
Fold sammen

På overfladen ser både det europæiske og amerikanske aktiemarked ud til at ligge nogenlunde fladt med en lille pil nedad.

Det toneangivende amerikanske S&P 500 indeks (vi ser på S&P Future kontrakten) ligger på tredje uge lige over et vigtigt markedspsykologisk pejlemærke i 2125. Falder dette niveau vil der være lagt op til en yderligere stemningsbetinget nedtur, fordi mange investorer vil opfatte dette brud som et salgssignal.

I perioder med denne type mere eller mindre retningsløse markeder er det vigtigt at kigge på de underliggende signaler. Vi kigger blandt andet på det amerikanske VIX indeks, som siger noget om nervøsiteten i markedet. VIX indeks har et stykke tid ligget på et historisk lavt niveau, som udtryk for lav nervøsitet. Men dette billede er begyndt at ændre sig i den forløbne uge. VIX er ikke steget faretruende, men det kan meget vel være forvarsel om, at noget grimt er på vej.

Det samme gælder for det såkaldt Black Swan indeks (SKEW indeks), som opfattes som en slags krakindeks. Også her er advarselssignalerne så småt ved at begynde at blinke lidt. Den kommende uge kan derfor blive meget interessant, Men hold øje med 2125 for S&P Future.

Novo Nordisk fik smæk, men ikke kun på grund af nedjustering

De fleste har givetvis bemærket, at Novo kom med en choknedjustering fredag, som sendte aktien 15% ned.

Vi skrev på denne plads for en uge siden, at der var anslag til en positiv korrektion op, men at det var en bekymring at de udenlandske storinvestorer fortsat var store nettosælgere af Novo aktien. Igen fik de store udenlandske finanshuse ret, kan vi blot konstatere.

Vi har set talrige gange tidligere, at analytikerne i de store internationale finanshuse er bedre til at spotte de store bevægelser i de store C20-aktier. Udlandets nettosalg er fortsat i hele den forgange uge, og de solgte for hele 900 mio. kr. fredag.

Er nedturen for Novo aktien så slut?

Vi er tvivlende, da de amerikanske medicinalaktier fortsætter nedad. Man må formode, at det er udsigten til at Clinton bliver USA’s nye præsident, hvorved der vil komme ny politisk fokus på medicinalpriserne. Der kan desværre være længere ned, også for Novo Nordisk.

Bankerne er steget for meget i kurs i forhold til matte udsigter

Godt nok kom Danske Bank med en opjustering, men alligevel blev aktiekursen sat ned. Vi har tidligere skrevet her, at det var vanskeligt at se baggrunden for de seneste måneders kursridt i bankaktierne, altså ud over at de var blevet for billige i kølvandet på uroen om Deutsche Bank.

De første regnskaber fra provinsbankerne viser, at der ikke er særlig grund til optimisme for bankernes indtjening: Der er fortsat et hårdt pres på rentemarginalerne, udlånet er stort set stagnerende, men tendens til en stigning i september.

Personaleomkostningerne er stigende, og det er fortsat ubegribeligt at bankerne ikke over en bred kam har fokus på effektiviseringer, automatisering og fusioner, så omkostningseffektiviteten øges markant. Så længe det ikke sker, vil bundlinjerne kun blive drevet frem af tilbageførsel af tidligere hensættelser, men det er engangsgevinster som på et tidspunkt toner ud.

Er udlandet ved at tabe interessen for danske aktier?

For en gangs skyld ser de danske storaktier ud til at klare sig ringe over en bred kam. Mange af de danske C20 aktier er som bekendt defensive, solide og særdeles lønsomme, og mange af aktierne har derfor udviklet sig til både hjemlige og udenlandske investorers interesse. Men er det ved at vende nu?

For det første vil udsigten til Clinton som amerikansk præsident som nævnt give anledning til øget nervøsitet omkring salgspriser, hvis der kommer øget regulering.

For det andet kan vi godt komme til at se, at investorerne vender tilbage til de mere cykliske konjunkturfølsomme aktier, med udsigten til øget økonomisk vækst, som kan være på vej.

For det tredje kan der være ved at opstå mistro til de store ”sikre” danske aktier, ikke mindst efter de negative meldinger fra Novo Nordisk og Novozymes. Er den danske model alligevel ikke skudsikker?

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!

 

 

 

 

 

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!

<Her indsættes det tidligere fremsendte link>