Ugens aktie: Efter seks fede år kom seks magre – er FLSmidths næste optur på vej?

Strømliningen internt er på plads i industriselskabet FLSmidth. Minerals har god ordreindgang, mens cement står stille.

FLSmidth satser konkurrencemæssigt på sin høje kvalitet, og det passer perfekt ind i tidens fokusering på bæredygtighed. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto Erik Hansen

FLSmidth-koncernen kan se tilbage på et forløb med seks fede år (2007-12) fulgt af seks magre år (2013-18). Fasen med opbremsning og lavere aktivitet ser omsider ud til at være overstået. Tør man tro på fremgang nu?

Det er ikke let at svare på. Konjunkturopgangen ser ud til at være »kørt træt«, og der er voksende frygt for en afdæmpning. Priserne på råvarer er bovlamme, og det er ikke dem, der driver ordrevæksten hos FLSmidth.

Vi befinder os stadig i slagskyggen af finanskrisen i 2008. Hybris blev afløst af forsigtig adfærd og en langstrakt sanering i det morads af gældsproblemer, som var akkumuleret. Hjælpen kommer fra tidsfaktoren i form af nedslidning med behov for udskiftning til forbedret udstyr. Inden for byggeri er der god aktivitet som følge af et ekstremt lavt renteniveau baseret på lempelig pengepolitik.

De ydre markedsforhold forbedres støt og roligt. På de indre linjer er man færdig med at stramme op, og den langstrakte proces med frasalg af Materials Handling (transportudstyr) er omsider overstået. Fremover kan alle kræfter bruges på at drive og udvikle forretningen.

Forbedret efterspørgsel og ny struktur

Ordreindgangen er steget markant inden for nye projekter i Minerals, mens Cement arbejder i et mat og modent marked styret af lokale forhold. Aktiviteten med service, vedligeholdelse og udskiftning er stabil og har fordel af loyalitet baseret på den oprindelige leverance af udstyret. I minebranchen har investeringerne været minimale i de seneste år, og udskiftningsbehovet er vokset. I praksis betyder det indkøb af maskinudstyr med bedre egenskaber, herunder nye IT-baserede funktioner.

FLSmidth satser konkurrencemæssigt på sin høje kvalitet, og det passer perfekt ind i tidens fokusering på bæredygtighed. Salgsargumentet er den totale udgift i udstyrets levetid i stedet for salgsprisen alene. I samme retning tæller energiforbruget, hvor CO2-udledning er i centrum. Netop her ser selskabet store muligheder inden for cementfremstilling, der kræver et stort energiforbrug. Mærkværdigvis ser FLSmidth dog ikke ud til at være involveret i et spændende dansk projekt med udvikling af »grøn cement«, hvor Aalborg Portland fører an.

En uventet positiv mulighed er måske ved at åbne sig nu i Kina som følge af præsident Donald Trumps angreb på landets lukkede marked. Kina står for halvdelen af verdens cementproduktion, men FLSmidths salg af moderne udstyr har reelt været blokeret. I stedet er en kinesisk konkurrent vokset op og blevet den vigtigste modspiller ude på det frie marked.

Dynamikken er dog mere interessant inden for udvinding af mineraler. Her er kunderne kommercielt drevet med økonomisk stærke koncerner i spidsen. Beslutninger om valg af leverandør foretages nøgternt ud fra kalkuler og driftserfaring, så billige slagtilbud og politiske præferencer hjælper ikke. Opsvinget i ordrerne tyder på bred fremgang i de kommende år.

Generelt belaster råstofudvinding og oparbejdning miljøet inklusive et stort energiforbrug. For FLSmidth kan krav og ønsker om bedre bæredygtighed give nye forretningsmuligheder. Genindvinding af materialer er et oplagt emne i den sammenhæng.

På de indre linjer er der gennemført endnu en omlægning af organisationens opdeling. Ideen er at samle kræfterne for at øge konkurrenceevnen og fjerne interne barrierer. Ideen ser ud til at være en ensartet profil over for kunderne frem for opdeling i nysalg og aftersales service.

Udsigter og aktieværdi

Opsvinget i ordreindgangen vil ikke slå fuldt igennem i 2019. Book to bill var 1,15, men vi regner kun med en vækst på ni pct. i år. Indtjeningen kan dog rykke kraftigere opad, hvis det lykkes at afværge negativt pres på priserne af afmatningen, som ramte i andet halvår.

Minerals oplever bred fremgang og er ikke drevet af enkelte, højere metalpriser. Strukturen forekommer derfor at være holdbar. Cement-divisionen kæmper derimod med at forbedre sin præstation, da der ikke er en robust bærebølge i denne branche. Det er vigtigt at vinde de få, store opgaver, og dermed presses indtjeningen lige fra start.

Det interessante ved FLSmidth-aktien er perspektivet om start på en ny fase med opsving og højere indtjening. Rygvind i efterspørgslen kombineret med god konkurrenceevne åbner et stort potentiale for aktien. Endvidere ser ledelsen ud til at være disciplineret i sin styring, og man undgår kontrakter med nye, indviklede løsninger. Der burde være udsigt til en årrække med pæn vækst og stigende indtjening. Om det bliver seks fede år vides ikke.

Resultatet for 2018 blev spoleret af udgifter til ophørende aktiviteter. Et forlig med en kunde gav en udgift på over 200 mio. kr. I år forventer vi et nettooverskud på lidt over 1,0 mia. kroner, men det kan stige yderligere fremover i takt med vækst i omsætningen og en forbedret margin i Cement-sektoren.

Aktien (320) indeholder ni kr. i udbytte. P/E kan fremadrettet estimeres til 15 (311/20,5), og det direkte afkast udgør tre pct. Køb og vent med salg i et par år.