Ugens aktie: Nilfisk vil suge sig fast på markedet for intelligent rengøringsudstyr

Produktionen er blevet koncentreret, og avanceret udstyr er fremtiden for Nilfisk. Men afmatning forsinker afkastet, og aktien har udsigt til en længere periode i kælderen.

Ledelsen i Nilfisk er i gang med at gennemføre en stribe forandringer. Dette med en vision om at gøre virksomheden stærkere og mere markedsorienteret. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

I oktober 2017 blev Nilfisk udskilt som selvstændigt børsnoteret selskab fra NKT Holding. De to nuværende selskaber er derfor på nogle punkter parallelle på grund af et fælles udgangspunkt, men de har aldrig været tæt forbundet forretningsmæssigt.

Ideen i delingen om mere dynamik og højere værdi har ikke udmøntet sig. Tværtimod har begge aktier været udsat for en drastisk nedtur. Forventningerne ved starten var ganske enkelt alt for høje. Nilfisk har været bagefter NKT i nedturen. Nu har de to aktier foretaget en mavelanding og er dermed blevet til en købsmulighed. Men tør man som investor gå om bord, eller er bunden ikke nået endnu?

Store planer for modernisering

Ledelsen er i gang med at gennemføre en stribe forandringer for at gøre virksomheden stærkere, mere fleksibel og markedsorienteret. Det er et klassisk dilemma at finde en balance mellem fokus på produkter eller kunder. »Nilfisk Next«-strategien har fire trin/temaer: »Simplify«, »Grow«, »Digitize« og »Lead«. Konkurrenceevnen i produktionen er forbedret ved koncentration. Der er nu 11 fabrikker mod før 18. Antallet af produktplatforme er også skåret drastisk ned. Afkastet skal dog først til at komme og samtidig muliggøre lancering af nye produkter.

Produktudvikling af mere avancerede rengøringsmaskiner er nemlig udset som spydspids til at opnå vækst og afværge prispres. Udgiften til udvikling er oppe på at udgøre 4,1 procent af omsætningen. Udstyr til professionel rengøring af store arealer og krævende opgaver er hovedmarkedet.

Nu satses der så på anvendelse af robotlignende maskiner, som kan benytte kunstig intelligens og data til at optimere arbejdet. Mindre udstyr til manuel betjening præges af hård konkurrence. Automatisering er et godt tilbud til rengøringsfirmaer, som søger at nedbringe lønudgifterne. Mere avancerede maskiner har en højere salgspris (avance) og åbner adgang til aftersales service, hvilket beskæftiger cirka 15 pct. af medarbejderne.

Rationaliseringen er ved at være klaret, og så må man håbe, at der ikke er skåret for hårdt ind til benet i forhold til kundernes behov. Tilfredse kunder er jo afgørende for at opnå fornyet vækst. Hensigten er at løfte produkterne op på et højere niveau end hidtil ved at udnytte avanceret IT. Kundens gevinst ved at skifte til nyt udstyr har en hurtig tilbagebetaling, og det giver mulighed for høj vækst i salget, hvis produkterne har overbevisende fordele.

Tættere kunderelationer indgår også i planerne, og ønsket er at optræde som en betroet partner for rengøringsfirmaer og de direkte kunder. Ideen er, at IT – »Digitize« – vil forbedre brugen af produkterne og reducere lønudgifterne. Fordelene skal være så store, at manuelle metoder presses ud af markedet. Nilfisk skal opnå en ledende position. Rengøringsrobotter er målet i denne udvikling.

Afmatning forsinker afkastet

Beklageligvis er der indtrådt en afmatning i efterspørgslen, just som fordelene ved de dyre omlægninger skal til at vise deres rigtighed i form af højere indtjening. Det er uheldigt og indebærer uklarhed omkring styrken i forretningen i den nye udformning.

Usikkerheden ser ikke ud til at være forbigående, men må formodes at strække sig langt ind i det kommende år. Indtjeningsmæssigt påvirker det både salgspriserne og volumen i nedadgående retning.

Nedskæringer kan derfor blive nødvendige, men samtidig er det vigtigt, at fornyelsen af produkterne gennemføres. Overheadudgifterne er svære at reducere uden at påvirke planerne for de kommende års salg og produktion.

Økonomi og aktieforhold

Selskabet har haft en fornuftig indtjeningsevne, men en profil som »gammel industri«. Fornyet vækst og højere overskudsgrad er ønsket, men det er vanskeligt at gennemføre planen.

Koncentration om færre og mere rentable produkter til professionelle rengøringsopgaver er kernen i tilpasningerne med afvikling af sekundære produkter. Det lykkedes ikke at frasælge den oprindelige aktivitet med støvsugere til forbrugere, og det var vel i sig selv en advarsel om problemer med indtjeningen set i forhold til den salgspris, man forlangte.

Der har tidligere været overvejelser blandt investorer om muligheden for en sammenlægning med en anden stor virksomhed i samme branche. Amerikanske Tennant har været den oplagte mulighed, men med dagens lave børsværdi er Nilfisk blevet forvandlet fra en rolle som køber eller fusionspartner til selv at være et opkøbsemne. Men afmatningen har taget vinden ud af sejlene i øjeblikket.

Indtjeningen er i år presset helt ned på nulpunktet. Det er dybt skuffende – også for ledelsen. Deres store ambitioner er helt ude af trit med forretningens hårde virkelighed. Børskursen er faldet fra 300 til nu 110, hvor en stabilisering synes indtrådt. Markedsværdien er på tre milliarder kroner, og nettogælden udgør 3,4 mia. kr., samlet en »economic value« på 6,4 mia. kr.

Konklusion: Nilfisk-aktien har trods nedturen udsigt til en lang fase nede i kælderen. Afvent køb.