Udvis tålmodighed før større investeringer

Markedskommentar. Det er sandsynligt, at det aktuelle sommerferierally i specielt bankaktier er en midlertidig reaktion, og at eksperternes bekymring med hensyn til andet halvår af 2009 vil slå igennem på aktiekurserne i løbet af efteråret

Læs mere
Fold sammen

De seneste par uger har vi oplevet et lille sommerferierally på aktiemarkedet, og det kan undre, eftersom vi samtidig har oplevet flere og flere eksperter nedtone forventningerne til resten af året. Både med hensyn til de økonomiske resultater i diverse børsnoterede selskaber og med hensyn til aktiekursernes udvikling.

Bølgende marked

Når man tager den forholdsvis beskedne omsætning på børsen i betragtning, trækker det i retning af en vis skepsis med hensyn til holdbarheden af de nævnte kursstigninger.

Det er specielt finans- aktierne, som har løftet børsen, og eftersom netop finanssektoren har været ekstremt hårdt ramt af kursfald, sidder man med fornemmelsen af, at der stadig er gang i den korrektion, som startede for flere måneder siden.

Aktiemarkedet bevæger sig altid i bølger, og eftersom den nedadgående bølge, som finanssektoren har været ramt af i lang tid, var meget kraftig, er det kun naturligt, at den afløses af en kraftig opadgående bevægelse. Men selv om stigningen har været kraftig, kan der udmærket være tale om midlertidig reaktion på det foregående fald.

Denne sammenhæng er vigtig, da den forklarer den tilsyneladende modsætning mellem eksperternes budskaber og aktiekursernes bevægelse, som vi nævnte indledningsvis.

Grund til bekymring

Hos Aktieugebrevet anser vi det for ganske sandsynligt, at det aktuelle sommerferierally i specielt bankaktier er en sådan midlertidig reaktion, og at eksperternes bekymring med hensyn til andet halvår af 2009 vil slå igennem i løbet af efteråret.

Der bliver næppe tale om et kollaps af samme størrelse, som vi oplevede i fjor, men mindre end det kan også blive en særdeles bekostelig affære for investorerne, hvis de baserer deres aktieindkøb på de seneste ugers optimisme.

Vi anbefaler derfor, at man er tålmodig og afventer halvårsregnskaberne, før man beslutter sig for større investeringer. Der bliver højst sandsynligt tale om elendige regnskaber for en hel række selskaber, når der sammenlignes med resultatet på samme tidspunkt i fjor.

www.aktieugebrevet.dk