Trævare-koncern fornemmer afmatning

Trævarekoncernen DLH fik en omsætningsfremgang på 7 pct. i første halvår af i år. Men 2. kvartal var svagere, hvilket skyldes en begyndende afmatning i efterspørgslen, oplyser DLH.

Trævarekoncernen DLH fik en omsætningsfremgang på 7 pct. i første halvår af i år. Men 2. kvartal var svagere, hvilket skyldes en begyndende afmatning i efterspørgslen, oplyser DLH.

- Efter et par år præget af konjunkturopgang oplevedes i andet kvartal en udfladning af efterspørgslen på en række markeder, herunder Danmark. Inden for de enkelte divisioner, var udviklingen dog noget uensartet, skriver DLH i regnskabet.

Ses der på det største af forretningsområderne, hårdttræsdivisionen, der står for 54 pct. af den samlede omsætning, er divisionens omsætning faldet med 2 pct. i perioden.

- En af forklaringerne er, at divisionen har haft problemer med at fremskaffe tilstrækkelig landtransportkapacitet i Congo, hvilket har reduceret eksporten ud af landet. Situationen er dog normaliseret ved indgangen til 2. halvår, skriver DLH i regnskabet.

Selskabet pointerer dog også en afmatning på det amerikanske marked som en af forklaringerne på den faldende omsætning.

I Træ- og pladedivisionen, der står for 22 pct. af koncernomsætningen, har man derimod oplevet en organisk vækst på 7 pct., mens tilkøbte virksomheder inden for divisionen tegner sig for 31 pct. af divisionens omsætningsfremgang på i alt 38 pct.

Den sidste af divisionerne, Byggematerialedivisionen, havde en organisk vækst på 4 pct. og står for 24 pct. af koncernens samlede omsætning.

Koncernen øgede resultatet før skat med 17 mio. kr. til 130 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år.

For hele 2007 fastholder DLH forventningerne om en koncernomsætning i niveauet 7,5 mia. kr. samt et driftsresultat på godt 330 mio. kr. og et resultat før skat på 230 mio. kr. Derimod justeres forventningerne til den gennemsnitligt investerede kapital på koncernniveau til niveauet 3 mia. kr. mod tidligere 2,9 mia. kr.