Ugens aktie: Nervøse investorer i Teva presser igen aktiekursen

Lavpunktet i saneringen af medicinalgiganten Teva rammer i år. Så kommer fremgangen. Frygt for ulovlige prisaftaler i USA har sendt aktien ned igen. Bliver det til en W-formation for børskursen?

Topchef Kåre Schultz er i gang med en gennemgribende opstramning af hele Teva-koncernen, som bar præg af at være »sammenbragte børn« efter en række opkøb af selskaber. Fold sammen
Læs mere
Foto: Amir Cohen/Reuters/Ritzau Scanpix

Planen for genopretning af Teva er inde i sit andet år, og lavpunktet skal passeres i år. Det skyldes flere forhold, hvor modgang vejrer fra udløb af patent på det hidtil største originalprodukt Copaxone, der anvendes mod sklerose.

Men der er også pres på indtjeningen i USA inden for generisk medicin, ligesom saneringen af aktiviteten har renset ud i vareudbuddet, og dermed opstår et fald i omsætningen. Fordelene i form af lavere omkostninger, højere effektivitet og øget fleksibilitet begynder at komme, men der er en forsinkelse på dette punkt. Der er fjernet 10.400 job, og yderligere tilpasninger af produktion og logistik må påregnes.

Den indre præstation er forbedret, men forløbet finder sted under ydre pres. Omsætningen påregnes i år at blive på 17,0-17,4 mia. dollar mod 18,9 mia. dollar i 2018 og 22,4 mia. dollar i 2017. Man oplever altså direkte nedgang i salgsindtægterne.

Håbet er sat til to nye produkter, Ajovy og Austedo, hvor startfasen dog ser ud til at kræve en betydelig salgsindsats.

Fokus på de indre forhold i første omgang

Topchef Kåre Schultz er i gang med en gennemgribende opstramning af hele koncernen, som bar præg af at være »sammenbragte børn« efter en række opkøb af selskaber. Kronen på værket var overtagelsen i 2016 af Actavis, men her forregnede man sig ved at være for aggressiv omkring købsprisen og opgaven med at håndtere den efterfølgende integration.

Umiddelbart efter overtagelsen blev Teva ramt af øget konkurrence og dermed lavere indtjening på generisk medicin i USA. Effekten af patentudløbet på Copaxone kan derimod ikke være kommet som en overraskelse.

Styrken hos Teva har hele tiden været høj indtjening, og cash flowet blev brugt på opkøb. I løbet af to år gik Teva fra at være selvfinansierende til en stilling med en gældsbyrde på over 30 mia. dollar.

Nettogælden er nu nedbragt til 26,7 mia. dollar, og hensynet til långiverne vejer tungt. Heldigvis er der tale om langfristet gæld, og det frie cash flow kan klare de årlige afdrag.

Handlefriheden må bedømmes som indskrænket, og formentlig er ønsket et gældsniveau på maksimum 20 mia. dollar for at være herre i eget hus. Realistisk set kan det opnås i 2022 – medmindre der frasælges dele af virksomheden.

Det hele kan forekomme at ligne et tilbagetog, men det er nu engang rammebetingelserne. Opgaven består i at få forbedret rentabiliteten på den hårde måde omkring omkostningsreduktion og i at få sat skub i salget af nye produkter inden for både originalvarer og generika.

Her kan samarbejde med andre firmaer være en relevant mulighed for at opveje saneringen af Tevas egen pipeline af udviklingsprojekter. Inden for generika ser der ud til at være mere gåpåmod, og det skyldes sandsynligvis udsigt til hurtig og mere sikker tilbagebetaling af upfront-udgifterne til registrering og salg.

Samtidig er det afgørende, at Teva fortsat kan optræde som en dynamisk udbyder over for andre i branchen og ejerne af rettigheder til originalprodukterne – ellers visner man bort.

De langsigtede udsigter

Overskudsgraden i første kvartel er i sig selv tilfredsstillende med 23,7 pct., men hensigten er at forbedre præstationen og atter få vækst. Mest interessant er potentialet for Ajovy, som nu er godkendt både i USA og EU. Antallet af berørte personer med migræne er stort, og udbredelsen til andre lande vil finde sted i de kommende år.

Teva markerer dermed sin position inden for medicin til hjernen. Man har desværre ikke dette nye marked for sig selv, idet der findes et par konkurrerende produkter.

Listen over kommende patentudløb bruger Teva til at forberede generiske udgaver. Så vidt vi forstår forholdene, er en række interessante produkter på vej mod åben konkurrence.

Kåre Schultz har vist bemærkelsesværdig stor interesse for biosimilars, og der er indgået en fredsaftale frem til 2023 med Novo Nordisk vedrørende deres største produkt, Victoza (omsætning i 2019 var ca. 30 mia. kroner).

Biosimilars er komplicerede molekyler i modsætning til de aktive stoffer i tabletter. Egen fremstilling vil være særdeles dyrt, og derfor er der god idé i at købe det hos den oprindelige fabrikant.

Perspektivet er, at Teva må koncentrere sig om få, udvalgte biosimilar-produkter. Konkurrencen vil derfor fortsat være begrænset og indtjeningsmuligheden god.

Frygt for bøvl i USA

Tiltagene ser ud til at fungere som ønsket, men det er op ad bakke i år, hvor lavpunktet for salg og indtjening skal passeres, før det atter går fremad. Nettoresultatet må påregnes at lande omkring nulpunktet.

Midt i det hele er der så dukket et nyt spøgelse op fra fortiden. En række amerikanske stater har bebudet en ny runde med indsigelser angående priserne på medicin, som påstås at være blevet manipuleret opad.

Uanset spørgsmålet tidligere har været behandlet, udgør det en trussel om merudgifter og dårlig omtale. Teva afviser beskyldningerne, men børskursen er alligevel faldet fra 14-15 til nu 11,9 dollar. For investorerne gælder det om at holde modet oppe.