Ubegrænset udenlandsk adgang til Kinas obligationsmarked

De kinesiske myndigheder har givet udenlandske finansielle institutioner ubegrænset adgang til det kinesiske interbank-gældsmarked.

Foto: NATALIE BEHRING

Det oplyste den kinesiske centralbank, Peoples Bank of China, i en erklæring sent onsdag.

Kommercielle banker, forsikringsselskaber, værdipapirvirksomheder og formueforvaltere er opført på en liste over de berettigede, mens de kinesiske myndigheder samtidig ønsker at kunne tiltrække langsigtede investorer som pensionskasser og velgørende organisationer.

Hidtil har adgangen til markedet været begrænset af kvoter.

- Den ny politik letter kapitaltilstrømning til onshore markedet og vil være positiv for yuan på mellemlang sigt, vurderer valutastrateg Ken Cheung fra Mizuho Bank i Hongkong ifølge Bloomberg News.

Ken Cheung peger på, at effekten på yuan umiddelbart vil være begrænset, da markedet fortsat er forsigtigt over for Kina på grund af den aftagende økonomiske vækst og valutarisici.

De kinesiske lempelser er en fortsættelse af åbningen af kapitalmarkedet på det kinesiske fastland, og ud over være en del af Peoples Bank of Chinas strategi for at fastholde yuan i SDR-kurven, kan det også tolkes som en del af bestræbelserne på at bremse kapitaludstrømningen fra Kina og lette presset på yuan.

Kapitaludstrømning fra Kina steg til 1000 mia. dollar sidste år, ifølge skøn fra Bloomberg Intelligence. Det er mere end syv gange udstrømningen i 2014.

Kina har siden januar i stigende grad vendt sig mod administrative foranstaltninger for at dæmme op for kapitaludstrømningen med øget kontrol af pengeoverførsler og hindringer som strammer op på offshore yuan-likviditeten for at imødegå spekulation mod den kinesiske valuta gennem "short-selling".

Der skal dog formodentlig mere til at få de udenlandske investorers mistro over for Kinas kapitalkontrol til at fordufte, end de seneste ændringer i politikken, vurderer senioranalytiker Liu Dongliang fra China Merchants Bank i Shenzhen i et notat ifølge Bloomberg News.