Ugens aktie: Nye investorer kan begynde her – hvis de tør

GomSpace-aktien er sendt tilbage til start. Nedturen skyldes stop for en afgørende ordre, som kunden kan ikke betale som aftalt. Men heldigvis har selskabet selv penge til at klare afbrækket.

Niels Buus CEO for GomSpace Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto

Det danske selskab GomSpaces aktiekurs på Nasdaq i Stockholm – 13,60 svenske kr. – er næsten bombet tilbage til startpunktet i juni 2016. Kursudviklingen har været forrygende med en top oppe ved 130 svenske kr. og herefter en gevaldig nedtur. Toppunktet indebar en børsværdi på 3,5 mia. svenske kr. Nu er tallet 710 mio., efter at der blev tilført 356 mio. svenske kr. i 2018. Udvandingseffekten af aktietegningen i december er beskeden. Pointen er kort fortalt, at man som investor nu har chance nummer to for at komme med. Spørgsmålet er så, om man tør? Er aktien en fantastisk opsamlingschance eller et råddent æg?

Selskabet fremstiller nanosatellitter, og denne teknologi har kun 15 år på bagen. GomSpace er placeret i en ny branche med stor dynamik og et forrygende tempo. Kernepunktet er, at det er blevet muligt at fremstille små satellitter med en vægt på fem til 50 kg. De placeres i en højde på ca. 200 km. Prisen starter ved en mio. kr., og det er promiller set i forhold til store, geostationære satellitter (36.000 km. fra jorden). En omvæltning er på vej i markedet.

Teknologiudvikling og nye anvendelser

Et eksempel på de nye muligheder er Danmarks adgang til selv at overvåge farvandene ved Grønland. De lave omkostninger åbner også for kommerciel anvendelse på en række nye områder. Tracking af fly, skibe og lastbiler, endog kvægflokke er eksempler, men kommunikation (især overførsel af data) ser ud til at blive vigtigt i de kommende år. Man kan jo håndtere signaler alle steder fra. Da satellitterne cirkulerer, er det nødvendigt at etablere netværk bestående af mange enheder (mindst 50 styk formodes at blive normen) for at dække døgnet rundt.

Udviklingen er i sin indledende fase. I 2018 opsendtes 236 nanosatellitter. Halvdelen indgik i netværk, og her står man over for et muligt boom. På fem års sigt forventes en tredobling i omsætningen af nanosatellitter. I år påregnes et niveauskift til 538 enheder, og det kræver serieproduktion. I sig selv vil det nedsætte kostprisen yderligere og forbedre kvaliteten.

Hos GomSpace benyttes et modulsystem med op til 12 enheder (10x10x10 cm) i en nanosatellit. Alle skal have basisfunktioner for energi, positionering, kommunikation og selvdestruktion (forhindrer rumskrot). Ud fra kundens behov for en eller flere opgaver udføres så individuelle produktløsninger. Teknologisk står GomSpace især stærkt inden for radiokommunikation. Principielt optræder selskabet stringent som fabrikant af nanosatellitter, men man medvirker også i organiseringen af opsendelse mv. Der er etableret et »backoffice« i Luxembourg, som skal varetage teknisk drift af netværk for kunder. En fabrik til serieproduktion blev taget i brug sidste år.

Koks hos den vigtigste kunde

Selskabet satser altså hårdt på at vinde ordrer med netværk, men startfasen blev i efteråret ramt af et afbræk. Den største kunde, Sky & Space Global, har svært ved at skaffe finansiering til opbygning af sit nanosatellitnetværk. Ordren er derfor lagt på is. Afbrækket påvirker driften, og man opnår ikke herfra en ønsket reference til brug i salgsarbejdet. Alle parter søger at videreføre projektet, men det er op ad bakke. Pludselig måtte GomSpace foretage afskedigelser og øge indsatsen for at få andre opgaver.

Kunderne består også af nybegyndere i hver deres segment med forskellige servicetilbud. De ønsker sikkerhed for driftsevnen, før der afgives store ordrer. Det bliver jo den afgørende infrastruktur mange år frem. Flere projekter er derfor på vej mod »In Orbit Demonstration«. Efter praktisk test kan man så indgå købsaftaler. Perspektivet er derfor, at få kunder får stor vægt. Ambitionen for 2023 er at nå op på en omsætning på 1,5 mia. svenske kr. – en tidobling! Men det kræver, at Sky & Space aftager, hvad de har stillet i udsigt. Bruttoavancen skal være over 50 pct. Overhead-udgifterne er tunge her i startfasen. Timeforbruget på udviklingsarbejde i forhold til produktion var sidste år helt oppe på 1:1,9. Stordrift vil derfor kunne løfte overskudsgraden. Der skal virkelig ske noget i virksomheden i de kommende år.

Aktien – fugl eller fisk

Genoptankningen med likviditet giver styrke og handlefrihed. Reserven er på 249 mio. svenske kr. Cash burn i år må formodes at fortsætte, men takten bliver markant lavere. Al begyndelse er svær, og GomSpace oplever denne udfordring. I forhold til konkurrenterne kan man risikere at komme bagud, og det er vigtigt at få gang i andre opgaver med serier til netværk.

Vi mener, at selskabet har den fornødne indre styrke og vil kunne genoptage fremdriften i løbet af året. Investorerne på børsmarkedet udviser en mærkværdig form for forsinket risikoaversion. Nu tør de ikke røre aktien – selv om børskursen allerede er lav. Pilen peger opad igen, og der er penge i kassen til at klare afsporingen. Hvis aktien skal henligge i udbombet tilstand, må man formode, at der fremkommer et overtagelsestilbud. I vores optik er Saab en oplagt køber. De store areospaceselskaber har slet ikke fået øje på nanosatellitetternes potentiale. Aktien er en spændende placeringsmulighed.