Ugens aktie: SAS er ved at få luft under vingerne

Det lysner for det skandinaviske luftfartsselskab. To af tre fly bliver leaset, og det udgør netto­gælden. Aktiekursen har potentiale, men er følsom.

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS har haft succes med omfattende besparelser og tilpasninger. Ordrer på nye fly er afgivet, og nye baser åbnes om kort tid. Foto: Johan Nilsson Fold sammen
Læs mere

Kriseårene ser ud til at være over­stået for SAS. Selskabets økonomiske struktur er imidlertid fortsat følsom over for afbræk i efterspørgslen, skærpet konkurrence og store udsving i olieprisen. Alligevel er der fornyet optimisme hos ledelsen.

I år vil SAS opnå forbedringer på 1,5 milliard svenske kroner fra effektiviseringsprogrammet, og den anden halvdel skal komme i de to følgende år. Et nyt markant skridt lanceres om kort tid med drift fra operationsbaser i London og Malaga.

Herved opnår man samme udgiftsniveau som konkurrenterne, men indledningsvis vil det kun omfatte ni Airbus-fly. SAS er allerede blevet væsentligt mere effektiv og fleksibel, hvilket fremgår af tallene for timer i luften for fly og personale. Med de nye tre-årige overenskomster burde der være sikret ro, så strejker kan undgås.

SAS har opnået så stort økonomisk råderum, at ledelsen vil påbegynde indfrielse af de præferenceaktier, som blev udstedt for at redde selskabet igennem den seneste krise. Beløbet udgør 3,5 milliarder svenske kroner, men kursen vil være 105 procent. Uanset det vil man spare et årligt udbytte svarende til ti procent, der ikke er fradragsberettiget.

SAS har netop udstedt almindelige aktier for 1,3 milliard svenske kroner og optaget et fem-årigt lån på 1,5 milliard svenske kroner med en rente på 5,375 procent, der kan bruges til omlægningen. Det er nok for tidligt at klare det fulde beløb, så en form for tilbud med ­delvis tilbagekøb må forventes.

Forbedringer indefra

Kort fortalt ser ledelsen ud til at have fået godt greb om butikken, og medarbejderne med­virker positivt til gennemførelsen af forbedringsprogrammet. Evnen til at styre driften skyldes også indsnævringen af egne funk­tioner, så fleksibiliteten er forbedret. Det har gjort det muligt at etablere nye ruter rettet mod ferierejsende, der ikke drives året rundt.

Fokus er lagt på styrkelse af rutenettet i Europa, og det er indpasset efter udnyttelsen af flykapaciteten. Her har SAS haft fordel af tilgang af få nye fly, men den situation ændres både for SAS selv og konkurrenterne. I de to kommende år leveres 18 Airbus A320neo til brug i europæisk trafik, så der bliver behov for vækst i passagertallet. Belægningen på flyene er blevet forbedret, men den ligger fortsat på kun 75,3 procent. Lavprisselskaberne præsterer 90 procent som niveau.

Konkurrencepresset fra disse unge sel­skaber er den fundamentale udfordring, men her er der indtrådt en lettelse. Branchen er blevet mindre aggressiv efter kollapsen hos Air ­Berlin og et engelsk selskab, ligesom driften i det­ ­seneste år pludselig blev ramt af personaleproblemer og dermed højere udgifter.

Norsk konkurrent er udfordret

Norwegian er vokset voldsomt og er SAS’ ­vigtigste konkurrent, men dette selskab er hårdt belastet af sit store investeringsprogram. De nye store fly kræver åbning af lange ruter ud af Europa, ligesom der er behov for en stor udvidelse af personalestaben. Det norske selskab er derfor blevet mere fredeligt.

SAS har for nylig modtaget en regulær julegave. Efter lang tids disput er det lykkedes at få nedsat priserne markant i Københavns Lufthavn, og den årlige besparelse skønner vi til 200 millioner danske kroner. Aftalen rækker dog kun ind i 2019, så den er midlertidig. Omvendt vil der fra april i Sverige blive indført en skat på flyrejser, og det rammer flybranchens akilleshæl: CO2-udledningen vokser i takt med rejselysten, og der er ingen bremse via afgifter.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Flyflåden er låst fast

Flytransport udviser en årlig vækst på fem procent, og denne adfærd passer overhovedet ikke med det alment udbredte ønske om reduktion af afbrænding af fossile brændstoffer. Men et eventuelt indgreb må finde sted på EU-plan for at sikre ligestilling internt, mens flyvning ind og ud af EU næppe kan reguleres.

For SAS’ vedkommende har man overstået fasen med krisehåndtering og opstramning, så der atter er tid og kræfter til fremadrettede tiltag for at udvide virksomheden. Flyflåden sætter rammen herfor, og den er låst fast. Der findes nu kun to store flyfabrikker i verden (Boeing og Airbus), og de har formået at presse kunderne til at afgive ordrer fem år frem i tiden. Tilgangen er derfor fastlagt. Hvis man får behov for ekstra materiel, må det købes ­secondhand eller leases/lejes. Hos SAS gælder det nu om at styrke Europa-trafikken.

Samtidig prøver SAS at knytte kunderne tættere til sig via EuroBonus-programmet, der omfatter 5,1 millioner medlemmer. Opgaven består i at få disse kernekunder aktiveret endnu mere med køb for egen regning ud over den arbejdsbetingede transport. Generelt har SAS altid været med i front i brug af IT og data, og nu vil man prøve sig frem med nye initiativer.

SAS er et langsigtet køb

Ledelsens guidance for indtjeningen er anlagt forsigtigt og lyder på et ordinært resultat før skat på 1,5-2,0 milliarder svenske kroner. Vi regner derfor med et højere tal på 2,1 milliarder svenske kroner svarende til netto 2,2 danske kroner pr. aktie. P/E tallet er dermed på kun 8 (17,7/2,2). Økonomisk er følsomheden imidlertid fortsat høj, idet gælden via leasing er meget stor.

Anbefalingen er langsigtet køb, da SAS synes at være sluppet ud af sin langstrakte krise.