Ugebrev: ISS på børsen igen i 2015

Meget tyder på, at ISS er relativt tæt på en børsnotering, hvor en del af provenuet dog må blive i selskabet, ligesom der var lagt op til ved den planlagte - men aflyste - børsnotering i 2011.

Foto: Liselotte Sabroe. I forrige uge blev Kronprins Frederik budt velkommen i ISS' nye hovedkvarter i Buddinge af bestyrelsesformand Lord Charles Allen (til venstre) og direktør Jeff Gravenhorst. Snart kan det være fondsbørsen, der byder ISS velkommen tilbage.
Læs mere
Fold sammen

Det skriver Økonomisk Ugebrev.

»Groft sagt skal servicekoncernen nedbringe den nettorentebærende gæld med yderligere ti mia. kr., før den er er spiselig for nye investorer. Men det er næppe realistisk ved frasalg, hvorved der skal tages penge fra emissionsprovenuet for at nedbringe gælden,« skriver ugebrevet.

Den seneste melding fra selskabets ledelse er, at man fortsat arbejder efter en børsnotering, men at det ikke bliver i 2013.

»Derved er både 2014 og 2015 åbne muligheder,« konstaterer ugebrevet.

ISS har allerede de seneste år reduceret nettogælden ganske markant.

»Men gælden i forhold til driftsoverskuddet (rentebærende gæld/ EBITDA) er stadig meget høj i forhold til de børsnoterede konkurrenter, omkring 5-6 (alt efter opgørelsesmetode) mod højst 3,0-3,5 for konkurrenterne,« oplyser ugebrevet.

Selvom ISS de seneste år har solgt ikke-kerneaktiviteter for flere milliarder kroner samt styrket egenkapitalen ved at sælge en fjerdedel af aktiekapitalen til blandt andet Kirkbi, er der lang vej igen for at komme i mål gennem frasalg, viser Økonomisk Ugebrevs analyse af det netop aflagte Q3-regnskab, samt af ratings fra Moody's.

Analysen viser også, at den mest oplagte løsning er, at gældsnedbringelsen sker ved at lade en del af provenuet fra en snarlig børsnotering blive i selskabet.

»En værdiansættelse svarende til konkurrenternes vil give en moderat fortjeneste til kapitalfonden EQT. Men dog langt fra de traditionelle høje afkast, kapitalfondene normalt stiler efter,« vurderer ugebrevet.

De seneste års skuffende udvikling i lønsomheden kan ifølge ugebrevet være forklaringen på, at næsten hele bestyrelsen hen over sommeren er blevet udskiftet.

Servicekoncernens kapitalmæssige situation er fortsat anstrengt.

»Den aktuelle kreditrating hos Moodys er »B1« og »BB-« hos S&P, svarende til såkaldt junk bond-status,« oplyser ugebrevet, der fremhæver at de nære konkurrenter har markant stærkere kreditrating omkring »BBB«, hvilket er fem ratingtrin bedre end ISS-ratingen fra Moody's.

»Bundlinjen er, at ISS næppe på den korte bane kommer meget længere med at løfte lønsomheden, de fleste planlagte frasalg er gennemført, der er ikke plads til at gældsfinansiere nye opkøb, og aktiemarkederne er aktuelt meget gunstige. Meget peger derfor i retning af, at processen kan være meget langt fremme, og det bør bemærkes, at ledelsen tidligere har angivet 2015, som det sandsynlige år for en børsnotering,« konkluderer ugebrevet.