Tysk børs vil give danskere flere investerings-muligheder

Danske investorer kan se frem til flere muligheder for at placere deres penge. Især hvis de har appetit på at satse på råvarer og andre alternative investeringer.

Foto: DANIEL ROLAND

Den tyske børskæmpe Börse Stuttgart åbner nu via sit datterselskab en ny børs i Danmark, Nordick Growth Market, NGM. Den vil blandt andet give adgang til at investere i alternativer til værdipapirer som eksempelvis olie, hvede eller kaffe.

Det kommer til at foregå som investeringer i værdipapirer som gearede produkter og såkaldte Exchange Traded Products, ETPer, som er et kunstigt værdipapir baseret på prisen på en given vare.

»Hvis en investor køber aktier i Statoil, er afkastet ikke kun afhængig af, hvordan olieprisen udvikler sig. Det afhænger også af, hvordan ledelsen i selskabet præsterer. En investering i et noteret værdipapir på NGM baseret på olie afhænger kun af én ting – nemlig udviklingen i olieprisen – og derfor er det på sin vis en mindre kompliceret investering, som er afhængig af færre faktorer,« skriver Tommy Fransson, adm. direktør for NGM i en meddelelse.

Danske Investorer har i forvejen for eksempel via netbanken Nordnet haft adgang til at investere i råvarer gennem ETFer, som også er et kunstigt værdipapir baseret på et bagvedliggende aktiv. Men som investor skal man gøre sig klart, at investeringer i råvarer adskiller sig fra investeringer i traditionelle værdipapirer, påpeger investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen.

»Når du investerer i råvarer, så gør du det, fordi du tror på, at olie eller nikkel eller hvede skal stige. De bærer ikke et afkast i sig selv som obligationer og aktier, så det er 100 pct. spekulativt og afhængigt af, at der sker noget, der bevæger sig i din retning,« siger Per Hansen.

Alternative børser og vækstbørser er tidlgere dukket op i Danmark, men for eksempel vækstbørsen GXG Markets – tidligere Dansk Autoriseret Markedsplads – lukkede i august 2015. Nasdaqs vækstbørs First North er stadig aktiv og sigter på de selsakber, der endnu er for små til en fuld børsnotering.

NGM er også mere end en vækstbørs og er allerede etableret i Sverige, Norge og Finland. I Sverige giver NGM adgang til investering i flere end 10.000 forskellige ETPer og værdipapirer, som både kan være baseret på traditionelle aktier og råstoffer og andre aktiver.

En af leverandørerne af de nye investeringsmuligheder er tyske Commerzbank, der er en af de største udbydere af ETPer og alternative værdipapirer i Europa.

»Vi ved fra resten af Europa, at investorerne i stigende omfang vælger alternative værdipapirer frem for traditionelle aktier og obligationer. Omkostningerne er lave, og muligheden for at sprede sin investering er høj,« skriver Peter Olsson, country manager for Commerzbank, i meddelelsen.

Investorernes adgang til NGM kan ske via blandt andet Danske Bank og Nordnet, og set fra virksomhedernes synsvnkel giver NGM adgang til investorer i Sverige, Norge, Finland og Danmark, der via en handelskonto har adgang til alle markederne.