Tower Group vil konvertere for 300 mio. kr. obligationer

Tower Group, som er voldsomt presset på likviditeten, arbejder på en samlet løsning og styrkelse af kapitalstruktur.

Læs mere
Fold sammen
I løbet af de seneste måneder har selskabet vurderet muligheden for en samlet kapitaltilførsel i markedet med fortegningsret for nuværende aktionærer.

- Det har været selskabets og rådgiveres klare vurdering, at der ikke var realisme i at skaffe den fornødne likvide kapital gennem en traditionel kapitaltilførsel via markedet, skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen sent torsdag.

En løsning forudsætter, at selskabet fremover kan servicere al gæld. Så i stedet for udelukkende en kapitaltilførsel i markedet vurderes det, at en samlet løsning indebærer følgende:

- Kapitaltilførsel i størrelsesordenen 100 mio. kr. i likvide midler.

- Konvertering af en del af den pantsikrede 2. prioritetsgæld til egenkapital.

- Obligationsgæld på i alt 300 mio. kr. må tåle, at rentebetalinger fremover nulstilles og derfor tilbydes obligationsejere konvertering af obligationsgælden til aktier.

- En betydelig udvanding af nuværende aktionærer jvfr. ovenstående handlinger.

- Kapitaludvidelse vil ske med fortegningsret for aktionærer.

Tower Group pointerer, at de nye investorer i selskabet ventes at opnå en majoritetsposter efter den samlede transaktion. Det vil blandt andet ske gennem tegning og opkøb af aktier.

- Konverteringen af pantsikret 2. prioritetsgæld forventes at ske gennem en delvis konvertering af bankgæld mod udstedelse af aktier i Tower Group samtidig med aftale om op til fem års commitment på den resterende 2. prioritetsgæld, forklares det.

Endvidere er tilbuddet til obligationsejerne om konvertering til aktiekapital betinget af en beslutning på et obligationsejermøde.

I de seneste måneder har selskabet gennemført en række driftsforbedringer, herunder opsagt administrationsaftaler med en række selskaber. I stedet forvalter selskabet blandt andet nu selv en række lejemål.

Ved udgangen af april i år fik selskabet en midlertidig kreditfacilitet på 66,1 mio. kr. hos en række danske banker mod supplerende pantsikring i selskabets ejendomme. Den midlertidige kreditfacilitet udløber 31. oktober 2009. Den midlertidige kreditfacilitet er alene opnået for at servicere ejendommenes drift og skaber ikke likviditet til at servicere den efterstillede obligationsgæld på 300 mio. kr., hvor næste rentebetaling på 25,5 mio. kr. forfalder den 22. november 2009.

- I de forløbne måneder har selskabet med bistand fra et corporate finance selskab været i forhandlinger med en række interessenter. Det har nu resulteret i, at der i forståelse med syndikatbankerne for den midlertidige kreditfacilitet indledes realitetsdrøftelser omkring sikring af en samlet løsning på selskabets kapitalstruktur, konstaterer selskabet.

Det er den ventede løsning, der nu er lagt frem for investorerne.

Samtidig med præsentationen af en samlet løsning for selskabet anmodede det fondsbørsen om at fastholde såvel selskabets aktier som obligationer på observationslisten, da de igangværende forhandlinger kan skabe usikkerhed om handel med selskabets aktier.

I juni måtte Skælskør Bank nedjustere sine 2009-forventninger med 80 mio. kr. og ifølge Jyllands-Posten skyldtes det, at Tower Group har lagt en større mængde aktier i Tower som sikkerhed for lån optaget i Skælskør Bank. Tower Groups aktie havde da mistet 5/6-dele af sin værdi på et år, hvilket det rammer bankens sikkerhed for lånene, der udløber i 2010 og 2012, skrev Jyllands-Posten.(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )