Ugebrev: Stadig stort potentiale i Vestas

Set ud fra to overordnede betragtninger anser Aktieugebrevet fortsat Vestas for at være en attraktiv investering.

For det første er det globale vindmøllemarked glohedt med Asien og andre nye geografiske regioner som stærke vækstmarkeder.

Herunder er der stigende politisk fokus på nødvendigheden af at satse langt mere på alternative energiformer - på bekostning af olie.

For det andet har ugebrevet grund til at tro, at Vestas nu for alvor er ved at få styr på de interne processer, herunder kvalitetsstyring, projektstyring, intern logistik og en helstøbt virksomhedskultur.

Ugebrevet tror på Ditlev Engels målsætning om en overskudsgrad næste år på 10-15 pct.

- Med en overskudsgrad på 13 pct. og en omsætning på ca. 35 mia. kr. svarer det til et driftsresultat på 4,2 mia. kr., hvilket skal sammenholdes med Vestas aktuelle børsværdi på 46 mia. kr. Det svarer til 11 gange årets overskud, skriver ugebrevet, vurderer aktien skal handles ca. 16-18 gange det forventede overskud, da den er en klar vækstaktie.

På 2-3 års sigt giver det aktien et ganske betydeligt kurspotentiale, op til 70 pct., konstaterer Aktieugebrevet.

RB-Børsen