Ugens aktie: D/S Norden udvider bestyrelsen og satser på en optur i tankmarkedet

Rederiet D/S Norden nyder godt af, at de er stor aktivitet i Bulk, og at de gode rater låses fast for 2019. Tank er derimod ramt af underskud. Her er der gode odds for et løft i fragtrater og skibspriser. Stramme miljøkrav indføres i 2020 og kan åbne nye muligheder.

dsnord
Pressefoto. Fold sammen
Læs mere

I 2017 genvandt rederiet D/S Norden evnen til at tjene penge efter de fem forbandede år 2012 til 2016. I denne periode mistede man 60 pct. af sin egenkapital. Guidance for 2018 lyder på et resultat på samme niveau som året før, men den underliggende struktur er markant forandret. De to sektorer i rederiet har nemlig udviklet sig i hver sin retning med en flot opgang for Bulk og skift til tab for Tank. Samtidig må D/S Norden arbejde langt hårdere og mere risikofyldt for at tjene det samme overskud hjem.

Omsætningen i år stiger med 35-40 pct., og antallet af skibe er atter oppe på rekordniveau. I øjeblikket håndterer man transporter med 264 bulkers og 57 produkttankskibe, men man ejer kun 15,5 bulkers og 22 tankskibe. Hertil kommer langtidschartrede skibe (normalt indgår en købsoption i disse aftaler), så den samlede kerneflåde er på 104 skibe med yderligere 25 skibe under bygning. Resten (68 pct.) er lejet på korte aftaler.

Udviklingen på fragtmarkedet

D/S Norden arbejder med et traditionelt setup og stor eksponering mod det åbne marked. Afdækning med flerårige kontrakter foregår som regel via rammeaftaler, hvor prisen reguleres i forhold til det løbende fragtmarked. Fordelen er, at kunden får sikret sin transport, og rederiet beskæftiget sine skibe flere år frem. Den anden metode er at leje sine skibe ud for at fastlåse indtægterne i en periode. Netop nu har D/S Norden valgt at låse 83 pct. af skibsdagene (kapaciteten) fast for sine bulkskibe i 2019. Vi læser det som udtryk for rettidig omhu, så man får ryggen fri til at tackle de store udfordringer på tankmarkedet.

Bulkmarkedet giver udmærket indtjening til rederierne. Det har nedbragt omfanget af skrotning, idet rederne vil hive det sidste ud af udtjente skibe. Her står man i lighed med alle andre skibstyper over for en dybtgående forandring om et år, hvor stramme regler træder i kraft for brug af tung olie som brændstof. Forlænget levetid kan føre til en bølge af skrotning i 2019, og der kan måske opstå en situation med mangel på bulkskibe. Endnu højere fragtrater kan være på vej. Mens der er købere til nyere skibe, må ældre tonnage sælges som skrot.

Inden for Tank har fragtraterne været uhørt lave i tredje kvartal, men der ser nu ud til at være en markant forbedring i gang. Ofte opdager aktørerne først sent et skifte til et sælgers marked. Det ligner aktiemarkedet med købssignaler, som ignoreres indledningsvis. Der skrottes 2,5 skibe om ugen. For store bulkers er fragangen på kun 0,4 skib ugentlig. Høje priser på let tilgængelig stål i de store tankskibe er redernes nye håb.

Tilgangen af nybygninger er den anden side i balancen med efterspørgslen, der er robust. Her har Tank udsigt til store leveringer i 2019, mens Bulk har moderat tilgang. Balladepunktet bliver, i hvilket omfang rederierne i denne overgangsfase vil frasælge/opgive 15-25 år gamle skibe pga. for dårlig økonomi ved brug af let olie. Merudgiften kan skønnes til 40-50 pct. For rederierne bliver det afgørende at kunne sende regningen videre til kunden – og til sidst vil det føre til højere priser for forbrugerne.

Kravet om begrænsning af svovludledning vil få vidtrækkende konsekvenser for søfart i alle former, idet reglerne er generelle. Moderne skibe med lavt forbrug vil opnå en fordel, og her står D/S Norden stærkt med syv år som gennemsnitsalder. Installation af scrubber-renseanlæg til udstødningsrøgen er også en mulighed, og det er en økonomisk afvejning. Da rederierne har været sene til at vælge denne løsning, er der nu opstået mangel på disse aggregater.

Afgørende forandringer giver store muligheder

Miljøkravene er nu så tæt på ikrafttrædelse, at afgørende beslutninger skal træffes om de sejlende skibes fremtid. Her er der en joker i spillet. Ingen aner, hvordan prisen vil udvikle sig på let olie til skibe. Mangel kan hurtigt opstå, og omvendt vil der blive overskud af billig tung olie. Hvis merudgiften kan væltes over på kunden, bliver der et større rum for rederiet med chance for en gevinst ved god brændstoføkonomi. Skibe med dårlig effektivitet er derimod dødsdømte.

2019 ser ud til at blive en overgangsfase med mulighed for et løft i fragtraterne. Tank er først nu ved at komme fra start. D/S Norden har på forhånd dækket sig godt inden for Bulk, mens Tank er åben for at kunne tjene på højere rater med kun 12 pct. låst fast. Sikre Bulk-indtægter gør det muligt at satse på Tank.

En overset nyhed indgår diskret i tredje kvartalsrapporten. Bestyrelsen skal udvides med to medlemmer, og det skal gå så stærkt, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling 12. december. Det drejer sig om valg af Helle Østergaard Kristensen (CFO i Danske Commodities, der er blevet opkøbt af Equinor) og John Kunzer (britisk borger og tidligere topchef i rederiet Eastern Pacific). Hvorfor denne hast?

Aktien (100) handles langt under indre værdi på 135. Egenkapitalens forrentning på kun tre pct. kan forklare denne discount, men upside-perspektivet forekommer enormt og burde stå klart for de fleste investorer. Ting tager tid, men i Tank går raterne fra den ene grøft til den anden. Pilen peger opad for D/S Norden.