Ufrugtbar afhøring af Parken-bestyrelse

Der kom ikke så meget som én overraskende eller ny melding fra de fem bestyrelsesmedlemmer i Parken, der er blevet afhørt. Deres berøring med en række projekter har været sporadisk.

Foto: Thomas Lekfeldt

»Det erindrer jeg ikke«, »Det har jeg ikke kendskab til«, »Det har vi ikke rundet i bestyrelsen«

De tre ovennævnte citater er sagt af tre forskellige bestyrelsesmedlemmer i Parken, men de kunne lige så godt være sagt af samtlige fem daværende bestyrelsesmedlemmer i Parken, der har givet vidneforklaring.

Peter Norvig, Hans Henrik Palm, Niels-Christian Holmstrøm, Michael Kjær og Benny Olsen har så godt som været 100 procent på linje i deres forklaringer: De har helt overordnet ingenting haft at gøre med de ting, som anklagemyndigheden valgte af udspørge dem om.

Bestyrelsesmedlemmerne vidste ikke, at Parken købte aktier fra Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup, og de kendte heller ikke til, at Flemming Østergaard forhandlede med Clipper, før aftalen var klappet, klar og præsenteret for bestyrelsen.

Så hvis man gik ind til afhøringerne med forhåbning om, at en håndfuld bestyrelsesmedlemmer ville have nye oplysninger til kursmanipulationssagen, så blev man skuffet.

Fra de tidligere medlemmer af bestyrelsen var der til gengæld ros til tidligere formand, Flemming Østergaard, som blev beskrevet som både flittig og dygtig.