Ugebrev: Vestas får vanskeligt ved at opfylde mål

Markederne tog positivt imod det seneste regnskab fra Vestas og fyringen af direktør Ditlev Engel, men den underliggende drift kan i virkeligheden være negativ, skriver AktieUgebrevet.

Foto: Malte Kristiansen. Forbedringer af arbejdskapitalen har gjort regnskabet fra Vestas mere spiseligt, skriver AktieUgebrevet, men den underliggende drift ved vi stadig meget lidt om.
Læs mere
Fold sammen

Vestas er et klassisk eksempel på en nødlidende erhvervsvirksomhed, der kan ændre en grim situation til en tålelig situation ved alene at forbedre arbejdskapitalen, dels gennem markant nedbringelse af kundetilgodehavender, dels gennem markant forøgelse af leverandørgæld, så banklånene kan nedbringes.

Det skriver Aktieugebrevet, der synes, at der er meget, der tyder på, at netop dette billede er den afgørende driver bag finansmarkedernes mere positive opfattelse af selskabet.

»Det netop aflagte regnskab for 2. kvartal indeholder fortsat meget store usikkerheder, men der er også positive momenter. Af kvartalets samlede forbedring af cash flow fra driften på 261 mio. euro kommer 100 mio. euro fra salg af en vindmøllepark og andre 191 mio. euro fra reduktion af tilgodehavender. Den finansielle gæld er i kvartalet samtidig nedbragt 274 mio. euro, noterer ugebrevet.

»Med ledelsens målsætning om en overskudsgrad på 1 pct. for helåret, skal der hentes et driftsoverskud på 55 mio. euro for helåret - og altså 140 mio. euro i 2. halvår - i forhold til en omsætning på ca. 3,3 mia. euro. Det svarer til en overskudsgrad i andet halvår på 4,2 pct.,« vurderer ugebrevet.

Samtidig skønner ugebrevet, at da den reelle overskudsgrad i første halvår meget vel kan være betydeligt lavere end den formelle overskudsgrad i regnskabet, kan dette blive meget vanskeligt at nå.

»Vestas oplyser nemlig ikke om eventuelle bogførte avancer ved salg af tre vindmølleparker i 1. og 2. kvartal, for samlet 170 mio. euro,« skriver ugebrevet.

Til ugebrevet oplyser Vestas, at der indgår avancer fra salg af vindmølleparkerne, men at tallene ikke oplyses, ligesom for det almindelige vindmøllesalg.

»Den underliggende drift kan dermed i virkeligheden være negativ, hvis der bortses fra disse noget anderledes frasalg, hvorved der kan være langt op til en overskudsgrad på 4 pct.,« konstateres det, og på den baggrund vurderer ugebrevet, at der sås tvivl om, hvor langt Vestas er nået i den igangværende turnaroundproces, med effektiviseringer og reduktion af investeringer.

Der er dog også en række positive momenter på den lidt længere bane:

»For det første udsigt til test af de nye 8 MW-vindmøller, for det andet udsigt til øget ordreindgang fra USA, og for det tredje er Vestas-aktien på det aktuelle kursniveau et langt mere attraktivt redskab til at øge kapitalen ved en emission,« konstaterer ugebrevet, der dog alligevel ser en negativ korrektion på mindst 10-20 pct. i aktien.

Vestas lukkede fredag i 112,20 kr.