Udgiftssiden

Indfør længere betalingsfrister
Tag kontakt til dine debitorer og undersøg om det er muligt at udskyde betalinger. Indgå aftaler om længere betalingsfrister ved, når du indgår ny leverandøraftaler.