Ugens Aktie: ALK satser på langsigtet vækst

Tabletter er vejen til vækst i allergikoncernen ALK, men erkendelsen af allergi skal øges. USA-markedet er en svær nød at knække, men selskabet kan om ti år være flere gange større end i dag.

Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Kernen i ALKs udvikling i de kommende år er kommerciel udrulning af de moderne tabletløsninger, der bruges til opbygning af kroppens immunforsvar mod allergi. For at udvide anvendelsen af medicinen skal opmærksomheden øges omkring allergi som sygdom og de nye brugervenlige behandlingsmetoder med tabletter. Udviklingsarbejdet hos ALK har været en stor og dyr opgave både teknisk og godkendelsesmæssigt. Størst udbredelse har husstøvmideallergi, og denne tablet blev først godkendt i 2016/17. En tablet til træpollen er under godkendelse netop nu.

Græspollen kom først og blev allerede godkendt i 2007 i Europa, men det viste sig vanskeligt for ALK at få sat skub i salget. Godkendelsen i USA blev ramt af et afbræk og kom først på plads i 2014, men salgspartneren Merck Inc. valgte kort før start at stoppe samarbejdet. Ledelsen i ALK besluttede sig for selv at løfte opgaven. Et ti års projekt er indledt, og succes eller fiasko får stor betydning. ALK skal knække koden hos de amerikanske speciallæger og overbevise dem om fordelene ved at benytte tabletterne. Lægerne er en flaskehals.

Markedet skal udvides

De nye produkter er ved at være klar, og nu gælder det om at udvide markedet. Ellers æder man sig bare ind på sit eksisterende salg med brug af dråber og injektion. Allergikeren kan selv håndtere tabletterne, så der ikke er behov for skemalagte lægebesøg i et to til treårigt forløb med opbygning af immunforsvaret. Starten skal dog foregå hos en læge, da der kan indtræde choktilstand med behov for akut hjælp.

Selvbetjening åbner adgang til en langt større udbredelse af vaccinationsbehandling. Det er imidlertid langt fra alle mennesker, som opnår fuld effekt. Hovedparten må fortsat acceptere en reduceret belastning.

Cirka 50 mio. mennesker er så hårdt ramt af allergi, at de vil have gavn af en behandling. De fem tabletter (husstøvmide, græs, træ som birk, japansk cedertræ, ragweed) dækker 80 pct. af behovet, men der findes over 200 andre allergiformer. Restgruppen kan behandles i det omfang, der er adgang til allergenet. For alle gælder, at en del af løsningen består i at minimere eksponeringen.

Det tager tid at erkende allergiproblemer. En præcis diagnosticering skal gennemføres, og så skal man afgøre, om lindring af symptomerne er tilstrækkeligt, eller om der skal gennemføres et behandlingsprogram for at opbygge et immunforsvar?

ALK alene i verden

Både behovet og hjælpemetoder er til stede – men kun erkendt i begrænset udstrækning. Om 20-30 år vil forståelsen af allergi formentlig være almen. Der er tale om et nyere og i første omgang mindre segment, hvor Big Pharma-selskaberne ikke er involveret direkte. ALK er størst med en andel på halvdelen af markedet for allergi-immunterapi. Nr. to er Stallergenes Greer, som netop er blevet købt ud af børsen.

Fabrikanterne må derfor kæmpe for at udbrede forståelsen for både problemerne og deres tilbud om løsninger. Den lave interesse i sundhedssystemerne gælder dog ikke for livstruende tilfælde ved allergiske reaktioner, hvor insektstik er en velkendt trussel.

Med en tablet mod husstøvmide allergi har ALK fået et trumfkort på hånden. Der er tale om den mest udbredte form for allergi med samme karakter jorden rundt og året igennem. Konstant belastning betyder, at der ikke kommer pauser, hvor slimhinderne kan gendannes.

Europæiske lande er nået et pænt stykke frem med aktiv håndtering af allergi. De nye former for medicinsk behandling giver ALK adgang til at medvirke ved fastlæggelse af procedurerne, hvilket må anses som en fordel. Lægerne er afhængige af specialiserede medicinalfirmaer, og det kan fremme udbredelsen af produkterne. Men ting tager tid.

Aktien

ALKs ledelsen fokuserer på salg og markedsføring. Udgiftsrammen er fastsat til 1,0 mia. kr. for at sparke salget i gang i USA. Man udvider desuden sortimentet med lettere varer og har lanceret hjemmesider for allergikere. Salgsvæksten skal op over 10 pct. årligt, og det ser ud til at lykkes i år. Et stort løft i volumen skal trække indtjeningen opad til en overskudsgrad på niveau med andre specialiserede medicinalfirmaer (vores skøn: 25 pct.). I Europa skal udbredelsen af tabletterne øges, og USA-markedet skal åbnes op og ekspandere. Resten af verden vil følge efter som sidste led. Der er indgået samarbejdsaftaler med seriøse partnere. ALKs produkter kan virkelig være til gavn for menneskeheden, og derfor bør adgangen til behandling ske hurtigere, end selskabet selv kan klare.

Offensiven betyder cash burn. I år forventer vi et moderat underskud på 50-60 mio. kr. før skat. Værre er det ikke. Til gengæld vil det sandsynligvis først blive i 2022, at der opnås et overskud svarende til en fair forrentning af egenkapitalen på ti pct. (300 mio. kr.). ALK er en gammel dame, men det er først nu, at boomet er ved at komme i gang. Konklusion for aktien: Langsigtet køb. ALK er en tålmodighedsprøve, men om blot fem får kan selskabet og aktien have udviklet sig formidabelt.